pondělí 7. listopadu 2011

Žádná hrozba „vymazání Izraele z mapy světa“ ve skutečnosti nikdy nepadla

Dvojice německých občanů před 3 roky odhalila závažnou „nepřesnost“ médií s citací výroku íránského prezidenta Ahmadínežáda – za zfalšovaný citát se nakonec musela omluvit i německá televize ZDF
Lukáš Beer
Antiíranská propaganda v newyorském metru (2010).
V předvečer očekávaného zveřejnění zprávy Mezinárodní agentury pro atomovou energii (IAEA) ohledně údajných snah Teheránu o vývoj jaderných zbraní a pod palbou stupňované válečné propagandy ze strany izraelského státu, jehož vedení v posledních dnech zesílilo tlak na USA a Evropu, aby agresi vůči Íránu podpořily (Francie, Německo a Rusko však před rozpoutáním válečného konfliktu varují), si neuškodí připomenout jednu ze závazných skutečností, která něco vypovídá o běžné argumentací, se kterou se běžně operuje, dojde-li řeč na ospravedlnění plánovaného „preventivního izraelského útoku“ na Írán.

V médiích a diskusních fórech je běžně uváděn citát íránského prezidenta Mahmuda Ahmadínežáda, jenž měl údajně prohlásit, že jeho cílem je „vymazat Izrael z mapy světa“. Od října roku 2005 byla tato věta, která má především emotivně podkládat údajné snahy Íránu o zničení Izraele atomovými zbraněmi, opakována nesčetněkrát. Stejná údajná citace se ještě před třemi roky nacházela v doprovodném úvodním textu ke sbírce dokumentů týkajících se problematiky antisemitismu, který na svých internetových stránkách zveřejnila německá Spolková centrála pro politické vzdělávání (Bundeszentrale für politische Bildung) – jedná se o zvláštní zařízení, spadající pod německé ministerstvo vnitra a založené v roce 1952 za účelem „německého příspěvku při výchově k demokracii“ a soustředící se především na publikační a přednáškovou činnost.

V září 2010 si mimochodem tento německý „úřad lidové osvěty“, abychom tak uvedli onu „spolkovou centrálu“ jaksi do českých historických poměrů, vysloužil napomenutí spolkového ústavního soudu z důvodu tendenčnosti, kterou „spolková centrála pro politické vzdělávání“ chovala ve své kritice na adresu politologa Konrada Löwa, jenž určitým způsobem relativizoval antisemitismus v rámci německého obyvatelstva za národního socialismu. Ústavní soud vytýkal spolkové centrále nevyrovnanost a tendenčnost, jelikož jí sice náleží právo distancovat se od „extrémních názorů“ (které měl reprezentovat Löw), nikoliv však odvolávat se při tomto distancování se na základní právo svobody projevu jako soukromá osoba.

Němečtí občané Anneliese Fikentscherová a Andreas Neumann se 17. ledna 2008 obrátili v otevřeném dopise na „Spolkovou centrálu pro politické vzdělávání“, ve kterém požadovali uvedení zdrojů citátu, dle nějž měl Ahmadínežád hovořit o vymazání Izraele z mapy. Úřad nejprve na dopis vůbec nezareagoval, až teprve když se jmenovaní občané obrátili také na Spolkový sněm (konkrétně na 21 poslanců), odepsal jim konečně viceprezident oné spolkové centrály – nebyl však schopen uvést žádné konkrétní originální zdroje Ahmadínežádova výroku a odvolával se pouze všeobecně na zpravodajství „seriózních médií“. Mezitím požádal německý pár o pomoc britského novináře Jonathana Steela z „The Guardian“, který se touto tématikou taktéž podrobně zabýval. Společné rešerše obou stran dospěly k závěru, že Ahmadínežád ve skutečnosti v daném projevu o Izraeli doslovně prohlásil: „Okupační režim se musí stát historií“ – a to je skutečně zdaleka něco jiného než to, co sdělovací prostředky na celém světě o výroku íránského prezidenta roznášely. Spolková centrála k výtkám nadále mlčela, až v půli března 2008 v „Süddeutsche Zeitung“ vyšel článek Katajun Amirpurové, známé expertky na islám, který inicioval širší veřejnou diskusi na téma zfalšovaného Ahmadínežádova citátu. Dvojice Němců se tedy znovu obrátila na petiční výbor Spolkového sněmu, na Spolkovou centrálu a její kuratorium, a začaly se konečně dít věci: koncem dubna 2008 musela spolková centrála odstranit onen zfalšovaný citát Ahmadínežáda ze svých internetových stránek a místo něj umístila doslovný překlad projevu íránského prezidenta.

Ahmadínežád vůbec nemluvil o vymazání Izraele z mapy

Překladatelé Spolkového sněmu předložili kompletní správný překlad oné zfalšované pasáže projevu Ahmadínežáda: „Náš milý Imám [Khomeini] také řekl: Režim, který okupuje Jeruzalém, musí být vymazán z análů dějin. V této větě vězí mnoho moudrosti.“ Tím se prokázalo, že íránský prezident v projevu nemluvil o „Izraeli“, nýbrž o „režimu“, a už vůbec ne o nějakém „vymazání z mapy“. 14. května 2008 nakonec přiznává i německý „Der Spiegel“ překroucený překlad projevu. Druhý program německé veřejnoprávní televize ZDF uvedl ve své reakci na dopis Fikentscherové a Neumanna v červnu 2008 toto: „Kritizujete ve svém dopise, že projev íránského prezidenta Mahmuda Ahmadínežáda byl nesprávně přeložen. Můžeme s Vaší kritikou souhlasit a také naše rešerše dospěly ke stejnému výsledku. Co se týče obsahu, jsme toho názoru, že Váš překlad cituje výroky íránského prezidenta..“

Poznámka autora: Pokud v diskusních fórech na dané téma či při jiných příležitostech objevíte odkazování jednotlivců na údajný výrok íránského prezidenta, ve kterém měla být řeč o „vymazání Izraele z mapy“, doporučuji jim tato fakta předložit resp. odkázat je i na zdrojový materiál v německém jazyce, ve kterém najdete i kompletní text vyjádření německé televize ZDF k překroucenému citátu.