úterý 31. prosince 2013

Proč žijeme v šílené době a jak ji zvrátit

Novoroční úvaha čtenáře Našeho směru 
Při dnešním obědě jsem sledoval můj oblíbený nejmenovaný americký seriál z roku 1991, zabývající se sociální tématikou. V něm se objevila věta, která nadčasově vystihuje hlubokou dekadenci euro-americké civilizace v posledních padesáti letech: "Žijeme v šílené době, ve které už nikdo neumí rozhodnout, co je dobré a co špatné..." Tato slova mne donutila zamyslet se a podělit se o výsledek úvahy.

Podíváme-li se kolem sebe, vidíme nezpochybnitelnou spoušť ve všech oblastech našich životů. Ať se bavím s mladou maminkou, postarším důchodcem, dělníkem či podnikající dámou - všichni mi na mou otázku, jak nejlépe vystihnout současnost, odpovídají stejně: "Šílená, opravdu šílená doba!" Namítavě reagujícím nedůvěřivcům doporučím alespoň poctivě prolistovat lidová fóra (ano, dnes už král nemusí v přestrojení chodit poslouchat do krčmy, co se mezi lidem šušká; stačí si číst internetové diskuze). Na vlastní oči se přesvědčí, že drtivá většina lidí u nás i za hranicemi zastává shodný názor. Kdo nebo co je ale na vině? Kde se stala chyba?

pondělí 30. prosince 2013

Před 70 lety: Jak Češi reagovali na uzavření československo-sovětské smlouvy Benešem?

Lukáš Beer
Do pražské Lucerny svolalo Kuratorium pro výchovu mládeže na
15. prosince 1943 "protibolševickou manifestaci". V hledišti zasedli vedle
Emanuela Moravce a předsedy vlády Jaroslava Krejčího SS-Obersturm-
bannführer Ferdinand Fischer (vlevo z pohledu zepředu) a vedoucí kultur-

ně-politického oddělení SS-Sturmbannführer Martin Wolf (vpravo), dále
za kancelář státního prezidenta kabinetní šéf dr. Popelka a politický  
referent doc. dr. KlimentFoto: archiv Lukáše Beera.
Navzdory předvánočním přípravám, které v prosinci roku 1943 zaměstnávaly české obyvatelstvo v Protektorátu, a pozornosti, jež byla přirozeně věnována zásobovací problematice a cenám zboží, se Češi poměrně intenzivně zabývali nedávnou cestou Edvarda Beneše do Moskvy a s tím souvisejícím uzavřením smlouvy se Stalinem. Z pohledu naprosté většiny Čechů znamenalo uzavření tohoto paktu skvělý výkon, kterým měl Beneš dokázat své velké státnické schopnosti. Zvlášť pozitivně Češi vnímali, že tato smlouva byla uzavřena jako pakt o neútočení na dobu dvaceti let, čímž bude Protektorát - vlastně již obnovené Československo - držen stranou veškerých válečných konfliktů. (1) Naprostá většina českého obyvatelstva byla již v květnových měsících roku 1943 přesvědčena o tom, že porážka Třetí říše je neodvratná - v květnu lidé předpokládali, že konec války přijde za tři nebo čtyři měsíce, v říjnu a listopadu tohoto roku mezi Čechy kolovaly fámy, že Adolf Hitler svolá Říšský sněm a podá před ním demisi a vládu převezme německá opoziční vláda. Národ se udržoval v kolektivní náladě, která kázala, že je v této době nerozumné „předčasně vyvěsit praporek“ a že je zbytečné do věcí nějak zasahovat, protože osud českého národa bude řešen velmocemi samotnými bez něj. Sabotáže a podobné aktivity lidé považovali za zbytečné, nic neovlivňující a pouze přinášející zbytečné oběti na životech. Za těchto okolností bylo i nerozumné politicky se více než průměr exponovat formou loajality nebo oddaosti vůči Říši, ne-li přímo "proněmeckým" aktivismem. Lidé už pevně počítali s návratem Židů do země, což ovšem všeobecně nebylo přijímáno s nadšením. Mnoho Čechů bylo toho názoru, že to jediné, k čemu byla vláda Němců v Protektorátu dobrá, bylo to, že se takto mohli zbavit Židů. (2) Že tedy Benešova cesta do Moskvy bude mít reálný dopad na budoucnost národa, bylo témeř každému Čechu více než jasné. Ti ale žili v přesvědčení, že situace by byla pro Čechy pod bolševickým režimem pouze „z poloviny tak zlá“ jako pod Němci. Přesto se ale ozývaly i kritické hlasy, podobné komentáři jednoho českého lékaře z Frýdku, který mínil, že Němci by měli všem nespokojeným Čechům umožnit legální vycestování do Sovětského svazu. Byl ale sám přesvědčen o tom, že k něčemu takovému by se nikdo dobrovolně nepřihlásil... (3)

neděle 29. prosince 2013

Hitler - obětní beránek všech ostatních viníků 2. světové války?

Dokončení předchozího článku
Foto: Archiv L. Beera
Historik Robert Kvaček napsal k českému vydání Taylorovy knihy Příčiny druhé světové války, která se na zdejším knižním trhu objevila až v roce 2005, že tato práce „působila jako výzva, nutila ke korekturám názorů, vybízela k přemýšlení, a tím i k polemikám“. Ačkoliv se české vydání objevilo až s mnohaletým zpožděním, „nepřináší dílo antikvované“, soudil Kvaček. Poté, co jednoznačně vychválil styl a pojetí Taylorova pojednání, přechází tento přední český historik k opatrné kritice - Taylor napsal svou práci (z pohledu dneška) před více než padesáti lety a mnohé se v historiografii o meziválečném období 1918-1939 mezitím změnilo, „přibylo neobyčejně mnoho pramenů.“ Ještě během Taylorova života se otevřely šířeji archivy, z nichž autor již napsané knihy čerpal, a otevřely se nové, včetně ruských: „Taylora to však ke korekturám jeho knihy nepřimělo.“ Kvaček sám ve svém rozboru ještě dodal, že „do příčin druhé světové války odmítl Taylor započítat to, že by ji Hitler vědomě chystal. Někdy sice jeho směřování k válce vede, většinou je ale označí za taktiku, vydírání, politickou hru nervů. Chybí mu zřejmě jasný dokumentární důkaz Hitlerovy přípravy k válce: jeho různé válečné směrnice a úvahy za ně nepovažuje, přikládá jim jiné záměry a vykládá je pak v duchu své základní teze.“ Tak např. tzv. „Hoßbachův protokol“, Hitlerův tajný výklad nejvyšším vojenským činitelům a ministru zahraničí 5. listopadu 1937, vysvětluje Taylor tak, že nebyl myslen vyloženě vážně jako nějaký fixní plán. Kvaček posléze namítá, že „válku ctil Hitler nejen jako nástroj k rozmnožení Říše, ale i jako vrcholný výkon národní pospolitosti", aniž by tuto svou tezi patřičným způsobem doložil. A stejně tak - očekávaně - ve své kritice uzavírá, že „Hitlerovo Německo bylo vůdčím aktérem destrukce, která jistě měla i více účastníků, vnášející do ní své podíly.“

sobota 28. prosince 2013

Skvrna

Manfred Maurer 
Koncem října poškodili neznámí pachatelé pamětní desku sudetských Němců
v hornorakouském Linci.
Předmuva Lukáše Beera: Následující převzatá úvaha našeho partnerského listu je určena hlavně těm našim českým a slovenským čtenářům, kteří neznají blíže poměry rakouské vnitřní politiky. Zejména český odbojářský tisk a jim názorově blízká publicistika poněkud sugerují pocit, že pojem „sudetští Němci“ zaznívá z úst rakouských politiků nejméně jednou za měsíc a že sdělovací prostředky o nich píší minimálně jednou za týden. Tvrdá realita je ovšem naprosto obrácená - taková, že průměrný Rakušan středního nebo mladého věku bude na vás bezradně hledět, zeptáte-li se jej na nějaké „sudetské Němce“. Sám jsem byl ještě donedávna pracovně dennodenně v telefonickém kontaktu s člověkem ve věku něco přes třicet let, zaměstnancem hlavního firmeního zákazníka v jednom malém městě nedaleko Lince. On, který poměrně často soukromě pobýval v jižních Čechách se svou českou přítelkyní, měl navíc mnohokrát příležitost setkávat se se zaměstnanci naší firmy, jež asi z poloviny pocházeli ze severočeského Ústí a z druhé poloviny z jihomoravského Znojma a okolí. Můj rakouský kolega, který se mi pomalu každý týden svěřoval se svými pokroky v osvojování si některých českých výrazů, se toho o Češích samozřejmě časem velmi mnoho dozvěděl. Sám mi popisoval, jak mu naši zaměstnanci vysvětlovali i rozdíly v mentalitě panující mezi „Čechy“ a „Moravany“. Když jsem se mu pokoušel vysvětlit, že tento rozdíl v mentalitě mezi našimi zaměstnanci dnes sotva může zaznamenat, jelikož mnoho z našich Ústečáků má své kořeny na Moravě a na Slovensku a že předci některých našich „Jihomoravanů“ pocházejí až odněkud z Volyně, že jejich předci našli svůj nynější domov až po roce 1945, narazili jsme přirozeně na problematiku sudetských Němců a vyhnání. „Sudetští Němci? To byli nějací říšští Němci z Německa ne?“, odepsal mi tehdy překvapeně rakouský kolega ve svém mailu... 

Společnost guidemedia neuspěla u Ústavního soudu

Tomáš Pecina 
Ústavní soud tímto usnesením odmítl stížnost společnosti guidemedia etc proti zajištění prostředků na jejím účtu. Tento výsledek jsem arci predikoval od chvíle, kdy počítač věc přidělil jako soudci zpravodaji Ivaně Janů. Ta miluje publicitu, je miláčkem medií a do životopisu by se jí věru nehodilo, že se zastala někoho, kdo nevyznává, tak jako ona, ideologii (jediné) pravdy a lásky.

pátek 27. prosince 2013

Vedení českých odbojářů chce zakázat „Náš směr“

Podnět k „přezkoumání činnosti protičeských organizací, které působí v České republice“, podal předseda ústředního výboru Českého svazu bojovníků za svobodu (ČSBS) Jaroslav Vodička, který zaslal v listopadu odpovídající dopis českému ministru vnitra Martinu Pecinovi. Praví se v něm, že jisté organizace, „o nichž zajisté víte z dokladů svých podřízených, nejenom podrývají autoritu naší země tím, že se negativně vyjadřují o českém národě, ale útočí i na základní principy naší státnosti.“ Vodička dále píše, že v „protičeském štvaní“ se angaužuje Náš směr, „skupina, která byla založena v Brně a která provozuje webové stránky stejného názvu.“ Stejně tak ČSBS kritizuje organizaci Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, jejímiž spoluzakladateli jsou právní znalec Tomáš Pecina a aktivista Jan Šinágl. Ačkoliv prý činnost těchto iniciativ není dosud povolena, „přesto představitelé těchto organizací nejenže veřejně působí protičesky a ovlivňují tak negativně českou mládež, ale na svých webových stránkách vyvíjejí též podvratnou činnost proti České republice.“ Jaroslav Vodička, bývalý člen KSČ, obdržel 28. října z rukou Miloše Zemana státní vyznamenání, stejně jako plukovník Pavel Vranský, který jako moravský Žid sloužil za 2. světové války v britském královském letectvu - oba tito muži otevřeně podporovali Zemana během předvolební kampaně na úřad prezidenta státu.

čtvrtek 26. prosince 2013

Debata o Mnichovské dohodě a nacionálním socialismu

Pavel Letko a Tomáš Krystlík v Debatním klubu.
Hosty nového Debatního klubu jsou křesťanský pacifista Pavel Letko, redaktor internetového deníku e-republika, a spisovatel a publicista Tomáš Krystlík, autor článků zaměřených na otázky česko-německých vztahů a vysídlení německého obyvatelstva po 2. světové válce. Společně se oba hosté pokouší otevřít téma Mnichovské dohody - dozvíme se tak, co vše s totuo mezinárodní smlouvou souviselo, jaké měla faktické právní dopady a jak je na ni v mezinárodním kontextu nahlíženo v současnosti. Zároveň hosté otevřou i jiná témata, jako např. co vše Mnichovské dohodě předcházelo a také, zda byl tehdy prostor i pro nějaká jiná řešení. Zatímco debata o okolnostech Mnichovské dohody je velmi naučná a přínosná, citelně postrádají u obou účastníků jejich svérázné teze ohledně definice a cílů nacionálního socialismu či "nacionalismu" nebo i původní motivace německého antisemitismu skutečně fundovanou konfrontaci s fakty a s opravdovým obsahem zmíněné ideologie. Snad toto rušivé manko splatí některé z příštích vydání Debatního klubu. (-lb-)

Mezinárodní právo a mnichovská dohoda

Tomáš Krystlík 
Slavnost "Svazu Němců" (Bund der Deutschen)
v Chomutově v roce 1938, na které promluvil
Konrad Henlein. (Foto: archiv L. Beera)
Naveden četbou sudetoněmeckých "revanšistických" publikací, v tomto případě knihou Reinharda Pozorného Wir suchten die Freiheit, k existenci článku 86 versailleské smlouvy, považuji za nutné doplnit o něj mezinárodně právní důvody konání mnichovské konference.

První důvod. V článku 19 prvního dílu versailleské smlouvy se praví a v saint-germainské a trianonské mírové smlouvě se to opakuje: „Shromáždění (Společnosti národů) může čas od času vyzvati členy Společnosti (národů), aby znovu přezkoumali smlouvy, které se staly nepoužitelnými, a mezinárodní poměry, jejichž další trvání by mohlo ohroziti světový mír.“ A právě zachování oněch částí mírových smluv, na jejichž základě vzniklo Československo v daném rozsahu, v roce 1938 kvůli soužití národností v československém státě mír ohrožovalo.

Druhý důvod. Ve versailleské smlouvě je též článek 86, kde se píše: „Stát československý… přijímá ustanovení, která tyto mocnosti (tzv. čelné mocnosti Společnosti národů) budou pokládati za nutná k ochraně zájmů těch obyvatelů v Československu, kteří se od většiny obyvatelstva liší rasou, jazykem neb náboženstvím.“ Tímto ustanovením bylo umožněno čelným mocnostem Společnosti národů zasahovat v daném smyslu do vnitřních poměrů v ČSR včetně secese území. Statut čelných mocností ve Společnosti národů měly mezi válkami Francie, Velká Británie a Itálie - USA mírové smlouvy, tedy ani stanovy Společnosti národů, neratifikovaly. Všechny čelné mocnosti byly tudíž i účastníky mnichovské konference a po ní dozíraly na průběh odstupování území. Pro vídeňskou arbitráž delegovaly své pravomoce na Itálii.

pondělí 23. prosince 2013

Vánoční přání 2013

Pavel Kamas 
Milí čtenáři, drazí přátelé!

Zatímco se mnozí navzájem odbudou procítěným přáním „veselé Vánoce a šťastný nový rok“, ve snaze nepromeškat rozjetý mezinárodní rychlík Global na pravidelné lince Konsum hl. nádr.Dekadence koneč. st., jsou nastávající „klidné dny“ také vhodnou příležitostí k zamyšlení. Možnost volby mezi povrchností a hlubším ponorem do těchto výjimečných dnů je, navzdory nenápadně mizejícím zbytkům svobody, dopřána každému z nás. Zatím. I já se tedy chopil příležitosti a pohlcen vánoční atmosférou se ohlížím za uplynulým rokem a vyhlížím ten příští.

Žijeme v době relativního materiálního blahobytu. Nemusíme každý den tahat dříví ze sklepa, teplo se dostaví jednoduchým otočením ventilu našeho ústředního topení. Není třeba trávit hodiny na poli, stačí zajít naproti do Alberta či Lidlu (ten je levnější!). Telefonní budka je raritou, horkým muzejním kandidátem. Že odpolední tělák odpadl se mamka dozví smskou stejně, jako že synkův mobil už nestojí za nic. Čtyřmegapixelový foťák mají v telefonu už jen socky, alfa-žák z osmé B se pozná podle pětkového iPhonu.

sobota 21. prosince 2013

Cikánské domy v budou v režii sociálních demokratů vyklizeny

Natáčečímu týmu "Spiegel TV" bylo v Duisburgu vyhrožováno
násilím. Foto: screenshot YouTube/RTL
Západoněmecké město Duisburg oznámilo, že neposkytne nuceně vystěhovaným Cikánům žádné náhradní byty. Německý list Westdeutsche Allgemeine Zeitung cituje v této souvislosti vedoucího referenta pro sociální záležitosti, sociálního demokrata Reinholda Spaniela: „Vycházíme z toho, že tito obyvatelé na základě své vysoké mobility potáhnou dál a město opustí.“ Stovkám Cikánů, kteří díky vyklizení přišli o své ilegální ubytovací prostory popř. kterým koncem roku končí platnost nájemných smluv, neposkytne obec podle tohoto mluvčího žádné náhradní byty: „Zde platí, že si každý musí nový byt obstarat sám“, zdůraznil Spaniel.

pátek 20. prosince 2013

Německé hospodářství a zbrojení

Tomáš Krystlík 
Všeobecně rozšířený názor, že Hitler přípravami na válku by bez jejího vypuknutí Německo hospodářsky zničil, protože by si nemohl v okupovaných státech opatřit suroviny a prostředky na další zbrojení, nesdílím. Vyzbrojování Německa nebylo před válkou nijak závratné, o čemž svědčí tato tabulka vztažená ke stavu zbrojení v roce 1943 (100 %)

Pro někoho jsou tato čísla překvapením. Hitler se dostal k moci 30. 1. 1933 a čeští i západní historici tvrdí, že neprodleně začal se zbrojením. To není pravda. Německo svůj závazek odzbrojit z versailleské smlouvy (maximálně 100.000 mužů ve zbrani) v roce 1927 splnilo, ostatní státy se ke snížení svých vojenských stavů na minimum, což předepisovaly mírové smlouvy, neměly. David Lloyd George v dolní sněmovně britského parlamentu 29. 11. 1934 prohlásil: „Signatářské velmoci versailleské smlouvy slíbily slavnostně Němcům, že se bude odzbrojovat, pokud tak Německo učiní první. Čtrnáct let Německo čekalo na dodržení slibu… Mezitím všechny země s výjimkou Anglie své válečné vyzbrojování zvýšily a dokonce sousedům Německa se půjčily peníze, kterými vybudovaly mocná vojenská zařízení u německých hranic. Můžeme se pak divit, že Němci byli v posledku dohnáni k revoltě a revoluci proti chronickému podvodnictví mocností?“

Foto: Archiv Lukáše Beera
Německo usilovalo až do roku 1935 o snížení stavu ozbrojených sil a to hlavně u okolních států. Neúspěšně. Nejdříve Hitler navrhl totální odzbrojení. Zamítnuto. Pak zavedení maximálního počtu 200.000 mužů ve zbrani pro všechny evropské státy. Odmítnuto. Následoval další návrh na 300.000 muži ve zbrani při současné mezinárodní kontrole a při smlouvách o neútočení se všemi sousedními státy Německa. Zamítnuto. Ani Hitlerův návrh na likvidaci těžkého dělostřelectva, tanků, všech tzv. útočných zbraní, bombardovacích letadel, případně omezení počtu všech letadel bez rozdílu, neprošel. Posledním též odmítnutým německým návrhem byla demontáž zařízení na vypouštění bomb z letadel, absolutní zřeknutí se použití bojových plynů, nejtěžší artilerie, nejtěžších tanků (podle tehdejších kritérií), omezení leteckých sil. Jakmile Francie prodloužila vojenskou službu od 15. 3. 1935 na dva roky, zavedlo Německo o den později, 16. 3. 1935 všeobecnou vojenskou povinnost.

středa 18. prosince 2013

Hitler - obětní beránek všech ostatních viníků 2. světové války?

Před více než jedním půlstoletím přišel uznávaný britský historik s „kacířskou“ knihou, o které tehdy britský tisk kupodivu mluvil s velkým uznáním. 
Znovuvydání úspěšeného díla z r. 1996.
Je to historie bez hrdinů, ale možná dokonce i bez padouchů“ - těmito slovy označil před více než padesáti lety britský historik Alan John Percivale Taylor (1906-1990) události roku 1939, které předcházely vypuknutí Druhé světové války. A dodával: „Válka z roku 1939 - velmi vzdálená od teze, že byla vyprovokována - byla nehodou, výsledkem chybných diplomatických kroků na obou stranách.“ Se svou provokativní studií z roku 1961 („Příčiny Druhé světové války“), kterou napadl téměř všechny dosavadní teze o vypuknutí doposud nejrozsáhlejšího mezinárodního konfliktu všech dob, vzbudil ve své vlasti vlnu diskusí a v tehdejší západní zóně Německa v očích tamních oficiálních sdělovacích prostředků pohoršení a odmítání. Ve své práci totiž Taylor výrazně obvinil západní mocnosti ze spoluviny na rozpoutání války a na druhé straně zprostil Adolfa Hitlera paušální viny. Se svými provokativními tezemi zveřejněné v knize - uvažme přeci jen, že teprve pouhých 15 let po skončení války - tento britský historik, docent pro soudobé dějiny na Magdalen College při univerzitě v Oxfordu, „vyděsil cech historiků jako žádná jiná kniha v roce 1961“, jak to formuloval týdeník Der Spiegel v listopadu stejného roku. Paradoxní na tom všem bylo, že tato odvážná práce o Hitlerovi pocházela navíc od muže, jenž byl všeobecně považován za nejvíce protiněmecky orientovaného britského historika. Tento přesvědčený britský pacifista brzy získal pověst „nejvíce bezstarostného Hitlerova apologeta po pádu Třetí říše“.

Ewald Stadler proti rusofobní výroční zprávě EU

Stadler odmítl hlasovat pro přijetí
výroční zprávy EU o stavu lidských
práv ve světě. Foto: YouToube
Za naprosto nevyvážený, jednostranný a proti Rusku, Ukrajině a Bělorusku namířený označil rakouský poslanec Evropského parlamentu Ewald Stadler před několika dny obsah výroční zprávy o stavu lidských práv ve světě v roce 2012 a o politice Evropské unie v této oblasti, kterou zpracoval slovenský poslanec Eduard Kukan. V debatě, přecházející vlastnímu hlasování, ale i po něm, Stadler uvedl nejkříklavější důvody, pro které "z nejhlubšího přesvědčení" odmítl hlasovat pro přijetí tohoto textu. Ve zprávě se v kapitole o provádění trestu smrti například kritizuje Bělorusko, ale, jak řekl Stadler, „vedoucí země, naše partnerská země, která má smutnou vedoucí úlohu při vykonávání trestu smrti, Spojené státy americké, zde nejsou jmenovány ani jedním slovem.“ Ve zprávě se přitom hovoří o dvou případech popravených jedinců v Bělorusku, ale přitom největší počet popravených v západní hemisféře světa je podle Stadlera v USA. V Kukanově zprávě „není zmíněna ani palestinská problematika, která by byla více než potřebná pro zmínění ve zprávě o lidských právech“, a zpráva je podle něj navíc "prodchnuta rusofobií“. Text prý také skrytou formou podporuje provádění potratů a naprosto přehlíží pronásledování křesťanů v islámském světě.

pondělí 16. prosince 2013

Komedie okolo mezinárodní smlouvy

Velké pozdvižení vyvolala v roce 1961 ve Velké
Británii a v SRN kniha "Příčiny Druhé světové
války" od uznávaného britského historika
A. J. P. Taylora, který dospěl k závěru, že Adolf
Hitler neměl vinu na rozpoutání války, ale že proti
své vůli vklouzl do světového požáru, na kterém
nenesl v žádném případě větší vinu než jiní
evropští státníci. O této zajímavé knize vyjde
na Našem směru brzy vlastní článek L. Beera.
Foto: Wikipedia.
Kdo se zabývá Mnichovskou dohodou, musí začít smlouvami z Versailles a ze Saint Germain. To byly výtvory Společnosti národů, která byla tehdejšími vítěznými mocnostmi více méně nastrčena. Obě smlouvy obsahovaly vždy téměř identickou klausuli: „Spolkové shromáždění (Společnosti národů) může čas od času vyzvat členy společnosti k přezkoumání smluv, které se staly nepoužitelnými, stejně jako takových mezinárodních poměrů, jejichž udržování by mohlo ohrožovat světový mír.“ (Smlouva se Saint Germain, článek 19; Versailleská smlouva, I. část, článek 19).

Češi znali tyto stanovy velmi dobře a Štefan Osuský, velvyslanec v Paříži, důtklivě varoval svou vládu před brizancí těchto klausulí již 31. března 1933. Oba dodatky by od Společnosti národů vyžadovaly, aby se zabývala celkem 24 (!) stížnostmi sudetských Němců, ale po dvacet let se nic nedělo. To bylo neomluvitelným selháním demokratů.

Až v dubnu 1938, poté co se Rakousko stalo součástí Německé říše, vyzvali Spojenci Hitlera, aby kladl v sudetské otázce požadavky, „což jej překvapilo“ (Taylor, A. J. P.: Die Ursprünge des Zweiten Weltkriegs, str. 211 - Pozn. překladatele: O této velmi zajímavé knize britského historika z roku 1961 přinese Náš směr zakrátko zajímavý článek.) Koneckonců byla sudetská otázka stále ještě vnitročeskou záležitostí, na jejíž řešení by bývalo postačovalo jednoduché lidové hlasování. Ovšem „vzorová demokracie“ ČSR se vehementně bránila proti takovému základnímu demokratickému postupu, protože i ostatní menšiny by pak bývaly šly rády svou vlastní cestou, což by celý stát přivedlo k implozi.

Berlín, Praha a hodnoty EU

Gernot Facius
I když to zní banálně, tak je nutno konstatovat, že tolik nejistoty bylo zřídka kdy na obou stranách Šumavy (pozn. překladatele: tento článek vyšel v měsíčníku Sudetenpost 12. prosince). Podzimní volby v Německu a v České republice mění politickou zeměpisnou mapu. V Berlíně je sice koaliční smlouva mezi CDU, SPD a CSU konečně kompletně hotová, ale to ještě nemusí nic znamenat. Rozhodující slovo totiž řekne členská základna sociálních demokratů. Pokud se ta uzavře před verbováním vedení strany kolem Sigmara Gabriela, což je i přes pozitivní signály stále možné, tak se z 186stránkového konvolutu stane makulatura. Vznikly by pak nové šance pro černo-zelenou koalici. Anebo dojde - o čemž se nikdo neodvažuje hovořit - k novým volbám, nebo přeci jenom ještě k rudo-rudo-zelené spolupráci. Vždyť už dnes koketují známí politici SPD s krajní levicí.

Budoucí pražský premiér není přítelem sudetských Němců

Koaliční jednání sice v době redakční uzávěrky nebyla jak v Praze, tak i ve Vídni ještě uzavřena, ale bezprostředně se blížilo dosažení shody. Zástupci sociální demokracie a politické strany ANO miliardáře Andreje Babiše začátkem prosince prohlásili, že se v rámci svých rozhovorů již shodli na 99 procentech vládního programu. Pro většinu v poslanecké sněmovně je ale zapotřebí ještě třetí politické strany - křesťanských demokratů. Tento svazek tří stran v parlamentu získává 111 míst z 200. Následovníkem přechodného premiéra Jiřího Rusnoka se má stát dřívější ministr financí Bohuslav Sobotka. Dle jeho slov by nová vláda měla být jmenována na přelomu roku nebo nejpozději v půli ledna. Státní prezident Miloš Zeman pověřil 42letého politika vytvořením vlády až po delším váhání. Nemůže Sobotku vystát, protože svého času, kdy byla hlava státu ještě v Česku volena parlamentem, tento znemožnil Zemanovu volbu. Mezitím lidem zvolený vedoucí činitel státu vyčkával výsledek mocenského boje v ČSSD, do kterého se také silně zapojoval. Nakonec zvítězil ovšem Sobotka, takže Zeman se mu nemohl vyhnout.

pátek 13. prosince 2013

Program, který navždy změnil Německo i svět

Nakladatelství guidemedia etc vydalo program NSDAP s podrobným dobovým výkladovým textem
Lukáš Beer 
V konfrontaci se situací, kdy sedmdesát let po skončení 2. světové války nalézáme v publikaci reprezentativního českého akademického historika kompletně smyšlený, až neuvěřitelně diletantsky převzatý český „padělek“ citátu z nejvýznamnější práce stranického ideologa NSDAP Alfreda Rosenberga s názvem „Mýtus 20. století“, si budeme moci na otázku, proč je dnes přínosné přicházet na knižní trh s  autentickým a redakčně nekomentovaným českým vydáním pětadvacetibodového programu německé nacionálněsocialistické strany, zodpovědět přeci jenom poněkud snadněji. Jak se v tomto konkrétním případě ukázalo, může mít nekomentované přetištění autentického historického dokumentu nakonec i vyšší odbornou hodnotu nežli odborníkem komentovaná, ať už diletantstvím či nevědeckými úmysly zmanipulovaná práce. Falsifikát Rosenbergova citátu z padělatelské dílny historika Jana B. Uhlíře je případem nejen výjimečně křiklavým, nýbrž, a to především, příkladem varovným.

Text, kterým anglický král oznámil vyhlášení války Německu, vznikal již týden před 1. zářím 1939

Související text: 100 dokumentů o vzniku války
Anglický král Jiří VI. pronesl 3. 9. 1939 svůj projev o vyhláše-
ní války Německé říši.
Známý projev anglického krále Jiřího VI., ve kterém svému národu dne 3. září 1939 oznámil vyhlášení války Německé říši („The King‘s Speech“), byl ve skutečnosti sepsán již týden před tím, než německá vojska překročila polské hranice. Bylo to odhaleno teprve nedávno - totiž když na aukci pořádané světoznámou společností Sotheby‘s byl nabízen dobový návrh textu tohoto slavného projevu, který psal dějiny. Dokument původně pochází z vlastnictví autora návrhu, jímž byl vysoce postavený úředník Harold Vale Rhodes. Tento muž hrál důležitou roli při založení britského „ministerstva informací“ na počátku Druhé světové války, zodpovídajícího za propagandu. Text návrhu projevu byl napsán 25. srpna 1939, tedy dva dny po zveřejnění dohody Molotov-Ribbentrop. A dle informací londýnského deníku Daily Mail mají dokonce existovat ještě další návrhy „válečného projevu“ anglického krále.

čtvrtek 12. prosince 2013

Novinový článek o české knize s Hitlerovými projevy vyhrál evropského grafického Oscara

Český deník MF Dnes získal významné evropské grafické ocenění. Porotci v soutěži "European Newspaper Award", přezdívané též jako "evropské grafické Oscary", ocenili grafické uspořádání stránky, zabývající se knihou s projevy Adolfa Hitlera, kterou před rokem vydalo brněnské nakladatelství guidemedia etc. Článek "Hitler jako značka" vyšel 6. srpna 2013 a zabýval se trestním stíháním vydavatele Pavla Kamase a publicisty Lukáše Beera, který napsal doprovodné texty k překladům dobových projevů německého Vůdce. Pod tímto článkem bylo také zveřejněno obsáhlé interview s Kamasem. A právě tato stránka získala ocenění v kategorii "vizualizace" - zobrazuje Hitlerovu siluetu, jehož knírek znázorňuje čárkový kód zboží.

Soutěž se koná pravidelně od roku 1998 a ocenění se odevzdávají celkem v 10 kategoriích. Jsou vyhlašováni také celkoví vítězové mezi tituly evropských novin, tzv. "evropské noviny roku" - letos titul získaly nizozemské noviny "de Volkskrant" (nadregionální deník), dále nizozemské regionální noviny "Leeuwarder Courant" a norské lokální noviny "Hallingdólen". Existují různé dílčí kategorie, jako například "titulní strany", "přírodní katastrofy", "demonstrace", ale i takové jako kupříkladu "Sport: Finále Champions League" nebo "Mezinárodní den žen". (-lb-)

středa 11. prosince 2013

První „Kritický klub“: Tomáš Krystlík k seriálu „České století“

Publicista Tomáš Krystlík po shlédnutí prvních čtyř odvysílaných dílů pořadu ČT České století režiséra R. Sedláčka a scénáristy P. Kosatíka dospěl k názoru, že ne vše je v seriálu v pořádku. Vzhledem k tomu, že tento projekt České televize vyvolal určitou odezvu, považoval Krystlík za vhodné s tvůrci o tom veřejně polemizovat. Do „Debatního klubu“ byl tedy původně pozván i P. Kosatík, jako autor v pořadu vyřčených skutečností, ale ten tuto nabídku nepřijal. Tvůrci „Debatního klubu“, jehož zakladatelem je režisér a scénárista Alexandr Vojta, poskytli tedy Krystlíkovi alternativní možnost vyjádřit se na půdě nového, zvláštního „podformátu“. „Kritický klub“ je tedy jistým specifickým provedením původního formátu, ve kterém již hovořila řada renomovaných odborníků a známých osobností. Mimo jiné vydavatel Pavel Kamas, publicisté Jan Čulík a Jan Šinágl, právní znalec Tomáš Pecina, politolog Lukáš Jelínek, dále Vladimír Špidla, Ladislav Jakl, Roman Joch a mnoho jiných. Debatní i Kritický klub jsou pravidelně k vidění na serveru YouToube a také na webu tohoto projektu.

úterý 10. prosince 2013

Petice na podporu Ferdinanda Porsche

Petici podepsalo mezitím více než jeden tisíc lidí
(Foto: Wikipedia)
Z podnětu čtenáře umísťujeme odkaz na internetovou petiční akci, jejímž iniciátorem je Aleš Reiner z Liberce. "Vytvořil jsem tuto petici jako nesouhlas s postupem Vratislavic nad Nisou, ve věci odstranění informačních cedulí o místním rodákovi Ferdinandu Porsche. Vratislavice tyto kroky obhajují tím, že za II. světové války byl pan Porsche členem SS. Dodnes ale neexistují zmínky o tom, že by se Ferdinand Porsche účastnil nějakých válečných zločinů, nebo snad genocidy. To, že se zde tento významný konstruktér narodil je holý fakt a v žádném případě nemůže být řeč o propagaci nacismu, jak si například myslí aktivista Pavel Hrstka, iniciátor tohoto aktu čirého pokrytectví", uvádí Reiner ve své petici. V okamžitku zveřejnění tohoto odkazu na Našem směru činil počet podpisů pod touto peticí 1053. Bližší informace o okolnostech rozruchu kolem odstranění informačních cedulí o rodákovi z Vratislavic nad Nisou / Maffersdorfu se nacházejí v odkazech, zveřejněných pod informacemi o možnostech tuto iniciativu podpořit. (-lb-)

sobota 7. prosince 2013

Krvavé země

"Krvavé země - Evropa mezi Hitlerem a Stalinem". Úvahy nad stejnojmennou knihou Timothy Snydera
Franz Choholatý Gröger 
Nijak mne nepřekvapilo, že zájem českého čtenáře o knihu Krvavé země nebyl příliš velký. Ten jako by měl již dost příběhů o masovém vraždění vyvolávajících nepříjemný pocit hrůzy. Je zde ještě jeden důvod, bylo vytvořeno jakési platné schéma či dogma, od něhož není dobré se odchylovat. Je jím schéma, do kterého vše zapadá a jehož středem je holocaust a Hitler. Zde leží ono absolutní zlo vše co je mimo tento střed má podobu relativního zla. Bohudík schéma knihy Krvavé země je poněkud jiné. Americký historik Timothy Snyder, terý vede Katedru dějin střední a východní Evropy v Yale, se pustil do hory archiválií a absolvoval množství rozhorů s pamětníky, aby odhalil záměrně skrytá tajemství doby. Vytvořil tak dílo značné kvality přesně časově a dobově vymezené.

Prostorově je to území mezi východní německou hranicí a linií nejzazšího postupu wehrmachtu na území Sovětského svazu. Jde o území, kde po roce 1918 vznikl na odtržených územích tři říší - Německého císařství, rakousko-uherského císařství a ruského carství - polský stát. Na území rozpadlého ruského carství pak tři baltské státy. Dále toto území tvoří Běloruská SSR, Ukrajinská SSR a západní část Ruské SFSR. To jsou ony zkrvavené země – bloodlands. Území, kde se odehrála největší demografická a humanitní katastrofa, jakou kdy člověk ve svých dějinách způsobil. Necelá dvě desetiletí stačila, aby zde zásluhou politiky Stalina a Hitlera zahynulo čtrnáct milionů lidí. Oblast tvoří dnes západní okraj Ruské federace počínaje Sakt-Petěrbugem, většinu Polska (mimo území přiřknuté Polsku v roce 1945), baltské státy, Bělorusko a Ukrajina.

Kto zapríčinil čo?

Lesley A. Rudolph 
Pravdivé historické udalosti, týkajúce sa akejkoľvek histórie, sú málokomu známe. Príčina, ako vieme, je známa a nie je zložité ju pochopiť. Historici – ako sa väčšinou s obľubou nechávajú nazývať – samozrejme tí, ktorých knihy kúpite voľne v kníhkupectvách, sú platení tými, pre ktorých uspokojenie musia písať. A ako vieme z ich ‚histórie‘, nezastavia sa pred ničím. Dokonca máme na to výstižný komentár: „Historikom je dovolené, čo nie je dovolené ani bohom - prekrútiť aj to, čo sa už stalo“ (“To historian is granted that even the gods are denied – to alter what has already happened!”, David Irving)

pátek 6. prosince 2013

„Jejich názor mě vůbec nezajímá“...

...říká hejtman plzeňského kraje Milan Chovanec na stanovisko spolkového předsedy SLÖ (Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku) Gerharda Zeihsela k plánu zřídit v Plzni „památník vyhnaným“ Čechům (viz také vydání Sudetenpost č. 10: Plzeň bude mít památník vyhnanců - Čechů!). Český Svaz bojovníků za svobodu totiž plánuje na půlku září příštího roku vybudovat památník, který má připomínat osud 250.000 Čechů, kteří po zabrání Sudet Třetí říší v roce 1938 opustili své domovy.

Už jenom udávaný počet takto postižených osob je přehnaný. Renomovaní čeští historikové hovoří ve spisu „Rozumět dějinám“, který byl vydán v roce 2002 pro české ministerstvo kultury (strana 111) o 160.000 až 170.000 českých obevatelích, kteří měli být donuceni k útěku z okupovaných oblastí, nebo byli přímo vyhnáni.

Čtenářský ohlas: Den vlasti v Klosterneuburgu 2013

Čtenář „Sudetenpost“ reaguje na nedávné pokusy znemožnit vystoupení Pavla Kamase
Johann Janiczek 
Foto: Alfred Nechvatal
Pro každého člověka stojícího stranou bylo znovu skličujícím poznáním, že mezi nyní již malým množstvím vyhnanců z Československa panuje a řádí nejednotnost. A současník, který pozorně pozoruje to, co můžeme chápat jako „politiku Sudetoněmeckého krajanského sdružení“, může jen rezignovaně konstatovat, že odpovědní činitelé tohoto zvoleného spolku jsou spíše zástupci vyháněčů.

To je zřejmě typické pro tento stupěň vývoje, že dobře živený poslanec EU [míněný je Bernd Posselt - pozn. překl.] by chtěl snadno zardousit řeč badateli společných dějin osvobozeného od dogmat, protože se mu to nehodí do krámu. To je další příklad strachu politiky, která je účelově řízena lóžemi a ostatními účelovými spolky. A každý příslušník těhle systémů ví, že pak, až se jednoho dne dostane pravda na povrch, bude se muset zodpovídat za to, že za jidášský groš zradil svůj národ.

středa 4. prosince 2013

Několik vět ke čtenářům

Život na Našem směru navenek přechodně trochu utichl - ale život v jeho zákulisí nikoliv. Dlouhé hodiny badatelské činnosti tvoří bohužel tu část práce, kterou čtenář bezprostředně nevidí, a její plody pozná bohužel vždy až s nějakým odstupem, kdy se výsledek práce prezentuje ve vytříbené, koncentrované podobě. V praxi to neznamená nejen vhodný archivní materiál nahromadit, ale poté i zhodnotit a tematicky roztřídit a precizně přiřadit. A to si vyžaduje neskutečně mnoho stráveného času.

Na druhou stranu mohu ujistit, že zájemci o protektorátní historii si zde přijdou brzy o to víc na své. Budou se moci seznámit s informacemi, kterým česká historiografie nepřikládala důležitost, nebo lépe řečeno - se kterými si počínala poněkud selektivně a nechávala je jaksi celá desetiletí ležet stranou. Musel by se zřejmě stát zázrak, aby se tímto zkoumaným materiálem začal zabývat ještě někdo jiný. Je dokonce velmi pravděpodobné, že nebýt Našeho směru, tento historiky nezpracovávaný materiál by propadl nadobro v definitivní zapomnění. A to je docela příjemná výzva - nejít v cizích stopách, nemyslíte? Zvláště ti, kteří už téměř dva roky vyčkávají pokračování seriálu „Nedokončená pouť Kuratoria“, určitě ocení nový kvalitativní skok při zpracování tématu, který byl umožněn právě bohatým využitím jak archivního, tak i zajímavého osobního materiálu pamětníků.

pondělí 2. prosince 2013

Nakladatelství guidemedia vydalo Program NSDAP

Tomáš Pecina 
Nakladatelství guidemedia připravilo pro letošní Vánoce další kontroversní titul, Program NSDAP a jeho světonázorová podstata.

Je dobře, že podobné publikace vycházejí, protože jinak než zveřejňováním authentických materiálů se nelze oprostit od ideologického nánosu, s nímž je až dosud vše, co souvisí s německým nacionálním socialismem, spojováno. Komunistická propaganda, pro kterou bylo vítězství nad nacismem jedním z nejdůležitějších legitimisačních motivů, v tomto ohledu přetrvala dodnes, účelně doplňována českou nacionalistickou propagandou, pro niž bylo rovněž mnohé z nedávných dějin výhodné zatušovat nebo rovnou přepsat.

Objednat můžete v e-shopu.

Článek převzat se souhlasem autora ze stránek Παραγραφος.

sobota 30. listopadu 2013

Jak historik Jan B. Uhlíř vypustil do světa podvrh citátu Alfreda Rosenberga

Lukáš Beer
Portrét Alfreda Rosenberga v knize
"Der Mythus des 20. Jahrhunderts", která
vyšla v roce 1937 v Mnichově.

Vše napovídá tomu, že po „neautorizovaném“ údajném citátu Adolfa Hitlera z roku 1932, ve kterém měl dotyčný tuze nepěkne hovořit o Češích a zamýšlel je poslat na Sibiř, je na řadě další domnělý výrok velkého nacistického pohlavára Alfreda Rosenberga, jenž si měl dotyčný odplivnout nad „neschopným národem“ Čechů ve své legendární knize „Mýtus 20. století“ - tedy uvěříme-li důvěřivě českému vzdělávacímu internetu a českým historikům, tak by to tak přinejmenším mělo být. Je zajímavé zjištění, že Rosenbergův „citát“ o českém národě našel cestu až do diplomových prací. Zajímavé proto, že se nikdo z dotyčných zjevně nezajímal o to, zda daná slova Alfred Rosenberg v knize vůbec někdy použil. Ale v české kotlině se ohledně ověřování autenticity projevu toho či onoho muže Třetí říše nikdo zjevně nepere - zvláště pokud dotyčný řečník nebo pisatel o Češích mluví škaredě a má s nimi zlé úmysly a hodlá je vysídlit na Sibiř. A „stokrát opakovaný citát se stává pravdou“ - abychom jaksi využili přísloví, jehož autorství je v Čechách a na Moravě kdekým lživě připisováno Josephu Goebbelsovi. Zvláště kvůli znění pravidla pojmenovaného podle posledního ze třetice „zfalsifikovaných“ autorů se celá souvislost nemůže ubránit jisté ironii.

O čem budou „Hitlerovi Češi“?

Známý protektorátní novinář Karel Werner se v srpnu 1942 zúčastnil spolu se skupinou mladých českých mužů, kteří měli tvořit budoucí výchovný kádr nové státní organizace mládeže, „studijní cesty“ po celém Německu. Češi se v Říši seznamovali s prací a se zařízeními Hitlerovy mládeže. Když zavítali do Němci obsazeného Lucemburska, neuniklo jim silné protiříšské smýšlení tamních obyvatel, připomínající jim trochu poměry v Protektorátu. Příčiny antipatií obyvatelstva však spočívaly v něčem jiném než v Čechách a na Moravě - Němci v Lucembursku zavedli celou řadu daní. V sousedním Lotrinsku a v Métách se účastníci české výpravy pochvalně vyjadřovali o vysoké obytné kultuře tamních lidí a všudypřítomné čistotě. Německý Sicherheitsdienst si však také poznamenal, že Čechy podle jejich vlastních slov „bilo do očí“, že do tamní Hitlerovy mládeže byli přijímáni mladiství, kteří byli „rasově daleko pod průměrem českého národa“. - Lze říci, že nová kniha Lukáše Beera se ústředně tématicky točí okolo vnímání rasového profilu českého národa v letech 1939-1945 a důsledků, které z toho měly pro něj v případě Hitlerova vítězství vyplynout.

pátek 29. listopadu 2013

Jan Petrásek nechápe, my ano

Tomáš Pecina
Zatímco Miroslav Macek na svém blogu blaženě řeší problematiku dýňových quichí s gorgonzolou, nám nezbývá než se věnovat Adolfu Hitlerovi a jeho projevům. Důvodem je, že po mnohatýdenní nečinnosti se probral státní zástupce Jan Petrásek a rozhodl, že peníze zajištěné na účtu nelze použít ani k úhradě DPH za prodané knihy (usnesení, stížnost), a že není vůbec, ale vůbec nic divného na tom, jestliže znalec pošle svoje odborné vyjádření někomu jinému, než kdo mu ho zadal, notabilně dvěma důstojníkům ÚOOZ.

Takový názor je přirozeně směšný: pochybný a podezřelý je znalec, který své texty určené pro účely trestního řízení posílá komukoliv jinému než zadavateli, a pokud je tímto spoluadresátem policejní útvar, který má danou problematiku v gesci, je legitimní se ptát, jak je to s nezávislostí takového znalce; podobné liaisons dangereuses nedovolují jiný závěr, než že tento znalec je vůči orgánům činným v trestním řízení podjatý.

středa 27. listopadu 2013

Jak čeští historici lžou - Historie.cs

Tomáš Krystlík 
Názorně to lze předvést na jednom listopadovém dílu pořadu České televize Historie.cs o Češích ve Wehrmachtu (zde).

První ukázka mezi 4:09 - 5:12: Pan Franišek Emmert tvrdí, že podle Generalplanu Ost se měla polovina Čechů vystěhovat na východ, druhá poněmčit.

Komentář: Pan František Emmert zřejmě neví, o čem mluví. Generalplan Ost je uměle vytvořený soubor šesti dokumentů, z nichž dva se nedochovaly a neví se, co v nich přesně bylo, jen jeden z nich nese název Generalplan Ost. Týkají se vystěhovávání židovského a polského obyvatelstva z Povartí, Západního Pruska (Svobodné město Gdaňsk a polský koridor), z Generálního Gouvernementu na východ, ne však českého obyvatelstva. Dokument s názvem Generalplan Ost popisuje 39 sídelních oblastí v západní části SSSR včetně jejich správní organizace pro až 5,65 mil. přesídlenců.Vystěhovávání Čechů se Generalplan Ost netýkal.

úterý 26. listopadu 2013

Universalistická ideologie „západních hodnot“ je stejně nebezpečnou hrobařkou Evropy jako její islamizace

K zásadám etnopolitiky: Kritika islamizace není to stejné jako kritika islámu
Václav Hradecký 
Pravicoví liberálové resp. neokonzervativci definují své ústřední cíle z „duchovního“ hlediska jako součást konfliktu mezi liberálním „Západem“, popř. jím universálně chápanými hodnotami (tak jak se například manifestují ve formě lidských práv) a mezi islámem, který je vnímán jako totalitární ideologie. Tento konflikt může být dle jejich představ vyřešen prostřednictvím celosvětového prosazení liberálních hodnot. Ale můžeme skutečně říci, že Evropa je ohrožena islámem jako takovým a že se u nebezpečí islamizace nejedná jen o dílčí symptom celkového neblahého vývoje?

Liberálové a neokonzervativci zastávají pozici, z níž vyplývá, že cílem společnosti je v první řadě materiální blahobyt a ideální lidské individuum je součástí homogenní masy nesvázaných individuí, optimalizovaných potřebám produkce a konzumu. Z pohled takovéhoto „světonázoru“ jsou lidé považováni pouze za vyměnitelný lidský potenciál, zatímco na „etnokulturní“ (tj. „národoveckou“ ve smyslu německého „völkisch“) identitu je nahlíženo jako na archaickou překážku při cestě do světa, ve kterém lidé podléhají jednotným představám o hodnotách a ve kterém mají být tito „osvobozeni“ od tradičních svazků a být „emancipováni“.

neděle 24. listopadu 2013

Nová debata o smyslu existence „protinacistického zákona“ v Rakousku

Naposledy byl předmětem horkých diskusí v roce 2006, kdy byl v Rakousku právoplatně odsouzen historik David Irving - řeč je o tzv. „Verbotsgesetzu“ (zákazový zákon), rakouském ústavním zákoně, který vstoupil v zemi v platnost bezprostředně po skončení 2. světové války a jenž zakazoval činnost NSDAP a stanovil pravidla tzv. denacifikace. Že je tento zákon, který doposud prošel několika úpravami, stále „živým“,  dokazuje už jenom skutečnost, že v letech 1999 až 2005 bylo na jeho základě vyřčeno celkem 191 rozsudků. Tento zákon mezi jiným zakazuje veškerou činnost ve smyslu propagace a šíření nacionálního socialismu. Irving byl tehdy ve Vídni odsouzen ke třem rokům odnětí svobody za své výroky, které přednesl 17 let před konáním soudního procesu.

pátek 22. listopadu 2013

„Kruh Našeho směru“ zahajuje činnost v příštím roce

Z podnětu několika dlouhodobých čtenářů Našeho směru zahajuje začátkem příštího roku činnost zájmový „Kruh Našeho směru“, který bude organizovat několikrát v roce setkání svých příznivců a dalších zájemců na různých místech České republiky. Předmět setkání přitom může být rozsáhlý - počínaje výměnou názorů a poznatků, souvisejících s historickými, společenskými a politickými tématy, kterými se na Našem směru zabýváme, až po pořádání poznávacích, přednáškových a pietních akcí. O možnostech účasti či spolupráce a o konkrétnější formě fungování zájmového kruhu budeme průběžně informovat. (-lb-)

čtvrtek 21. listopadu 2013

„Spravedlnost Československu!“ - kuriózní územní požadavky revizionistů v roce 1945

Související texty:  Českosloslovenské snahy o územní zisky - Kuffnerův nenaplněný velkočeský sen - Memoranda čsl. vlády na mír. konferenci v Paříži 1919-20
Čeští revizionisté v prvních měsících po skončení 2. světové války požadovali územní zisky a podstatně větší rozlohu ČSR než před Mnichovem 1938. Překvapující je u nich citelná zášť vůči Polákům.  
Lukáš Beer 
Franz Chocholatý Gröger
Takto mělo vypadat Československo podle představy autorů publikace
"Spravedlnost pro Československo" z roku 1945.
Revoluční nálada v prvních měsících po ukončení 2. světové války dodávala nebývalé sebevědomí některým Čechům, kteří se celou duší vcítili do náhlé pokvětnové metamorfózy českého národa v „národ vítězný“. Je dnes málo známým faktem, že ihned po ukončení války se vyskytly revizionistické snahy o nové hraniční uspořádání nového státu, který měl od nynějška patřit už pouze Čechům a Slovákům – a pokud možno ještě ve větším územním rozsahu než tomu bylo za první mnohonárodnostní republiky.

středa 20. listopadu 2013

Držet si je zkrátka

Gernot Facius
Je tím nejnormánlnějším jevem na světě, když to ve svazech, politických stranách a organizacích sem tam pořádně zaskřípe. Patří to k politické hygieně, když se vyřizují hádky. Že u toho vedoucí osobnosti můžou přijít o svůj post, to taky nestojí bezpodmínečně za rozruch. Z tohoto pohledu by se na aktuální konflikt v Krajanském sdružení Slezsko (LS) dalo klidně zapomenout, kdyby ale okolnosti odvolání Rudiho Pawelky, který funkci předsedy vykonával po třináct let, nevrhaly světlo na vnitřní stav vyhnaneckých organizací. Ty si nechají čím dál více od politiků předepisovat, jak mají fungovat. Pawelkův způsob vykonávání funkce sice nebyl zcela bez chyb, to se ale netýká jádra samotného skandálu. Předseda slezského krajanského sdružení byl svržen, protože kolegové z předsednictva uposlechli pokyn zemské vlády v Hannoveru.

úterý 19. listopadu 2013

Rovný rovného si hledá - aneb Kvarteto českých top-němcobijců mezi sebou

Lukáš Beer 
Vím, že vážně se věnovat knižním výplodům autorské dvojice Jiří Krutina a Jiří Vacek se rovná mrhání drahocenného času a že si takovouto pozornost ani nezaslouží (nebýt naší aktuální kauzy, tak bychom tu dnes nad těmito knihami zřejmě jen velmi pobaveně mávli rukou). Nicméně chtěl jsem vyhovět prosbě přátel z Rakouska, zda bych se nemohl pokusit pro ně přeložit nějaké další zajímavé pasáže z oněch novějších knih němcobijské trilogie „Němci“, „Vraždění po německu“ a „Odhalená tvář Němců“, a tak jsem jim rád vyhověl. A aby z plodů mých knižních "rešerší" něco měli i čeští čtenáři, rád se s nimi podělím o ty nejlepší skvosty literatury čelící „dlouholeté pomlouvačné mediální kampani proti České republice a českému národu“. Kdybych si nebyl jist, že autoři svá slova neberou smrtelně vážně, dokázal bych umpřímně ocenit jejich geniální smysl pro humor, jímž se jakoby snaží parodovat typické zjevy českého pseudonacionalistického šovinismu, který nemá s opravdovým českým národním cítěním a sebevědomím pranic společného. Přesto doznávám, že i tak jsem se nad knížkou opět dlouho nezasmál.

Zaposlouchejme se tedy (slibuji, že již naposledy) do poznatků a závěrů Jiřího Vacka, který „mluví i ze své vlastní zkušenosti, kdy jako dítě prožil německý šestiletý teror, plánovitě řízenou podvýživu i trvalý strach o holý život“, a jeho co-autora Jiřího Krutiny. Tentokráte z jejich díla „Vraždění po německu“. Nepřehlédněte ale prosím ani ohlas Václava Vlka st. a militantního odbojáře Jiřího Jaroše Nickelliho, kteří si toto čtivo zakoupili, v závěru článku.

Cena Osel měsíce listopadu putuje do Brna

Tomáš Pecina
Proč se Brnu přezdívá "jihomoravské Palermo"? Zásluhu na tom mají, vedle vyhlášeného a úspěchy ověnčeného policejního sboru, i obě státní zastupitelství, městské a krajské. O kvalitách posledně jmenovaného se lze přesvědčit v usnesení, jímž byla zamítnuta stížnost společnosti guidemedia proti svému stíhání v kause projevů Adolfa Hitlera.

Usnesení vydal Milan Vagai, bývalý člen KSČ – jak jinak! –, a pokud čekáte, že se konečně dozvíte, čím konkrétně se vydavatelství trestného činu popírání genocidia dopustilo, nečiňte si přehnaných nadějí, budou rychle zmařeny. Soudruh je patrně notorický blb, což lze seznat i z jeho pracovní anamnesy (notabilně zde), a možná je proto lépe, že se o seriosní polemiku se stížními body nepokusil. V usnesení arci nechybí korunní argument v kause guidemedií, totiž že "nelze přehlédnout ani grafické znázornění desek publikace, včetně záložek, jež nezpochybnitelně vycházejí z barev vlajky NSDAP".

sobota 16. listopadu 2013

Před 75 lety: Wehrmacht nechal vysídlit 7 tisíc Rakušanů ze svých domovů kvůli největšímu vojenskému cvičišti Říše

Vojenské cvičiště Allentsteig zabírá asi 200 km čtverečních.
Zřizování vojenských cvičišť německé Branné moci a jednotek SS na území Protektorátu a vysídlování tamějšího českého obyvatestva, jež bylo materiálně odškodňováno, je poměrně vděčným tématem českých historiků. V Protektorátu, jmenovitě např. v Drahanské vrchovině, mělo toto vysídlování navíc účel germanizační ve smyslu budování německého jazykového můstku mezi jazykovými ostrůvky na Moravě.

Neinformovaní čeští návštěvníci nejsevernější oblasti Dolního Rakouska - "Waldviertelu", oblasti která se charakterem krajiny i staveb jakoby z oka vypadla krásám východní části jižních Čech - si někdy lámou hlavu nad na první pohled nesmyslným vedením komunikací bezprostředně za humny od městečka Zwettl do jiných obcí. Cesty se jakoby vyhýbají rozsáhlému území severovýchodně od města. Ti informovanější návštěvníci z Česka vědí, že důvodem objížděk je nedaleké velké vojenské cvičiště rakouské armády. Ale sotva někdo bude také znát historii jeho vzniku.

pátek 15. listopadu 2013

Když nestačí padělat zesnulý historik Tomáš Pasák, zasupluje český překladatel

Lukáš Beer 
V loňském roce vydalo pražské nakladatelství Argo český překlad zajímavého díla od spolupracovníka mnichovského institutu Collegium Carolinum, Reného Küppera. Jde o „politickou biografii sudetoněmeckého nacionálního socialisty“ Karla Hermanna Franka. Jedná se v mnoha směrech o zajímavé a z faktografického hlediska vskutku bohaté dílo, protože v něm najdeme řadu korektních citací pramenů, rozuměj citací z dobových dokumentů. Mnohé z nich čeští historikové patrně záměrně doposud přehlíželi - například týdenní hlášení spojovací kanceláře NSDAP o úspěších akcí českého Kuratoria pro výchovu mládeže. Citáty z těchto pramenů nikde v české literatuře nenalezneme - naopak, česká historiografie (zesnulí historikové Miloslav Moulis a Tomáš Pasák) odbývala svá krátká pojednání o činnosti Kuratoria a speciálně o veřejné akci „Den mládeže 1943“, která se v září zmíněného roku uskutečnila za široké a dobrovolné účasti české veřejnosti, asi dvěma citáty, ze kterých mělo vyjít, že Kuratorium tehdy sklidilo neúspěch a jeho vystoupení bylo blamáží. Tyto subjektivně vyselektované citáty pak byly nekriticky přebírány dalšími českými autory.

Dopravní problémy

Manfred Maurer 
Rakouský spolkový prezident Heinz Fischer a jeho český protějšek Miloš Zeman navštívili letošní mezistátní hornorakousko-jihočeskou zemskou výstavu „Dávné stopy - nové cesty“ krátce před jejím zakončením. Nejprve se obě hlavy státu setkaly v Českém Krumlově, následovně se pokračovalo ve Freistadtu, jednom ze dvou míst konání výstavy v Horním Rakousku. Už v Českém Krumlově přišla řeč na problém dopravních spojení mezi Rakouskem a Českem, které by si stále, a to téměř 25 let po pádu železné opony, zasloužily vylepšení. Přeci prý není možné, aby jízda vlakem mezi Vídní a Prahou trvala dvakrát déle než spoj mezi Vídni a Salcburkem, vyjádřil svůj názor Fischer. Jeho český kolega se zamýšlel nad možnými příčinami. Snad je tomu proto, že obě strany o tom už poměrně dlouho oficiálně nejednaly. Fischer vyjádřil své politování nad tím, že se ministři dopravy obou zemí za poslední čtyři roky vůbec nesetkali. Zeman mínil, že právě to by mohlo být příčinou toho, „že mezi Prahou a Vídní nebo mezi Lincem a českými Budějovicemi neexistuje efektivní dálniční spojení.“

čtvrtek 14. listopadu 2013

Vrchní ředitel sekce vzdělávání českého ministerstva školství vychvaluje štvavou knihu „Němci“

Lukáš Beer
Jiří Krutina, Jiří Vacek ve své nové knize: "Němci u nás povraždili víc Čechů než Židů. Zdůrazňování židovského utrpení je proněmeckou propagandou."
"Velmi si Vašich aktivit vážíme." (Jakub
Stárek, vchní ředitel sekce vzdělávání na MŠMT.)

Zda se jedná o slova skutečného uznání či o pouhou diplomaticky formulovanou odpověď na dopis s doporučením na své knižní tituly, který zaslali autoři Jiří Vacek a Jiří Krutina před dvěma roky českému ministerstvu školství, nechť posoudí každý sám. Náznaky odtažitosti v následujících řádcích však budeme hledat bezúspěšně: „Vážení pánové, děkujeme Vám za publikace ,Němci' a ,Vraždění po německu‘, jejichž jste autoři a které vydáváte vlastním nákladem. Velmi si Vašich aktivit vážíme, neboť Vaše knihy napomáhají zpřístupnit pravdivé historické události veřejnosti a jsou zejména pro současnou mladou generaci velmi potřebné. Vzhledem k tomu, že výše uvedené knihy jsou využitelné zejména ve výuce dějepisu, doporučujeme Vám kontaktovat profesní občanské sdružení - Asociaci učitelů dějepisu. (...) Kontakty na ASUD uvádíme v příloze.“ Autorem těchto pochvalných slov je Jakub Stárek (ODS), vrchní ředitel sekce vzdělávání na ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy. Jeho jméno se minulý rok objevilo v některých médiích v souvislosti s podáním trestního oznámení na jeho osobu, protože se měl podle něj dopustit několika činů, jimiž způsobil škodu ministerstvu ve výši nejméně 320 tisíc korun, mj. předčasným proplacením faktury jím za zajímavých okolností favorizované firmě.

středa 13. listopadu 2013

Třetí díl seriálu ČT České století aneb Kosatík i zde opět lže

Tomáš Krystlík
Scenário má na svědomí Pavel Kosatík, který se ve svých článcích a publikacích dosud relativně málo odchyloval od pravdy. V seriálu České století, jako by to chtěl dohnat.

Vezmeme-li výtky proti scénáři a režii popořádku, jak šly za sebou, jsou zaznamenáníhodné tyto poklesky.

Strankmüllerovy vulgární řeči, pak i koprolalické výrazy Františka Moravce při příležitosti víceméně oficiální kontrastují s jejich celkem snesitelnou obecnou češtinou při jejich následném soukromém popíjení sektu a kořalky sedíce na gauči. Řeč je i o výzvě k povstání 17. 09. 1939 v protektorátu, ke kterému dal povel Moravec na příkaz Beneše a které nikdo neuposlechl. Beneš ovšem v této souvislosti zmíněn není. Proč se neřekne ve filmu pravda, když už o tom hlavní postavy mluví?

úterý 29. října 2013

Jutta Rüdigerová – Vůdkyně dívek ve Třetí říši (6.)

Předchozí díly: 1. díl - 2. díl - 3. díl - 4. díl 5. díl
V Protektorátu Čechy a Morava
Lukáš Beer
Hosté IV. oddělení českého Kuratoria pro výchovu mládeže: německé dívky
BDM z okolí Hamburku pečující o děti na návštěvě v Čechách.
Foto: Archiv Lukáše Beera
Po obsazení Norska a Dánska německými vojsky v dubnu 1940 byla brzy navázána spolupráce s „Jente Hird“, mládeží norské fašistické strany „Nasjonal Samling“, vedené a v roce 1933 spoluzaložené Vidkunem Quislingem. Jutta Rüdigerová to ve svých pamětech líčila takto: „Quisling ve dvacátých letech společně se známým polárním badatelem Fridtjofem Nansenem, který jako vrchní komisař Svazu národů organizoval pomocné akce pro hladovějící obyvatelstvo Sovětského svazu, zažil lidi ovládané Moskvou v nepředstavitelné bídě a nabyl později přesvědčení, že pouze Adolf Hitler může Evropu uchránit před bolševismem. Z toho důvodu byl ochoten úzce spolupracovat s Německem. Daroval Adolfu Hitlerovi malou vikingskou loď ze stříbra, na které stál nápis: ,Adolfu Hitlerovi, Vůdci všech Germánů - Vidkun Quisling‘.“ Také s dánskou mládeží byl navázán dobrý kontakt. Její vedoucí činitel, Christian Frederik von Schalburg, narozen v roce 1906 na Sibiři jako syn ruské matky a dánského otce, padl v roce 1942 v hodnosti SS-Obersturmbannführera na východní frontě.

74 let poté se ještě lže

Tomáš Krystlík
V podrobné monografii letos vydané líčí Jan Benda stěhování z pohraničí českých zemí v období 1938-1939. Již jen podle jím na začátku knihy vzdaného holdu vylhané a desinterpretační publikaci Rozumět dějinám je jasné, kudy se jeho kniha bude ubírat.

Popisuje výsledky komunálních voleb v německy mluvících sídelních oblastech na přelomu května a června 1938 - drtivé vítězství Sudetoněmecké strany (cca 90 % hlasů) následované druhým místem sudetoněmecké sociální demokracie. Jako typický oficiózní český historik zatajuje Benda čtenářstvu logický důsledek voleb, totiž, že když žádná z tehdejších dvou vítězných sudetoněmeckých stran neměla v programu odtržení od ČSR, že volby byly de facto plebiscitem Němců českých zemí o jejich setrvání v ČSR. Tato interpretace má zcela zásadní význam a Benda jejím neuvedením desinterpretuje české dějiny.

pátek 25. října 2013

Seznam lží, manipulací a omylů historika Jana B. Uhlíře

Rozbor jeho odborného vyjádření ke knize "Adolf Hitler - Projevy" určeného policejnímu orgánu
Lukáš Beer
Renomovaný Institut für Zeitgeschichte nepo-
važuje Hitlerovy projevy komentované Maxem
Domarusem za dostatečně vědecky použitelné
kvůli moralizujícím vsuvkám autora.

Až budete pročítat následující úryvky, vložené do tohoto textu, mějte prosím stále na paměti, že autor těchto citovaných řádků, vojenský historik Jan B. Uhlíř, neadresoval tyto své na papíru stvrzené názory snad redakci nějakého média, aby kritickou polemikou, na kterou má každý pochopitelně právo, vyjádřil svůj nesouhlas nebo svojí nevoli nad vydanou knihou obsahující projevy Adolfa Hitlera. Nikoliv. Ačkoliv by některé emotivně stavěné myšlenkové pochody dávaly tušit, že tu máme co do činění spíše s nějakým rozhořčeným čtenářem, nesouhlasícím s vydáváním takovýchto titulů, jedná se o výtvor, jenž měl zcela fatální dopad pro vydavatele knihy včetně editora, tedy mé osoby. Jedná se totiž o dvě odborná vyjádření J. B. Uhlíře z ledna resp. února tohoto roku, zpracovaná pro účely policejního orgánu z důvodu podezření ze spáchání přečinu schvalování či bagatelizace genocidy. Výsledkem tohoto odborného vyjádření bylo tedy zahájení trestního stíhání i vůči mé osobě, zahrnující samozřejmě i takové netradiční zásahy do života jako je například „napíchnutí“ na soukromé telefonní číslo či obstavení mého soukromého účtu do výše 300.000 korun, a to aniž by proběhlo nějaké stání před soudem.

Podívejme se tedy poněkud blížeji na obsah dvou textů, které měly podstatný vliv na spuštění určitého procesu, jehož konec lze v této chvíli těžko předvídat. První, poněkud emocionálněji podaná verze odborného vyjádření byla zjevně zhotovena za časově podmíněných stresových okolností, zatímco druhá verze, jež byla zhotovena o několik týdnů později, se snaží již o něco věcnější a odbornější tón. Vzhledem k tomu, že se v druhé verzi z velké míry vyskytují shodné uváděné argumenty, bude nejschůdnější reagovat na konstatování obou textů paralelně.

čtvrtek 24. října 2013

Nikdo nechce diskutovat, všichni mají strach

Tomáš Krystlík 
Po Václavu Vlkovi sen., který odmítl se se mnou bavit o německo-českých dějinných peripetiích v TV-diskusi tête-à-tête tím, že na výzvy i urgence producenta Debatního klubu vůbec, coby velmi statečný člověk, nereagoval, se s obdobnými roztrhl doslova pytel. Vyzváni k debatě na podobné téma s panem Tomášem Pecinou byli Miloš Zeman, Jan Zahradil, Jana Bobošíková, Jaroslav Čvančara (historik a zaměstnanec ÚSTR), Václav Henych (šéf odboru MV ČR), aby i oni předstírali, že neexistují. Český svaz bojovníků za svobodu debatu odmítl, ale přihlásil se do ní její místopředseda Emil Kulfánek jako soukromá osoba. Když si začali s panem Pecinou ujasňovat konkrétní témata k diskusi, ztratil „bojovník“ Kulfánek odvahu a odřekl. Novinář Jiří X. Doležal, místo aby čelil panu Pavlu Kamasovi, o kterém v Reflexu "statečně" napsal článek s mnoha lžemi, účast v debatě odřekl.

úterý 22. října 2013

Betonáři

Lukáš Beer 
Člověk nemusí být žádným velkým vizionářem, aby nedokázal za svůj krátký život rozpoznat, že v dosavadních dějinách lidstva se vývoj společnosti vždy nějakým způsobem ubíral a že se s rozdílným tempem a rozdílnou dobou trvání nevyhýbal ani postupné změně daného společenského uspořádání. To prodělalo několik revolučních proměn. Představa, že by tedy dejme tomu naše pravnoučata nebo jejich děti mohly jednoho dne vyrůstat ve světě, který bude založen na zcela jiných hodnotách než ten dnešní, je však pro mnohé současníky nemyslitelná. Nemalé procento z nich je spíše ochotno pozvolna propadat depresivní vidině ve smyslu rčení „Po nás potopa!“, což jen umocňuje jejich zoufalé oddávání se víru ve skutečnosti prázdného, nikde nekončícího hedonismu a nikdy nenaplňujícího egoistického konzumního stylu života, krátkodobě upřednostňujícího vidinu momentálního požitku.

Unvergessene Heimat Sudetenland

Gereon Breuer 
„An Gestohlenem […] kann man aber kein Eigentum erwerben und Mord verjährt nicht, trotz des tschechischen fort geltenden Straffreiheitsgesetzes.“ 
Mit diesen Worten schließt das Vorwort zu dem von Hans Mirtes und Alfred Oberwandling in deutscher und tschechischer Sprache verfassten Monumentalwerk Unvergessene Heimat Sudetenland. Das Monumentale ist hier keine Zuschreibung, die sich der Rezensent mangels anderer Begrifflichkeiten aus den Fingern gesaugt hätte, sondern das Monumentale ist dem Werk inhärent. Und das liegt nicht unbedingt nur an dem übergroßen Format des Buches, das durchaus im Bereich eines Bildbandes anzusiedeln ist.

pondělí 21. října 2013

Nedůstojné žonglování s počty lidických obětí

Srovnáním počtů obětí exekuce v Lidicích lze nalézt rozpory v jednotlivých jazykových verzích Wikipedie 
Tomáš Krystlík
Celkem jich na tomto místě bylo povražděno 173. Nejstaršímu bylo 84, nejmladšímu 14 let. Všechny domy včetně školy, kostela a fary byly polity benzínem a podpáleny... Dne 16. června 1942 bylo na střelnici v Praze-Kobylisích popraveno dalších 26 lidických obyvatel: sedm žen a osm mužů z rodin Horáků a Stříbrných, uvězněných již dříve, dále devět dospělých mužů, kteří byli osudné noci mimo Lidice (sedm v práci, jeden v nemocnici a jeden se několik dní skrýval v lesích) a dva chlapci, u kterých bylo při evidenci dětí dodatečně zjištěno, že již překročili 15 let věku. Na Kladně byly lidické děti po tři dny zkoumány, nakolik jsou z „rasového hlediska“ vhodné k „převýchově“. Tři byly vybrány hned na Kladně, dalších sedm dětí mladších jednoho roku bylo předáno německému sirotčinci v Praze-Krči, ostatních 88 bylo převezeno do Lodže... kde z nich bylo k poněmčení určeno dalších 7. Zbývajících 81 dětí bylo 2. července 1942 převezeno do nedalekého vyhlazovacího tábora Chełmno (německy Kulmhof) a tam, pravděpodobně ještě téhož dne, usmrceno výfukovými plyny ve speciálním vyhlazovacím automobilu. Dodatečně bylo na smrt do Chełmna posláno ještě jedno ze tří dětí vybraných k poněmčení hned na začátku. Po válce se přeživší děti s vynaložením velkého úsilí podařilo v německých rodinách a ústavech vypátrat a navrátit jejich příbuzným, bylo jich však pouze 17. Sto osmdesát čtyři lidické ženy, které byly 12. června 1942 odtrženy od svých dětí, byly (vyjma několika těhotných, ponechaných dočasně v Praze) převezeny do koncentračního tábora Ravensbrück. Dvanáct dalších bylo do Ravensbrücku posláno dodatečně v následujících měsících. Třiapadesát lidických žen v koncentračních táborech a na pochodech smrti zahynulo. Celkem přišlo o život 340 lidických obyvatel (192 mužů, 60 žen a 88 dětí).“ Zdroj: Česká Wikipedia

neděle 20. října 2013

Pravá tvář „mírové osvěty“ jedné proizraelské iniciativy

Lukáš Beer 
Ačkoliv se v rakouském politickém životě nesetkáváme s takovými specificky českými realitami, jako že by si například spolkový prezident nebo nějaký veřejně známý politik zavítal na proizraelské shromáždění (nepočítaje podivné výlety předsedy FPÖ Heinze Christiana Stracheho do Izraele před několika lety), nebo že by významní politikové demonstrativně udržovali styky s proizraelskými organizacemi podivného zaměření (viz např. Přemysl Sobotka a ICEJ), nebo že by takovýmto organizacím poskytovaly veřejnoprávní sdělovací prostředky zvláštní prostor k vlastní propagaci (něco podobného je u našich jižních sousedů nemyslitelné, poněvadž jednoduše jaksi nepřirozené - jenom Češi, jak se zdá, jsou ochotni tyto zvláštnosti ve své zemi většinou jaksi přecházet a nic je na tom neudivuje), přeci jen nechává v alpské republice tu a tam o sobě slyšet spolek, který si říká „Stop the Bomb“. Jako například před dvěma dny, kdy spolek ostře kritizoval plánovanou cestu sociálnědemokratického poslance Evropského parlamentu, Hannese Swobody společně se svými kolegy do Íránu. Mluvčí rakouské organizace „Stop the Bomb“ požadoval v páteční tiskové zprávě, aby Swoboda okamžitě odřekl svou cestu do Teheránu, protože tím prý narušuje „mezinárodní postup proti íránskému režimu“ a prý to „odporuje duchu sankcí EU“ proti této zemi. Prý je „strašné, že to musí znovu zrovna být Rakušan, kdo činí íránský režim, zpochybňující holocaust, přijatelným na politické úrovni“. Nový, vůči Židům přátelský tón z Teheránu, který zaznívá po odchodu bývalého prezidenta, zjevně tedy na aktivisty ze „Stop the Bomb“ nezapůsobil. Ale to sotva může překvapit někoho, kdo ví, které síly za tímto aktivistickým spolkem stojí.