pátek 5. dubna 2013

Srbsko usiluje o více restitučních žádostí od vyhnanců

Znak dunajských Švábů
O tom si sudetští Němci prozatím mohou nechat jenom zdát: Po dlouhá léta zápolilo Rakousko se Srbskem o odškodnění v roce 1945 vyhnaných dunajských Švábů. Nyní je srbská vláda dokonce nešťastná, protože doposud bylo doručeno jenom málo žádostí o navrácení svého času ztraceného majetku popř. o odškodnění. Rudolf Reimann, předseda rakouských dunajských Švábů, nedávno obdržel z vídeňského ministerstva zahraničí pozoruhodné psaní. V něm jej vedoucí oddělení pro majetkové záležitosti Brigitta Blahová upozorňuje na neobyčejné naříkání Bělehradu. Ředitel srbské restituční agentury vůči rakouskému velvyslanectví v Bělehradě vyjádřil zklamání nad mizivým počtem zahraničních žadatelů. Blahová píše, že „z Rakouska má doposud být pouze dvanáct žádostí“.

Ředitel Strahinja Sekulic by se rád setkal pokud možno co s největším počtem dunajských Švábů, „aby odstranil ostýchavost při podávání žádostí, osobně vzdoroval případné nedůvěře a nabídl pomoc při konkrétních problémech vznikajících při podávání žádostí“. Setkání se zainteresovanými dunajskými Šváby, které již bylo stanoveno na 21. únor v „Domě vlasti“ ve Vídni, musel však na poslední chvíli z důvodu onemocnění odřeknout. Sekulic chce návštěvu ovšem co možná nejdříve uskutečnit v náhradním termínu.

Anton Ellmer, předseda dunajských Švábů v Horním Rakousku, má vysvětlení pro nízký počet žadatelů. Obstarávání podkladů ze Srbska trvá velmi dlouho a v restitučním zákoně se nachází mnoho záludností. Také spolkový předseda Reimann hovoří o „komplikovaném procesu, který nelze zvládnout bez advokátů“. V Horním Rakousku proto spolupracují dunajští Švábové s lineckou advokátní kanceláří Hasch & Partner, která žadatele podporuje za paušál 500 euro plus pět procent z majetku, který je předmětem náhrady. Kancelář zastupuje již 42 hornorakouských rodin a v blízké době hodlá podat osm restitučních žádostí, jak potvrzuje příslušný advokát Ralf Briditschka. A prý se ozývá čím dál více dunajských Švábů.

Bělehrad tedy brzy nebude mít důvod si stěžovat.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 14. března 2013.