Impressum

 NÁŠ SMĚR

... je periodikum, vycházející od konce listopadu 2008.

... je periodikum, zaměřující se nejen na otázky novější české národní historie, zejména na její méně známé či zamlčované stránky. Nesmí být tedy rozhodně chápáno jako jednostrannost, pokud se na našich stránkách tematicky nevěnujeme například tragédii Lidic a Ležáků nebo všeobecně zločinům spáchaných například ve jménu německého národa, národního socialismu apod., pokud jde o záležitosti veřejnosti poměrně dobře známé a povědomé.

... je periodikum, které se ohledně české vnitřní politiky nestaví ani "do leva", ani "do prava" či "do středu" a nesympatizuje se žádnou konkrétní politickou stranou či s určitým politickým hnutím v ČR.

... je periodikum, které si všímá proudů ovlivňujícíh českou zahraniční politiku v rámci měnící se geopolitické situace a tlaků na zahraničněpolitickou orientaci státu.

... je periodikum, které zveřejňuje převážně články v češtině, sem tam ale také v němčině i ve slovenštině.

... je periodikum, jehož tématický záběr se bude v budoucnu rozšiřovat a které vždy přivítá zájemce o autorskou spolupráci.

Odpovědný za obsah:
Lukáš Beer
Narozen roku 1972 v Jindřichově Hradci a žijící od roku 1985 v Brně.

Copyright:

Přetisk textů a obrazových materiálů uvedených v článcích podepsaných autorem Lukášem Beerem je povolen a není potřeba zvláštního povolení autora, uveďte prosím jako zdroj NÁŠ SMĚR. Přetisk textů a obrazových materiálů pocházejících od jiných autorů je však třeba předem konzultovat s redakcí. V případě, že se jedná o články převzaté z jiných zdrojů, řiďte se prosím ustanoveními původního zdroje.

Důležité upozornění:

Tyto stránky neslouží k propagaci žádné ideologie. U odkazů na konkrétní články nepřebírá správce těchto stránek žádnou zodpovědnost za obsah dalších jiných příspěvků na serverech, na kterých se odkazované články nacházejí. Mezi autory, jejichž příspěvky zde byly v souladu s ustanovenými pravidly autorského serveru přetištěny popř. jejichž příspěvky byly zde na těchto stránkách částečně citovány, a mezi jinými dalšími autory, na jejichž příspěvky se odkazy z těchto stránek vztahují, není žádné součinnosti ani vztažnosti, a proto se názory přetiskovaných či citovaných autorů nemusí zákonitě shodovat s názory správce stránek a nebo jiných autorů příspěvků, na které se tyto stránky odkazují. Není-li pod konkrétním postingem uveden seznam literatury, poskytne jej správce těchto stránek na vyžádání. Totéž platí i pro uvedení zdroje obrázkových příloh.

Wichtiger Hinweis:

Bitte beachten Sie §86 und §86a Strafgesetzbuch. Alle Inhalte und Abbildungen aus der Zeit des III. Reiches sind nur zu Zwecken der staatsbürgerlichen Aufklärung, der Abwehr verfassungswidriger Bestrebungen, der Kunst oder der Wissenschaft, der Forschung oder der Lehre, der Berichterstattung über Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte oder ähnlichen Zwecken einzusehen (§86 und §86a Strafgesetzbuch).


Odpovědný za obsah těchto stránek:
Lukáš Beer

Vaše připomínky, názory, žádosti a návrhy zasílejte na jeden z následujících kontaktů.

E-Mail:
nas.smer@centrum.cz
nas.smer@yahoo.de


(V případě, že zasíláte obsáhlejší datovou přílohu, upřednostněte prosím adresu na "Yahoo")