neděle 13. prosince 2015

Noviny „Sudetendeutsche Zeitung“ a jeden „darebák“

Ogňan Tuleškov z Českých národních listů se dostal na stránky sudetoněmeckého tisku.
Ultranacionalistický internetový zpravodaj České národní listy se ve svém štvaní proti Berndu Posseltovi prý opírá o list Sudetenpost, který vychází v Rakousku. Takovouto zprávu považovaly noviny Sudetendeutsche Zeitung v listopadu za zveřejněníhodnou, a sice na předním místě.

V článku se podrobně popisuje, co všechno ze sebe vypouští jistý Ogňan Tuleškov, agent bývalé československé tajné služby a poslanec parlamentu ČSSR před rokem 1989, proti sudetským Němcům všeobecně, a zvláště pak vůči Berndu Posseltovi. Tento „dobrý muž“ dokonce už podle svých slov jednou musel ze zásuvky vytrhnout kabel od antény, protože se mu vůbec nelíbil pořad o „Zmizelých Sudetech“. Aniž bychom Ogňana Tuleškova blíže znali, jedná se patrně o současníka s originálním chováním. A zcela zjevně o dosti zarytého nacionalistu. Nikdo by se tedy neměl podivovat nad tím, že pro takového jedince představuje každý sudetský Němec rudý šátek. Dokonce na chudáka Bernda Posselta nesmiřitelný Ogňan tvrdě naléhá, ačkoliv se mluvčí sudetoněmecké národní skupiny přeci skutečně až na hranice vnitřní rezignace snaží, aby byl i nad Vltavou vnímán jako dobrý člověk.

A v článku Sudetendeutsche Zeitung se sugeruje, že právě to by se mu mohlo nádherně dařit, kdyby tu ovšem nebyl tento rakouský rušitel klidu, jež nese jméno Sudetenpost. Na tyto noviny se totiž údajně opakovaně Tuleškov odvolává, když – ještě než plný vzteku vytrhne zase nějaký kabel od antény ze stěny – pátrá po nějakých argumentech proti mluvčímu sudetoněmecké národní skupiny. Člověk si dokáže snadno představit, o co přitom jde. Například o kontroverzi ohledně změny stanov krajanského sdružení, kterou se zabýval už i soud. Zde je Bernd Posselt, který by chtěl Čechům podat poselství: „Nepotřebujeme restituci a odškodnění.“ A na druhé straně pak list Sudetenpost, který si jednoduše dovoluje postupovat jako noviny v demokratické zemi a pouští ke slovu také lidi, kteří mají poněkud jiný názor na změnu stanov než Bernd Posselt. To je přirozeně názor, který Tuleškova natolik rozčílí, že má nejen sto chutí vytrhnout zase nějaký kabel ze zdi, ale rovnou chudáka Bernda Posselta, který za to opravdu nemůže, nazývá „darebákem“.

Ale jakou vinu má Sudetenpost vlastně na tom, že nějaký méně významný český radikál přisuzuje listu Sudetenpost význam, který skutečně zase nemá? Noviny určitě nejsou součástí taktiky „hodný buldok - zlý buldok“, ve které Posselt plní úlohu hodňoučkého šéfa sudetoněmeckého krajanského sdružení a Sudetenpost zase roli rváče. Nikoliv, takovou dělbu práce by Bernd Posselt naprosto jistě odmítl. Jemu se totiž Sudetenpost, jak víme z jistého spolehlivého zdroje, vůbec nelíbí.

A to je taky dost možná důvod pro to, proč Sudetendeutsche Zeitung poněkud křečovitě vytváří souvislost mezi nacionalistickým štvaním proti Posseltovi a mezi listem Sudetenpost a pokouší se vyvolat dojem, že by zmíněný štváč nevytrhával žádné kabely ze zdi, kdyby neznal informace ze Sudetenpost, nýbrž by asi Bernda Posselta prohlásil za svého nejmilejšího kamaráda.

List Sudetenpost o sobě každopádně s čistým svědomím může tvrdit, že nikdy proti Berndu Posseltovi nepoštvával nebo jej nenapadal nějakým nepřístojným způsobem. Sudetenpost považuje za velmi důležité, aby bylo poskytnuto fórum všem názorům. A Sudetenpost považuje za obzvláště důležité nevyhledávat konflikty s listem Sudetendeutsche Zeitung a veřejně je propírat, ačkoliv už několikrát z Mnichova do Lince házeli rukavici.

Pokud se Berndu Posseltovi nelíbí, že mu nějaký český nacionalista nadává do „darebáka“ (pro což máme pochopení), pak by si to pan Posselt měl laskavě srovnat s panem Tuleškovem (veřejná urážka představuje také v Česku skutkovou podstatu v mediálním právu), ale neměl by prosím vytvářet souvislost mezi Sudetenpost a oním českým extremistou. Něco takového dělá totiž pouze politický darebák. A někým takovým Bernd Posselt přeci být nechce. (-mm-) 

Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 10. prosince 2015.