úterý 20. května 2014

Kamas popřeje generálovi „staré školy“ k medaili a narozeninám

Čtenáři Našeho směru jméno generálmajora ve výslužbe, Gerda Schultze-Rhonhofa dobře znají – před několika lety jsme zde otiskli české znění jeho přednášky k vlastní knize „1939 - Válka, která měla mnoho otců“ (1939 - Der Krieg, der viele Väter hatte). Autor se zde zabýval rolí Polska a Spojenců v období před vypuknutím 2. světové války a atestoval jim spoluvinu na vystupňování eskalace, která nakonec vedla k doposud největší katastrofě evropských dějin. Tato kniha vyšla v Německu poprvé v roce 2003. Schultze-Rhonhof je bývalým generálmajorem Bundeswehru (narozen shodou okolností právě v roce 1939, 26. května) a vydal v roce 2008 v mnichovském nakladatelství také knihu, která se tentokráte zaměřila na existenci československého mnohonárodnostního státu, od jeho vzniku až po předpovídatelný zánik (Das tschechisch-deutsche Drama 1918–1939. Errichtung und Zusammenbruch eines Vielvölkerstaates als Vorspiel zum Zweiten Weltkrieg. Olzog Verlag, München 2008).

Zanedlouho tento „generál staré školy“ oslaví své 75. narozeniny a nakladatel Pavel Kamas bude mít příležitost mu osobně poblahopřát. Gerd Schultze-Rhonhof vyjádřil v roce 2011 radost nad tím, že text jeho přednášky přinášíme v češtině na Našem směru. O tomto víkendu obdrží v jednom menším durynském městě medaili za své celoživotní dílo v rámci konference „Společnosti pro svobodnou publicistiku“, kde vystoupí i Kamas se svým zajímavým referátem o nových poznatcích protektorátních dějin.

 V novém vydání "NS" naleznete také článek „Mezinárodní ,gay community‘ a její perfektní instrument“.