Kuratorium

Seriál NAŠEHO SMĚRU o vzniku, činnosti, aktivitách a o méně známé historii masové organizace české mládeže, která si v letech 1942-1945 kladla za úkol duchovní (pře)výchovu nejmladších generací příslušníků českého národa v rámci tzv. Velkoněmecké říše a jejíž činnost byla díky frontovému vývoji války odsouzena nakonec k nezdaru.

Jedná se zde o doposud jedinečný projekt, který se teprve "rodí" a postupně vytváří. Teprve po určité době nabude materiál zde zveřejněný kompaktní a ucelené podoby. Stále je ještě třeba kompletovat všestranné zdroje a látku upravit do obstojné podoby. Autor usoudil, že než aby byl materiál zveřejněn po uplynutí několka let, seznámí čtenáře s dosavadními výsledky práce průběžně.

Tento postup se osvědčil, jelikož jednak průběhem času se otevírají stále nové prameny informací, které lze takto postupně aktualizovat. Navíc se autor setkal i s tím, že na tyto texty narazili pamětníci nebo dokonce přímo zúčastnění (resp. lidé stojící v blízkém příbuzenském vztahu s osobnostmi Kuratoria, o kterých je v textu pojednáváno). Tito lidé jsou samozřejmě vítaným zdrojem informací a dokumentačního materiálu.

Neváhejte proto i Vy poskytovat své tipy, zkušenosti a informace, které pomohou tento "projekt" uvést do dokonalého konce.

Dosud publikované díly seriálu:

1.díl - 2.díl - 3.díl - 4.díl - 5.díl - 6.díl - 7.díl - 8.díl - 9.díl - 10.díl - 11.díl - 12.díl - 13.díl - 14.díl - 15.díl - 16.díl - 17.díl - 18.díl - 19.díl - 20.díl