čtvrtek 4. listopadu 2010

Poválečné „excesy“ v českých zemích (květen – srpen 1945) – Nachkriegs-„Exzesse“ in den böhmischen Ländern (Mai-August 1945)

Související příspěvek - zusammenhängender Artikel: Kde že ti mrtví jsou ...
Franz Chocholatý Gröger
Bližší popis k této přehledné mapě se nachází ve starším článku autora („Kde že ti mrtví jsou …“, který je uveden jako odkaz pod nadpisem tohoto příspěvku). Jednotlivé štítky uvádí černě název místa a vedle toho červeně počet mrtvých. Zvětšit nakliknutím obrázku./ Eine nähere Beschreibung zu dieser Übersichtskarte ist aus einem älteren Beitrag des Autors zu entnehmen (leider nur in tschechischer Version, der Verweis auf diesen Artikel befindet sich unter der groβen Überschrift). Die Ortsbezeichnungen sind nur mit tschechischen Namen jeweils in schwarzer Schrift gekennzeichnet, während die amtlich festgestellten Opferzahlen jeweils rechts daneben und in roter Schrift angegeben werden. Zum Vergröβern bitte Bild anklicken.