úterý 21. ledna 2014

Souhrnná zpráva o trestním stíhání brzy také v německém jazyce

Lukáš Beer 
Na setkání v Klosterneuburgu společně s poslankyní rakouské
Národní rady Anneliese Kitzmüllerovou. Foto: A. Nechvatal
Zainteresovaní čtenáři, sledující dění okolo trestního stíhání nakladatelství guidemedia etc a mé osoby kvůli publikování komentovaných Hitlerových projevů, vydaných před více než jedním rokem, zajisté vědí, že policie se mezitím rozhodla vyšetřování uzavřít bez zadání zhotovení znaleckého posudku, což je sám o sobě skandální postup. Řada je tedy na státním zastupitelství s podáním žaloby.

Vzhledem k tomu, že o naši „causu“ jeví zájem celá řada našich sympatizantů v zahraničí, včetně některých institucí, připravuje Náš směr podrobnou souhrnnou zprávu o okolnostech tohoto trestního stíhání v německém jazyce, která pak bude publikována zde jako samostatný článek a bude zároveň k dispozici ke stáhnutí v PDF formátu. Souběžně bude tato zpráva rozesílána a rozdávána našim bývalým krajanům a jejich rodinným příslušníkům, jelikož ti již při našem přijetí na loňském setkání v Klosterneuburgu vyjadřovali přání o poskytnutí bližších informací a nyní již delší dobu na tuto zprávu čekají. Mezi nimi ale také i poslanci rakouského parlamentu, poslanci vídeňského zemského sněmu a jeden poslanec Evropského parlamentu.

Zpráva je samozřejmě vyhotovována ve věcném stylu a za tímto účelem v ní jsou citovány mj. i pasáže z odborného vyjádření historika, na jehož základě policie zahájila trestní stíhání. Tato příprava si proto vyžaduje odpovídající čas a energii, jelikož citáty je třeba překládat co nejprecizněji. Stějně tak v ní budou ocitována stanoviska právního znalce Tomáše Peciny.

Na tomto místě bych chtěl vzhledem k prioritní roli zhotovení této souhrnné zprávy v německém jazyce (čeští čtenáři byli totiž o celém případě, včetně rozboru jednotlivých vyjádření a usnesení, doposud podrobně informováni) požádat pravidelné návstěvníky těchto stránek o malé přechodné „uskromnění“, protože tento týden pravděpodobně nebudou zásobeni obsáhlejšími historiografickými články, na které jsou v určité frekventovanosti zvyklí. Věřím ale, že to v tomto případě dokáží pochopit.