pondělí 30. června 2014

Je tu nové, podrobnější české vydání Goebbelsových deníků

Nový knižní přírůstek pro zájemce o moderní dějiny: Poprvé po roce 1945 vycházejí česky podrobné zápisky z deníků Josepha Goebbelse z let 1932-1933

neděle 29. června 2014

Úspěšný český boxer dával české mládeži za vzor Hitlerova slova

K událostem před 70 lety
Lukáš Beer 
Ještě předtím, než proběhly finálové boje mladých sportovců v prvním červen-
covém týdnu 1944 v Praze, soutěžilo ve všech 80 okresech Protektorátu na
70.000 chlapců a dívek. Stejně tak i v Kolíně – na snímku průvod Kuratoria
pro výchovu mládeže městem o "Letním dni mládeže" v červnu 1944.
Foto: fotoarchiv Lukáše Beera

Stojíme v předvečer největší události, k jaké se dostává naše mládež za řadu posledních let. Bude to až dosud největší podnik z těch asi pěti nebo šesti velkých událostí, pořádaných za teprve dvouleté existence Kuratoria pro výchovu mládeže. Svým rozsahem a zejména v porovnání se skutečným počtem obyvatelstva Protektorátu je to vpravdě evropská událost ve sportovním životě.“ Tato slova napsal 26. června 1944 pro Polední list Josef Hampacher – sám úspěšný sportovec, který ve třicátých letech patřil k tehdejší československé boxerské špičce. A onou „evropskou událostí“ měl Hampacher na mysli vyvrcholení „Letních her české mládeže“, pořádáných „kolaborantským“ Kuratoriem pro výchovu mládeže v Čechách a na Moravě ve dnech od 1. do 9. července 1944 v hlavním městě Protektorátu.

Židovská obec tajně opravila svou zprávu

Tomáš Pecina 
Porovnejte sami: původní verse, nová verse. Oprava proběhla tím způsobem, že incidenty z předchozích let byly odstraněny a nahrazeny novými, které v předchozí versi nebyly, čímž se podařilo zachovat jejich počet a nebylo nutné upravovat zbytek zprávy. Neinformovaný nemá šanci cokoli postřehnout. Tisková zpráva s omluvou k opravě pochopitelně vydána nebyla (Bližší informace ZDE – pozn. red.).

Proč je to podvod? Protože dokazuje, že antisemitské incidenty nejsou získávány průběžným monitoringem internetu a medií, jak Obec tvrdí, ale jejich počet lze ex post libovolně nahnat podle politického zadání. Něco podobného praktikuje už roky Business Software Alliance, která vydává pravidelné zprávy o míře softwarového pirátství v různých zemích, jež jsou založeny na zhruba stejně věrohodných údajích jako monitoring Obce.

úterý 24. června 2014

Dva týdny po konferenci ve Wannsee...

Lukáš Beer 
Heydrichův projev k vedoucícm činitelům německých úřadů v Protektorátu ze dne 4. února 1942 je českým historikům zajisté pojmem a je jimi zpravidla interpretován tak, že v něm Zastupující říšský protektor „bilancoval svou dosavadní politiku v protektorátu“ a „objasňoval konečný její cíl – likvidaci českého národa a určoval další postup k němu“. [1]. Historik Boris Čelovský z projevu jako důkaz předchozího tvrzení přetiskl ve své knize tuto jím přeloženou pasáž: „Vypadá [to], jako bychom chtěli poněmčit celý český národ. Chtěl bych zdůraznit, že ve skutečnosti zamýšlíme poněmčit jen ty, kteří se k poněmčení hodí... Počítám s čísly mezi 40 a 60 procenty... ty co se k poněmčení nehodí, bychom mohli použít v prostoru Arktického oceánu, kde převezmeme ruské koncentrační tábory, které podle našich současných vědomostí mají 15-20 milionů deportovaných lidí. To by byl ideální domov pro 11 milionů evropských Židů. Češi, kteří se nehodí k poněmčení, by tam mohli sloužit ve jménu pozitivní služby pro Německo jako dozorci a předáci...“ [2] Překrouceně podává část tohoto projevu od originálu se značně lišící „překlad“ i česká Wikipedia – ale i zde se hovoří o tom, že Heydrich chce poslat neponěmčitelné Čechy do „prostoru kolem Ledového moře, v němž umístíme v budoucnu koncentrační tábory pro 11 miliónů židů z Evropy. Tam bychom pak mohli usadit Čechy, kteří nejsou způsobilí poněmčení. Jejich úkol by byl pozitivní, udělali bychom z nich dozorce, předáky, měli by možnost přivést si sem rodiny...“ Aniž bychom chtěli rozvíjet další debatu, připomeňme, že tento výrok o „ideálním domovu pro 11 milionů evropských Židů“ pronesl Heydrich celé dva týdny po konferenci ve Wannsee.

neděle 22. června 2014

Prezident Zeman dnes veřejně popřel tzv. holocaust Židů

Židé podle něj měli být poněmčeni a malý zbytek měl být vystěhován k Severnímu ledovému oceánu - i s pomocí materiálních lákadel
Lukáš Beer 
Český státní prezident se dnes zúčastnil pietního aktu v Ležákách, který se konal při příležitosti 72. výročí vypálení obce Němci. Podle sdělovacích prostředků tam doslova prohlásil: „V případě, že by nacistické Německo ve válce zvítězilo, hrozila našemu národu genocida a i Češi si měli prožít svůj holocaust. Jestliže k tomu nedošlo, je to zásluha milionů mužů a žen, kteří bojovali na všech frontách druhé světové války.“ –  Zeman buďto lže, anebo se dopouští něčeho, za co by mohl být jiný řadový občan České republiky postaven před soud pro spáchání trestného činu. Nemluvě o tom, že se Zeman již dříve v jiné souvislosti dopustil bagatelizace genocidy a je tedy takřka recidivistou.

sobota 21. června 2014

Hitlerovy projevy: Obžalovaní předkládají soudu důkazy o podjatosti soudního znalce Uhlíře

Do jaké míry motivoval historika při zpracování „odborného vyjádření“ osud jeho popraveného pradědečka? 
Jan Uher (1891-1942) byl
v říjnu 1942 popraven v Ber-
líně pro "velezradu". Jedná se
o pradědečka soudního znalce
Jana B. Uhlíře. Údaje o Janu
Uhrovi a foto ZDE.

Krajský soud v Praze z popudu právního aktivisty Tomáše Peciny po několikaměsíčním zdráhání uvolnil zbývající vyžadované informace, které se týkají soudního „protiextremistického“ znalce a vojenského historika Jana B. Uhlíře. Informoval o tom zmíněný právní znalec na na svém blogu. Podařilo se tak získat nové zásadní informace, které by mohly mít přímý vliv na další průběh soudního líčení, které bylo odročeno na 9. července 2014.

Na základě těchto poskytnutých listin (Uhlířův životopis a jeho žádost o zapsání do seznamu soudních znalců, stejně jako související doporučení náměstka ředitele ÚSTRu a historika Eduarda Stehlíka) navrhli včera obžalovaní soudu, aby přezkoumal předložené důkazy podjatosti Jana B. Uhlíře a vyvodil z toho patřičné důsledky, protože „taková osoba nemůže být v této věci přibrána jako znalec a analogicky ani nemůže zpracovat pro účely trestního řízení odborné vyjádření, neboť u ní existují důvodné pochybnosti o nepodjatosti pro zvláštní poměr jak k osobám obžalovaných, tak ke skutku, pro který je řízení vedeno“. Znalec, na jehož „odborném vyjádření“ celá obžaloba stojí, je dle obžalovaných „motivován aktivistickými pohnutkami“ a výkon své znalecké činnosti „chápe jako odvetu“ za popravu svého předka nacionálními socialisty v Berlíně v roce 1942.

úterý 17. června 2014

Mainstreamoví novináři pro zrušení zákona zakazujícího propagování nacionálního socialismu

Lukáš Beer 
Případ stíhání brněnských vydavatelů Hitlerových projevů s touto tématikou nic společného nemá, neboť inkriminovaná kniha nacionální socialismus neschvaluje, pouze se od něj z etických vědecko-historických důvodů nedistancuje. Ale nejpozději s tematizováním trestního stíhání české komunistické političky Marty Semelové neuškodí podívat se na to, jak se věci mají v sousedním Rakousku a jak na problematiku stíhání politických názorů nahlížejí někteří mainstreamoví novináři v této zemi.

neděle 15. června 2014

Domáhání se rehabilitace

Rakušanka si chce od Německa vynutit diplomatickou ochranu 
Erhard Lug (vpravo dole) se rozhodnutí soudu již nedožil.  Jeho otec 
byl zavražděn v rámci "Lanškrounského  krvavého soudu" – ten proběhl 
ve dnech 17. až 21. května 1945 proti převážně německému obyvatelstvu. 
Partyzáni "odsouzené" nejprve veřejně mučili, další lidi ubili k smrti,
 další lidé byli "popraveni" zastřelením u radniční zdi nebo oběšením na
 laternách. Jmenovitě se lze dopátrat počtu usmrcených osob, který podle
 rozdílných zdrojů činil minimálně 24 až 51 lidí. Dne 21. května byli na řadě i
 obyvatelé obce Luková, ve které žil i Erhard Lug s rodinou. Na velkém 
snímku je jedna z obětí, kterou nejprve hodili do vodní nádrže a po vytáhnutí
 na místě zastřelili. V těchto dnech bylo do internačního tábora v Lanškrouně
 nashromážděno 1200 německých mužů, kteří pak byli přemístěni do
 koncentračního tábora Osvětim a odtud odvlečeni na Sibiř.
 Během řádění partyzánů si více než 100 obyvatel vzalo život samo.
Berlínský správní soud rozhodne 23. června v jedné kauze, která je zajímavá pro sudetské Němce: Dva vyhnanci vymáhají na německé spolkové vládě poskytnutí diplomatické ochrany ve svém úsilí o rehabilitaci ze strany České republiky. Protože oba nenesli žádnou osobní vinu, a tu kvůli svému mladému věku v období vyhnání dokonce ani vůbec mít nemohli, chtěli dosáhnout formální rehabilitace Českou republikou. Na to ovšem neexistuje ze zákona žádná možnost. Oběti komunismu mohou být vesměs rehabilitovány, sudetští Němci na druhé straně nikoliv. Proto oba vyhnanci požádali německou spolkovou vládu o diplomatickou ochranu v tom smyslu, aby mohli působit na Česko takovým způsobem, že by se vytvořily také zákonné předpoklady pro rehabilitaci sudetských Němců.

Nová kniha: 1938 – Odvážně ve stínu jásotu

Eckhard Scheld 
Nápis na dobové fotografii: "Dopravení zrádci národa v Kraslicích – komunis-
té a příslušníci (sociálnědemokratické) Rote Wehr." Foto: Pamo-Comenius

Osud sudetoněmeckých sociálních demokratů v roce 1938, na konci meziválečného období, není tématem, o kterém by se diskutovalo na školách, dokonce ani ne na univerzitách, nehledě na několik málo výjimek. V současném jubilejním roce – 100 let od vypuknutí První světové války a 75 let od začátku Druhé světové války – se zdá být mnohé jinak. Dokonce i krize na Krymu zpětně navozovala vzpomínky na sudetskou krizi.

sobota 14. června 2014

„Antisemitismus" v Evropě slábne – navzdory tvrzení politiků a některých organizací

Říká to nová studie. Miloš Zeman mezitím sklízí aplaus od rakouského proizraelského neoliberála za kritiku islámu. 
Lukáš Beer
Avi Primor, v letech 1993-1999 velvyslanec Izraele
v Německu: "Antisemitismus neustále klesá."
Foto: Wikipedia, CC BY.SA 3.0
V půli května byly zveřejněny výsledky výzkumu renomovaného amerického institutu Pew Research Center, který se zaměřil na postoje obyvatelstva sedmi největších států EU – mezi jiným – i vůči Židům. Výsledek: Ve Francii, Velké Británii a v Německu podle studie zastávalo „pouze deset procent nebo méně“ obyvatel „negativní postoj vůči Židům“ a tato tendence má mít podle autorů průzkumu silně klesající průběh. Kupříkladu dle stejných zkoumaných kritérii měl podíl „osob nepřátelsky zaměřených vůči Židům“ klesnout z 24 procent (v roce 1991) na dnešních pět procent. „To je podivuhodný výsledek, který na jedné straně odpovídá subjektivnímu vnímání“, napsal o tom komentátor listu Die Presse, „proti čemuž na druhé straně často stojí velmi protichůdná tvrzení různých organizací a politiků."

Také Avi Primor, vedoucí Centra pro evropské studie na univerzitě v izraelské Herzliji a kdysi izraelský velvyslanec v Německu (1993-1999), podle rakouského deníku „důkladně studoval situaci antisemitismu“. O výsledku citované studie nedávno ve Vídni při příležitosti prezentace jedné knihy uvedl: „Náš výzkum ukazuje, že antisemitismus po Druhé světové válce neustále klesá. Zmenšuje se všude. Ale aby zde nedošlo k nedorozumění, neznamená to, že by snad už žádný antisemitismus neexistoval. V Evropě nadále je náboženský antisemitismus, existuje rasistický antisemitismus, existují neonacisté a nacisté. To všechno existuje. Ale to všechno nenarůstá, naopak – klesá to.“

pátek 13. června 2014

Odškodnění podunajských Švábů Srbskem bylo jen symbolické

Úvodní slovo redakce: Následující příspěvek, který byl publikován v aktuálním čísle „Sudetenpost“, přetiskl z velké části informace z deníku Lidové noviny (proto laskavý čtenář v následujícím textu narazí na určitých místech na typickou rétoriku a argumentační stereotypy, které jsou vlastní těmto sdělovacím prostředkům). Jedná se o velmi zajímavé téma odškodnění vyhnanců – zde v případě Srbska, které své bývalé německé občany postavilo při poskytování restituce popř. odškodnění na stejnou úroveň jako srbské státní občany. Vyhnanecké kruhy od začátku vyjadřovaly spokojenost a zadostiučinění nad tímto „příkladným krokem“. Jak i z následujících informací vyplývá, rozhodl se pouze malý počet oprávněných jedinců těchto možností v Srbsku využít. Vzniká pochopitelná diskuse na téma, jaká by byla situace, kdyby podobné uzákonění přišlo i v České republice? Připomeňme si v této souvislosti myšlenky, které vyslovil v rádiu "Slobodný vysielač" Pavel Kamas – pak teprve bude každému zřejmé, z čeho plyne paradoxně vyznívající odmítavé stanovisko „Českého svazu bojovníků za svobodu“ ohledně odškodnění oněch Sudetoněmců, kteří dokonce aktivně oponovali nacionálnímu socialismu. Lukáš Beer

Atlas německých nářečí v Česku

„Hotzenplotz tu už nežije“ 
Manfred Kees
Mapka znázorňující hlavní velké skupiny německých nářečí na území Čech,
Moravy a Slezska. V rámci těchto základních skupin rozlišujeme další regio-
nální a místní nářečí, skupiny a podskupiny. Popis (ve směru hodinových ruči-
ček počínaje na jihu): Mittelbairisch (středobavorština), Nordbairisch (severo-
bavorština), Ostfränkisch (východofrančtina), Obersächsisch (hornosaština) a
Schlesisch (slezština). Repro z: Badenheuer, Konrad: Die Sudetendeutschen. 
Eine Volksgruppe in Europa. Sudetendeutscher Rat, München 2007.
Velmi zajímavou přednášku společně nabídlo Sudetoněmecké krajanské sdružení Bayreuth a „Katolické vzdělávání dospělých“ v Bayreuthu – nesla název „Hotzenplotz už tu nežije“. („Hotzenplotz“ je jednak německý název obce Osoblaha; „Loupežník Hotzenplotz“ je zároveň ale hlavní postava povídek Otfrieda Preußlera pro děti – pozn. překladatele.)

PhDr. Armin R. Bachmann referoval o „Atlasu německých nářečí v Česku“ (Atlas der deutschen Mundarten in Tschechien). Vyjadřoval se také o postavení německy hovořící menšiny v současnosti. Z důvodu věkového rozvrstvení jejich příslušníků by dnes už nebylo možné provést nové vydání podobného výzkumu, protože v současnosti je naživu už jen málo dobových svědků.

čtvrtek 12. června 2014

Kamas: Ani za komunismu nebyly vymývány mozky naší mládeže tak, jako té dnešní působením dekadence

Podle Kamase prožíváme nejdekadentnější dobu od dob
Starého Říma. Vydavatel také vysvětluje, proč podle něj
český stát hystericky reaguje na kritiku Benešových dekretů.
V pondělí večer diskutoval vydavatel Pavel Kamas na pozvání rádia „Slobodný vysielač“ v pořadu „Informačná vojna“ s moderátorem Norbertem Lichtnerem a zároveň odpovídal na některé dotazy posluchačů, kteří svými telefonáty živě vstupovali do pořadu nebo zasílali dotazy prostřednictvím mailů. Kamas se vyjadřoval obšírně k motivacím své vydavatelské činnosti, ale obsáhle se také vyjadřoval k otázkám česko-německých vztahů, k současnému stavu společnosti a nechyběly samozřejmě ani dojmy ohledně právě probíhajícího soudního popotahování jeho vydavatelství a zároveň dalších dvou spolupracovníků českou justicí.

středa 11. června 2014

„Vykrucující se“ státní návštěva

Herbert Schmidl
Úvodní poznámka redakce: Vydavatel Pavel Kamas byl v pondělí večer hostem ve vysílání rádia "Slobodný vysielač" a ti, kteří měli možnost si tento zajímavý pořad vyslechnout, vědí, že se v něm často hovořilo o česko-německých vztazích a o vzájemné historii. (Archivní záznam pořadu najdete ZDE.) Kamas slovenským posluchačům mezi jiným také výstižně řekl, že podobně jako kupříkladu současný slovenský premiér Fico může být sotva považován za reprezentanta svého národa, stejně naivní by bylo se domnívat, že nějaký Posselt nebo jiní lidé ve vedení sudetoněmeckého "landsmanšaftu" jsou jakýmisi reprezentanty sudetských Němců. Názory a postoje řadových a „obyčejných“ sudetských Němců se dost často v různých bodech neztotožňují s tím, co předvádí vedení landsmanšaftu. Domníváme se, že pro upřímné vyrovnání a budoucí plodnou spolupráci může být jenom přínosné, pokud budou prezentovány i názorové postoje podobné těm z následujícího textu ze „Sudetenpost“, a to i navzdory skutečnosti, že se ani jeho autor zcela nevyvaroval jistých stereotypů. (-lb-)

Pan Zdeněk Zbořil neříká pravdu

Tomáš Krystlík 
V článku s názvem Zbořil vytáhl na sudetské Němce starou dohodu, kterou se Československo vzdalo velkých sum, zařazeném do rubriky Nejčtenější, říká: „,Mluví jen o jakési vině jakéhosi Beneše, nikoli prezidenta republiky, ačkoli dekrety byly později schváleny prozatímním a pak řádně zvoleným Národním shromážděním. Ale že tedy nemluví o tom, jak kompenzovat válečné škody Československa, kterých se republika vzdala Pařížskými dohodami v prosinci 1945 na základě dohody se spojenci, že kompenzační nároky za válečné škody budou nahraženy tou konfiskací majetku říšských Němců, tedy těch, kteří se přihlásili k říšskému občanství, což bylo 90 procent,´vytýká politolog vystoupení Emilie Müller.“ Pasus pana Zbořila o reparaci válečných škod Československu a o přihlašování se k říšskému občanství je zcela nepravdivý.

úterý 10. června 2014

Radikální sionisté podporováni Česko-německým fondem budoucnosti

Radikálně sionistická organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém), udržující dobré styky s českým Senátem a se zdejšími vládními kruhy, zveřejnila před několika dny výroční zprávu za rok 2013. Uvádí se v ní, že „celková finanční situace byla velmi napjatá“, protože byl skončen tříletý projekt „Centrum vzdělávání a dialogu“, jenž byl předtím výrazně dotován českým ministerstvem školství (17 milionů korun). Účetnictví za roky 2011 a 2012 ovšem stále ještě nebylo uzavřeno „vzhledem k pozdnímu a stále se měnícímu předávání dat mezi původním účetním a současnou účetní“. Přes zmíněnou „napjatou situaci“ se podařilo minulý rok podle vedení ICEJ vyjít s plusem (asi 350.000 korun).

pondělí 9. června 2014

Pavel Kamas dnes večer v diskusním pořadu rádia „Slobodný vysielač“

Projekt slovenského svobodného a nezávislého média SLOBODNÝ VYSIELAČ uvítá dnes ve svém vysílání brněnského nakladatele Pavla Kamase v diskusním pořadu „Informačná vojna“. Dvouhodinový pořad nese podtitul „Když totalitní systém, skrývající se za slovem ,demokracie‘, nakládá nakladatelovi.“ Pořad můžete sledovat v přímém přenosu na internetu a začíná v 21 hodin.

neděle 8. června 2014

Hitlerovy projevy – Soud s vydavateli (den první)

Sestřih rozhovorů, které masmédia nezveřejnila

Gauck a „zázraky smíření“

Gernot Facius 
Díky Joachimu Gauckovi! Německý spolkový prezident se během své státní návštěvy v Praze dotkl otázky vyhnání – ačkoliv jen krátce a opatrně. V každém případě, tato smutná historická kapitola jím nebyla vynechána totálně, v tomto ohledu se Gauck zachoval jinak než mnohé oficiální osobnosti Berlína při svých návštěvách u Vltavy. Vložil to do připomínání si doby německé okupace, běžného při takovýchto příležitostech. Hovořil o „posledním aktu dramatu“ po roce 1945, „kdy také Němci museli opouštět svou vlast, útěkem, vyháněním nuceným vysídlením, etnickou čistkou, odsunem – jedno, jak tomu budete chtít říkat – vinní a nevinní zároveň.“

„Gauck se mohl vyjádřit jasněji“

Ludmila Rakušanová, dlouholetá spolupracovnice vysílače Rádio Svobodná Evropa (Mnichov, Praha) a autorka celé řady dokumentárních filmů týkajících se německo-českých vztahů, se domnívá, že německý spolkový prezident Joachim Gauck na své návštěvě mohl mluvit o něco jasněji. V jednom  rozhovoru pro Radio Prag poukázala na to, že deficity ve zpracování vzájemných německo-českých dějin existují „podle mého názoru především na české straně“. V Česku podle ní lidé velmi pozorně sledují, zda němečtí návštěvníci v rozhovorech o minulosti dodržují „to správné pořadí“. To znamené nejprve přiznat německou vinu na válce a teprve poté hovořit o vyhnání, tedy o tom, že sudetští Němci kolektivně – tedy jak vinní, tak i nevinní – za to museli pykat. Spolkový prezident Gauck prý tento bolestivý bod dějin zřejmě nejlépe zmínil ve svém projevu na pražské Karlově univerzitě.

sobota 7. června 2014

Anketa „Sudetenpost“: Kdo se chce vzdát svého majetku?

Poznámka redakce: Otázka majetku není centrálním požadavkem sudetoněmeckých organizací. Redakce Našeho směru, která přináší články „Sudetenpost“ s úmyslem nastínit českému čtenáři veškeré názorové proudy mezi vyhnanci a v rámci jejich vedení, považuje za přínosné pro vytváření atmosféry důvěry a přátelství prezentovat otevřeně i taková stanoviska, jako to následující. Vlády třech zúčastněných zemí, stejně jako mnichovské vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, sice často hovoří o dobrých vztazích a výborných perspektivách, ovšem tato neosobní stanoviska politiků nereprezentují smýšlení lidí a občanů, kteří v nezměněné podobě nadále pochybují a zachovávají si staré předsudky, obavy či antipatie. Není pochyb o tom, že „prolomit ledy“ a změnit tento stav by mohly i jen částečné symbolické kroky. O výsledcích ankety budeme informovat. 

Známý kritik homo-lobby Akif Pirinçci předčítá na Sudetoněmeckých dnech

Mnoho sudetských Němců už celé roky nejeví zájem o osobní účast na Sudetoněmeckých dnech – nic výrazného se na nich neděje a projevy pozvaných politiků se od sebe rok od roku liší pouze nadepsaným letopočtem. Popřípadě politikové používají důraznějších vyjádření tehdy, pokud jsou na obzoru nejbližších měsíců nějaké volby. „Na Posselta a členy jeho konsorcia není nikdo zvědavý“, přiznal redakci jeden známý německý rodák z Brna, žijící nyní v Bavorsku, na otázku, zda se do Augsburgu, kde nyní byly zahájeny letošní Sudetoněmecké dny, pojede podívat.

„Loni jsem si vyslechl přednášku pořádanou Witikobundem, kterou měl Konrad Badenheuer o historii odškodňování různých evropských národů“, uvádí vedoucí redaktor Našeho směru, Lukáš Beer. „Až na kritiku vedení Sudetoněmeckého krajanského sdružení, která zazněla v následující diskusi, mne však přednáška nikterak nezaujala.“

Debatní klub o Ukrajině

Stanislav Novotný a Natallia Sudliankova
v Debatním klubu.
Na Ukrajině se stal prezidentem oligarcha Porošenko, který tak vystřídá oligarchu Janukoviče. Díky jarnímu vyhlášení pučistické vlády, že na území Ukrajiny bude zakázané užívání ruštiny v úředním styku, vypukly separatistické tendence, které dnes po několika měsících mají rozměr regulérní občanské války. Současná pučistická vláda separatisty nazývá "teroristy" a uvažuje o vyhlášení výjimečného stavu v oblastech bojů. Separatisté kyjevskou vládu nazývají "fašisty" a jsou odhodlaní bojovat za možnost odtržení východních území od Ukrajiny. Rusko po získání Krymu se snaží situaci zklidnit a vyzývá separatisty ke komunikaci s kyjevskou vládou, která Rusko obviňuje z podpory separatistů. Západ, který v případě protestů na Majdanu proti Janukovičovi vehementně vystupoval proti užití vojenské síly vůči demonstrantům, dnes užití vojenské síly proti separatistům plně podporuje. Šéf NATO Anders Fogh Rasmussen křižuje Evropou a volá na poplach proti agresivnímu Rusku a nutí jednotlivé členy aliance, aby významně podpořili financování zbrojení a otevřeli se spolupráci s armádou USA, která postupně posiluje svou přítomnost na evropském kontinentu.

Vaše právo!

Manfred Maurer
Otázka vlastnictví má v sobě v souvislosti s vyhnanci něco nekalého, ne-li přímo neslušného. Přeci mohou být rádi, že zůstali ušetřeni komunismu a neměli by zpětně bědovat nad vlastnictvím, o které po válce přišli. Nebo jednoduše jinak: po sedmdesáti letech musí být konečně konec s těmito starými historkami. A protože vždycky existoval a stále existuje silný protivítr, rozhodlo se hodně funkcionářů (mezi sudetskými Němci – pozn. překl.), že se budou otázce vlastnictví pokud možno vyhýbat. A pokud jim bude kladena, tak na ni budou odpovídat vyhýbavě. Mnoho z nich se domnívá, že ohledně usmíření mohou dosáhnout více, když tuto otázku budou vyčleňovat zvlášť a nebo budou již předem, jako to dělává Bernd Posselt, zdůrazňovat, že pro sebe nenárokují žádné materiální a restituční požadavky.

pátek 6. června 2014

Vorerst kein Urteil gegen tschechische Verleger: Der „Hitler-Reden“-Prozeß vertagt!

Tschechische Medien berichteten ausgiebig über den ersten Prozeßtag: im Bild
rechts oben die Angeklagten Kamas, Novák und Beer (v.l.n.r.). Foto: Screen-
shot Nachrichtensendung ("Tagesthema")  ČT (Tschech. Fernsehen), 2.6.2014.

Keineswegs die drei Angeklagten, aber vielmehr derjenige Sachverständige, der mit der Erarbeitung einer „gutachtlichen Stellungnahme“ zum Inhalt des Buches „Adolf Hitler: Reden“ beauftragt worden war und den Fall dadurch ins Rollen gebracht hatte, gehöre vor Gericht gestellt und müsse sich dort wegen Betrugs verantworten. Zumindest, wenn es nach Tomáš Pecina, dem bekannten tschechischen Rechtsaktivisten, gehen soll. Der erwähnte Sachverständige – die Rede ist vom tschechischen Staatshistoriker Jan B. Uhlíř – hatte dem Staat nämlich ein gepfeffertes Honorar für seine einschlägigen zwei Gutachten in Rechnung gestellt.

čtvrtek 5. června 2014

Poslankyně Semelová za své výroky trestně stíhána nebude

Tomáš Pecina 
Devětadvacátého dubna jsem predikoval, že trestně stíhat Martu Semelovou komunističtí šéfové státnímu zástupci Janu Petráskovi nikdy nedovolí. Samozřejmě, že jsem měl pravdu: Krajské státní zastupitelství v Brně, které mělo podle seznamu z ledna 2011 ze 43 státních zástupců 18 s komunistickou minulostí, mu dalo za kacířskou myšlenku kartáč a nařídilo, aby přibral znalce: že znalecký posudek vyzní jednoznačně ve prospěch komunistické poslankyně, predikuji nyní – a budu mít opět pravdu.

úterý 3. června 2014

Proces s "Projevy": Nekrácené záznamy rozhovorů s médii, incidentu u vchodu do soudní budovy a ze soudní síně

Tomáš Pecina před soudem: "Pokud by někdo měl být souzen v souvislosti s vydáním projevů Adolfa Hitlera, tak je to soudní znalec Jan B. Uhlíř za podvod."
Na Facebook-stránkách Našeho směru můžete najít odkazy na televizní zpravodajství o pondělním procesu s Hitlerovy projevy (ČT a TV Barrandov). Známý aktivista Jan Šinágl pořídil taktéž zvukový záznam vyjádření obhájce Roberta Cholenského, právního znalce Tomáše Peciny, státního zástupce Jana Petráska, vydavatele Pavla Kamase a autora Lukáše Beera pro sdělovací prostředky, jež byly částečně odvysílány televizními stanicemi. Na internetových stránkách Jana Šinágla naleznete rozsáhlou zvukovou reportáž, ve které se nachází zmíněné rozhovory v nekrácené podobě, tedy v podstatně větším rozsahu, než v jakém je odvysílaly televizní stanice.  Kromě toho je zde desetiminutový záznam ze zahájení jednání, záznam s blokace distribuce knihy v budově soudu (vystupuje zde i soudce JUDr. Martin Hrabal), dále zde vydavatel Pavel Kamas hovoří o soudním znalci Janu B. Uhlíři a nejdelší záznam zachytil obsáhlé a působivé vystoupení Tomáše Peciny.

Lid proti Hitlerovi, den první

Další pokračování naplánováno na 9. července 
Tomáš Pecina
U brněnského městského soudu proběhlo dnes (2.6.2014) avisované hlavní líčení spojené s autogramiádou knihy Adolf Hitler: Projevy. Znalec se z jednání omluvil, ale i tak nebyl průběh bez zajímavosti. Jako veřejnost se dostavilo zhruba 50 osob, ale protože soud zvolil pro konání hlavního líčení miniaturní jednací síň, kam se vešlo ani ne dvacet lidí (zvýraznění textů redakce - pozn. NS), musela část zájemců o slíbenou odměnu čekat na chodbě.

Průběh jednání samotného byl spíše nudný. Po přečtení obžaloby jsem se za obžalovanou právnickou osobu stručně vyjádřil k obžalobě (což Novinky s charakteristickou novinářskou přesností pojaly tak, jako že jsem popřel existenci neonacismu), a následovalo čtení listinných důkazů, zejména samotné knihy, resp. těch jejích částí, které obžaloba pokládá za závadový diskurs. To potrvá ještě odhadem dva další jednací dny (další pokračování je naplánováno na 9. července).

Weigl nepravdivě o Benešovi

Tomáš Krystlík 
Edvard Beneš v kruhu zahraničních novinářů.
Foto: fotoarchiv Lukáše Beera

V článku Jiřího Weigla Edvard Beneš – 130 let od narození se autor evidentně snaží, aby mu nikdo nemohl snadno vytknout omyly v jeho posudku Edvarda Beneše.

Lze souhlasit s tvrzením, že Edvard Beneš byl „nepochybně jednou z nejvýznamnějších postav naší moderní historie“, otázkou je pouze, zda kladnou nebo zápornou.

Hned další tvrzení pan Weigla je mylné: Masaryk se „vznášel nad první republikou s jejími národnostními a sociálními problémy, skandály a závěrečným zhroucením a do dnešních dnů zůstává neotřesitelným ideálem naší státnosti“. Nevznášel, vládl pomocí rozsáhlé sítě hradních udavačů, na základě jejich informací nechával odstavovat Hradu nepohodlné osoby, vydírat je dokumenty z ukradeného vídeňského archivu ministerstva vnitra nebo je korumpovat z tajných hradních fondů a z tajných položek rozpočtu ministerstva zahraničí. Masaryk sám intenzivně intrikoval i zasahoval do probíhajících politických zákulisních machinací. Jedinou oblastí, do které coby prezident neměl odvahu zasáhnout, kde se tedy podle pana Weigla „vznášel“ nad problémy, byla národnostní otázka v československém státě. Kdo nevěří, ať si přečte Boj o Hrad od Antonína Klimka a Genezi Československa od Josefa Kalvody.