neděle 21. dubna 2013

Český tisk k mrtvým z března roku 1919

Dne 4. března 2013 přinesly „Lidové noviny“ pozoruhodně objektivní diskusní příspěvek „Krvavé úterý 4. března 1919“, ve kterém autor popisuje události, které vedly k 54 mrtvým, mezi nimiž bylo 20 žen, dva mladiství a tři děti. Z toho jenom v Kadani 25 obětí. K tomu ještě přibylo 105 těžce raněných. Šokované zahraničí uklidňoval Beneš argumentem: „Bolševické elementy.“ List dále píše: „Události ze 4. března 1919 znamenají pro vztahy mezi Čechy a Němci z Čech, Moravy a Slezska osudovou zátěž. Dnes je nepochybné, že nesmyslná smrt civilních obyvatel v pohraničních oblastech byla neospravedlnitelná snahou udržení veřejného pořádku. Byla to jen a jen demonstrace síly. Že silnější zvítězil s ozbrojenou mocí a s pomocí vítězů Dohody, patří k realitám tehdejšího válečného uspořádání. Za necelé tři desetiletí bude patřit k realitě jiné poválečného uspořádání: Vyhnání celého etnika po 800 letech společného života v zemi – na principu kolektivní viny. Ale tak dalece v březnu 1919 nemohl ještě nikdo vidět.“ (wyk)

  Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 11. dubna 2013.