sobota 11. ledna 2014

Nová navrhovaná česká vláda i se svým poradenským zázemím jsou samí hlupáci

Tomáš Krystlík 
Tiskem proběhla zpráva o záměru nové vládní koalice zdanit zabavovat lidem majetky, na které si nemohli vydělat. Takový návrh je v českém státě známém nedostupností práva cosi děsivého – zbytnělý nástroj moci státu-vladaře nad svými poddanými. Znelíbíš-li se státu, zabavíme Ti majetek! To však je již běžná státní praxe i bez litery onoho nově připravovaného zákonného opatření, viz obstavení účtů vydavatelství guidemedia etc a pana Lukáše Beera za vydání knihy Hitlerových projevů.

Vládní koalice slibuje zabavovat lidem statky, na které si nevydělali, a to cestou nové 100% daně na majetek, u kterého dotyčný neprokáže původ finančních prostředků k jeho nabytí. Tedy každý, kdo se znelíbí českému státu nebo nositelům státní moci, ho bude zbaven. Ať se pak pokusí ho ve státě s veleznámou nedostupností práva vydobýt zpět!

Jsem jen zvědav, jak si potom v praxi berní úřady poradí se změtí různých soukromých zápůjček, směnek, hypoték, bydlišť mimo ČR a podobně, když je o nich známo, že jejich úředníci nejsou schopni kontrolovat velké podniky a jediné, na které si troufnou, rozuměj: jsou schopni svými intelektovými schopnostmi zkontrolovat, jsou pouze drobní živnostníci a malé firmy.

Symptomy hlouposti českých žurnalistů, nýbrž i berňáků vyhřezly již v cause Gérarda Depardieu, francouzského herce, který se stal ruským občanem, aby unikl daňové povinnosti ve Francii. Česká média s úsměškem referovala, jak se mu podařilo obejít francouzský daňový systém, a nikdo kompetentní z české daňové zprávy tento daňový problém obyvatelstvu Česka nepřiblížil. Činím tedy já.

V EU, tedy i ve Francii, ČR a podobně, se daní podle následujícího systému. Občanství dotyčného v tom nehraje žádnou roli. Zjišťuje se, ve kterém státě se plátce daně zdržuje po alespoň 184 dní v roce. Tam pak také své příjmy z celého světa, pokud nepodléhají relativně nečetným výjimkám daným dvojstrannými mezinárodními smlouvami o zábraně dvojího zdanění, zdaní. Pokud pobyt 184 a více dní v roce není splněn, zjišťuje se, v kterém státě, tráví nejvíce času (aby v něm pak danil). Dá se předpokládat, že Depardieu nejvíce dní z roku pobývá, byť jako ruský státní příslušník, ve Francii, kde natáčí filmy, hraje. Česká média a daňová správa měly v této souvislosti sdělit obyvatelstvu, že ruské občanství mu je za těchto podmínek k ničemu. Neučinily tak.

Zpět k úmyslům nové koaliční vlády. Opatřím si bydliště ještě ve dvou cizích státech - EU nezná pojem trvalého bydliště – to je český (a slovenský) nesmyslný vynález – a budu tvrdit, že v jednom z nich trávím delší dobu než v ČR. Tím se dostanu z dosahu českého berňáku. Jenže to se nevztahuje na přiznávání daní v minulých letech. Kdo byl chytřejší, přešel již dávno na tuto metodu – smlouva o zábraně dvojího zdanění např. mezi BRD a ČSSR, která tyto záležitosti definuje, je podepsána ještě Bohumilem Chňoupkem za reálného socialismu. Stačí číst a chápat psané.

Nevěřím, že české daňové úřady jsou schopné jako německé, aby jako v případě jednoho známého německého tenisty, podnikly pátrání v Monte Carlu, zda dotyčný ve svém bydlu strávil většinu roku, aby se vyhl (vyšší) daňové povinnosti v Německu. Dokázali mu na základě spotřeby elektrické energie a účtů za telefonáty opak. Nebo si myslíte, že by zvládl český berňák něco podobného?

Horší věc je, že si tyto okolnosti čeští politici neuvědomují, ba ani si v tom nezjednali jasno. Nezbývá než uzavřít, že žurnalisté a vysocí politici nové vládní koalice jsou hlupáci. A české obyvatelstvo, protože se dodnes neobjevil v médiích blozích článek s podobným tématem, taktéž.

Tento článek vyšel původně na autorově blogu a byl převzat s jeho souhlasem.