sobota 2. dubna 2011

Každý třetí Vídeňan a každý čtvrtý Berlíňan je cizineckého původu

V Norimberku je již 67% dětí ve věku do 5 let cizineckého původu
O tom, že každý třetí obyvatel rakouské metropole se nenarodil v Rakousku nebo tomu tak bylo přinejmenším u jeho rodičů, bylo na tomto místě již několikrát psáno. Stejně tak o jevu, že porodnost u obyvatel cizineckého původu ve Vídni několikanásobně přesahuje porodnost autochtonního obyvatelstva a věková struktura cizineckého obyvatelstva je podstatně „mladší“. Podobně dramatický je vývoj i v německém hlavním městě, jak nedávno informovalo internetové vydání týdeníku JUNGE FREIHEIT.

V roce 2010 dosáhl podíl cizinců v Berlíně s 25,7% prozatím nejvyšší dosavadní rekord. Jak ve středu informoval německý Úřad pro statistiku, žilo v loňském roce v hlavním městě Německa 872.000 lidí neněmeckého původu, což je o 30.000 lidí více než v roce předešlém. Průměrný věk Němců v Berlíně se pohybuje kolem 46 let, zatímco průměrný věk „Neněmců“ činí 34 let. V kategorii obyvatel ve věku mladším 16 let činí podíl cizinců v Berlíně dokonce již celých 43 procent. Nejpočetnější přistěhovaleckou skupinu tvoří Turci (170.000), následováni Poláky (90.000) a Araby (60.000). Se svými 25,7 procenty podílu cizinců však Berlín stále ještě pokulhává za Frankfurtem nad Mohanem (42%), Stuttgartem (38%) a Kolínem nad Rýnem (33%). Jakým směrem se tento trend bude ubírat v následujících letech, prozrazuje i zjištění s bavorského Norimberku, kde podíl cizinců mezi dětmi ve věku do 5 let činí již neuvěřitelných 67 procent. (-lb-)