pátek 7. června 2013

Jiří X. Doležal v časopise REFLEX: „Vydávání říšské propagandy nakladatelstvím Pavla Kamase je trestné“

Známé pražské nakladatelství NAŠE VOJSKO přitom také běžně vydává nekomentované a necenzurované překlady německých propagandistických knih z let 1933-1945
Mluvčí brněnského státního zastupitelství Jan Petrásek řekl v rozhovoru pro aktuální vydání týdeníku REFLEX, že v současné době soudní znalci zkoumají knižní vydání Hitlerových projevů realizované nakladatelstvím guidemedia etc koncem minulého roku. Podle nejmenovaného mluvčího policie z brněnského protiextremistického oddělení se mezitím již dva až tři měsíce pracuje na zhotovení znaleckého posudku: „Věc se prošetřuje, už je jasné, že samotným vydáním projevů se trestný čin nestal, to je známo z případu Mein Kampf. Proto nyní znalci zkoumají obsah poznámek k projevům otištěným v knize a odpovědnost za ně.“ Tyto doprovodné komentáře v knize k projevům německého Vůdce z let 1939-1942 napsal Lukáš Beer.

Autorem třístránkového článku je novinář Jiří X. Doležal, který úvodem tvrdí, že „vydavatel Kamas například přímo v Německu popírá nacistické zločiny na českém národě“ v návaznosti na Kamasův nedávný projev v Augsburgu, který se konal při příležitosti 64. Sudetoněmeckého dne. Doležal se v textu osobitým způsobem snaží znevažujícím tónem hovořit o vydavatelství nepřímým způsobem jako o „neslušné firmě“ a o brněnské firmě "Rychlá rota", kde oba nakladatelé (Pavel Kamas, Lukáš Novák) taktéž figurují jako jednatelé firmy, píše s despektem jako o „taxikářích, kteří dělají kde co“ či o „brněnském odvozu opilých řidičů včetně vozů“. Autor kromě toho v článku časopisu přislíbil, že „čtenář Reflexu se dozví jako první“ o kontextu vydání knihy Hitlerových projevů, jež je předmětem posuzování policie a státního zastupitelství.

Doležal zveřejnil také část rozhovoru, který vedl s Pavlem Kamasem formou kontaktu přes e-mail, poněvadž se dotazovaný v dané době nacházel v Německu za účelem podepsání smlouvy – jak tento novinář Reflexu píše – „s nějakým důležitým autorem, nejspíš s Goebbelsovým duchem“. (NÁŠ SMĚR je o této záležitosti informován, s největší pravděpodobností zavítá na pozvání nakladatelství na podzim do České republiky světově známá osobnost.) Doležal se „taxikáře Kamase“, jak jej na jiném místě tituloval, dotázal, co by tento vzkázal přeživším holocaustu, kteří „se cítí mimořádně pohoršeni“ edicí titulů vydávaných brněnským nakladatelstvím a zda považuje „za eticky přijatelné vydělávat na odkazu nacismu“. (Na „odkazu nacismu“, jak to charakterizuje Doležal, vydělávají nejen stovky nakladatelství na celém světě, ale i takové české vydavatelství Naše vojsko, které přichází se spousty titulů původně vydávaných v letech 1933-1945 v Německu, a sice v doslovném překladu dobových textů. Například zde vyšel titul "Hitler osvobozuje Sudety". V anotaci k tomuto nedávno vydanému knižnímu titulu známého pražského nakladatelství se například uvádí: "Tak je i tento obrazový sešit opět historickým dokumentem trvalé platnosti a celosvětového politického významu. Nakladatelství se rozhodlo vydat tuto publikaci jako dokument doby, s původními texty, bez oprav, úprav a vysvětlování. Čtenář má diky ni možnost srovnat si propagační interpretaci oněch historických událostí se známou realitou." )


Zcela v rozporu s historickými poznatky, které jasně dokazují, že na českém národě jako takovém nebyly páchány vůbec žádné „nacistické zločiny“, pak Doležal píše o „Hitlerově záměru vyhubit a přesídlit český národ“, jenž prý Kamas ve své přednášce „zpochybnil“. Ke konci textu se autor ptá, zda vydavatelství není jen „prodlouženou rukou Witikobundu“ a zda „v tomto kontextu není vydávání říšské propagandy trestné“, neboť tato „propaganda totiž neodkazuje na mrtvý nacismus, ale na plnokrevný živý sudetský neonacismus“. Nehledě na pochybenost Doležalem zvěřejněné charakteristiky Witikobundu je nutno v této souvislosti uvést, že Kamasova přednáška proběhla na půdě „Pracovního společenství sudetoněmeckých učitelů a vychovatelů“ a nikoliv prvně jmenované organizace. Podobnou dezinformaci rozšiřoval před několika dny publicista Václav Vlk starší. (-lb-)