úterý 27. května 2014

Obhájce vydavatelů Hitlerových projevů: „Obžaloba nemá u soudu nejmenší šanci“

Vydavatelé Hitlerových projevů věnují každému návštěvníku hlavního líčení bezplatně jedny Projevy 
V pondělí 2. června 2014 od 8.30 hod. začne osmý trestní senát Městského soudu v Brně projednávat obžalobu, podle níž se tři fysické a jedna právnická osoba, vydavatelství guidemedia etc s.r.o., měly dopustit zvlášť závažného zločinu založení, podpory a propagace hnutí směřujícího k potlačení práv a svobod člověka a dvou dalších trestných činů tím, že v r. 2012 vydaly knihu projevů Adolfa Hitlera. Za to hrozí obžalovaným fysickým osobám až deset let vězení a obchodní společnosti zrušení a propadnutí veškerého majetku.

Státní zástupce Jan Petrásek spatřuje naplnění skutkové podstaty nikoli v obsahu samotných projevů, nýbrž v tom, že se obvinění v předmluvách a redakčních mezititulcích od Hitlerových slov dostatečně nedistancovali, což interpretuje jako souhlas s Hitlerovými myšlenkami.

„To je ovšem naprosto absurdní: státní zástupce Petrásek se zřejmě zhlédl v totalitní praxi, kdy vše, co přicházelo ze Západu, muselo být presentováno a onálepkováno jako »nastavování zrcadla« prohnilému kapitalistickému systému“, říká právní aktivista Tomáš Pecina, který společnost guidemedia v trestním řízení zastupuje, a dodává: „Opravdu toužíme po tom, aby tyhle úlitby ideologii byly v naší zemi opět povinné?“

„Podle mého názoru obžaloba nemá u soudu nejmenší šanci“, míní obhájce obžalovaných Robert Cholenský. „Minimálně od vydání knihy Mein Kampf a procesu s Michalem Zítkem je jasné, že tato literatura může být beztrestně vydávána, protože umožňuje každému utváření svobodného názoru na ideologii nacionálního socialismu, a to je ústavní právo zakotvené mimo jiné Listinou základních práv a svobod“, dodává advokát.

Vydavatelé knihy Hitlerových projevů tvrdí, že ani předmluvy, ani mezititulky žádnou oslavu nacismu neobsahují, nýbrž jedná se o pouhou parafrasi toho, co Hitler ve svých projevech řekl, a aby se o tom každý mohl přesvědčit, rozhodli se věnovat jeden bezplatný výtisk publikace Adolf Hitler: Projevy každému návštěvníkovi hlavního líčení. To se bude konat v novém justičním paláci v Brně-Štýřicích, v jednací síni č. 6. (-tp-, ZDROJ)