úterý 10. června 2014

Radikální sionisté podporováni Česko-německým fondem budoucnosti

Radikálně sionistická organizace ICEJ (Mezinárodní křesťanské velvyslanectví Jeruzalém), udržující dobré styky s českým Senátem a se zdejšími vládními kruhy, zveřejnila před několika dny výroční zprávu za rok 2013. Uvádí se v ní, že „celková finanční situace byla velmi napjatá“, protože byl skončen tříletý projekt „Centrum vzdělávání a dialogu“, jenž byl předtím výrazně dotován českým ministerstvem školství (17 milionů korun). Účetnictví za roky 2011 a 2012 ovšem stále ještě nebylo uzavřeno „vzhledem k pozdnímu a stále se měnícímu předávání dat mezi původním účetním a současnou účetní“. Přes zmíněnou „napjatou situaci“ se podařilo minulý rok podle vedení ICEJ vyjít s plusem (asi 350.000 korun).

ICEJ, které se podařilo etablovat na české politické scéně, se sice prohlašuje za křesťanskou organizaci, ale svým zaměřením a vší svou činností hájí pouze izraelské a – dle svých představ – židovské zájmy, takže s křesťanstvím jako takovým má málo společného. Vzhledem ke kontroverznosti této organizace je na pováženou, pokud byla v minulosti výrazně dotována z peněz českých daňových poplatníků. Vždy otevřené dveře má ICEJ v horní komoře Parlamentu ČR, především skrze osobu bývalého předsedy Senátu Přemysla Sobotky. ICEJ, čítající něco před čtyřicet aktivních členů, ve své zprávě definuje svůj hlavní cíl „podporou Židů a Izraele a aktivním vystupováním ve společnosti proti antisemitismu“.

Na činnost „Mezinárodního křesťanského velvyslanectví Jeruzalém“ finančně přispěla v roce 2013, stejně jako v letech předcházejících, Nadace Konrada Adenauera (KAS). Mimochodem Nadace Konrada Adenauera (think-tank německé vládní CDU) výrazně podporovala kyjevský puč a politickou stranu bývalého boxera Vitalije Klička a pořádá dnes, 10. června, diskusi za účasti Karla Schwarzenberga na téma „Měla by ČR zaujmout ostřejší postoj vůči Rusku kvůli krizi na Ukrajině?“. Tato diskuse je pořádána společně s think-tankem European Leadership and Academic Institute vedeným Lukášem Sedláčkem, což je shodou okolností syn "druhého muže českých křesťanských sionistů", 1. místopředsedy ICEJ, Karla Sedláčka.

Nadace Konrada Adenauera na svých stránkách uvádí, že chce přispívat „k podpoře demokracie, právní státnosti a sociálně-tržního hospodářství“. A dále: „Aby byl zajištěn mír a svoboda, podporujeme kontinuální zahraničně a bezpečnostně politický dialog, stejně tak jako kulturní a náboženský dialog.“ Nutno v této souvislosti podotknout, že protiarabsky směřovaná provokativní prohlášení představitelů ICEJ k „nábožřenskému dialogu“ určitě nepřispívají. V Německu vydal v roce 2011 Stefan Loipfinger knihu Die Spendenmafia – Schmutzige Geschäfte mit unserem Mitleid (Příspěvková mafie – Špinavé obchody s naším soucitem) o mrhání s financemi v rámci KAS a o značném subvencování této nadace z daní německých poplatníků. Konkrérně se kupříkladu dokládá, že finanční prostředky od Spolkového ministerstva pro hospodářskou spolupráci a rozvoj nebyly Nadací Konrada Adenauera použity pro původní účely.

V uplynulém roce na činnost ICEJ dále přispěl Magistrát hlavního města Prahy, Evropská komise, Nadace Mezinárodní potřeby a Česko-německý fond budoucnosti. ICEJ pořádá již několik let tzv. „Pochod živých“ ve formě cesty do Osvětimi. Projekt podpořený Evropskou komisí v rámci programu Aktivní evropská paměť zahrnoval v roce 2013 účast 80 žáků z českých škol, 80 Slováků a 80 Němců. Česko-německý fond budoucnosti schválil v dubnu loňského roku dotaci tohoto projektu ve výši přibližně 400.000 korun a v prosinci stejného roku zhruba stejně objemným obnosem ještě znovu. Vedoucí činitel české pobočky Mojmír Kallus ve zprávě také uvádí, že ICEJ pracuje „na rozšíření spolupráce s ÚSTR (téma antisemitismus po válce) a v případě získání grantu s Muzeem romské kultury“. (-lb-)