čtvrtek 20. února 2014

Policie odmítla přibrat znalce v případu Hitlerovy projevy

Považuje totiž odborné vyjádření „padělatele citátů“ J. B. Uhlíře za dostačující. Právní znalec Pecina: Státní zástupce má panickou hrůzu
Prostřednictvím svého právního zástupce zažádali před několika dny obvinění Lukáš Beer a Pavel Kamas spolu s Lukášem Novákem z nakladatelství gudiemedia etc (jež je jako právnická osoba taktéž obviněno) o přibrání znalce k posouzení obsahu knižní publikace Adolf Hitler: Projevy, kvůli jejímuž vydání jsou stíháni pro „schvalování a bagatelizaci genocidy či jiných nacistických či komunistických zločinů proti lidskosti“. Včera byla doručena zpráva od české policie, ve které se tento návrh obviněných zamítá, neboť ta žádné doplnění nepovažuje za nutné: „Ve věci bylo vypracováno odborné vyjádření, které považuji pro vedení trestného řízení za dostačující“, praví příslušný orgán ve svém písemném sdělení.

Právě obsah tohoto „odborného vyjádření“, které vypracoval vojenský historik Jan B. Uhlíř, vrhá špatné světlo na pozadí celého případu. Lukáš Beer rozsáhle poukazoval na příkré rozpory, křiklavé pokusy o podsouvání a manipulaci ze strany přizvaného historika. (Detailní rozbor Uhlířova vyjádření je zde.) Kromě toho Uhlíř ve svém odborném vyjádření o Beerovi atestoval, že „vykazuje zjevné rysy amatéra“ a společně s vydavateli mu vytýká, že posouzení Hitlerových projevů nepřenechal „odbornému historikovi“. Uhlíř, bývalý dlouholetý spolupracovník Vojenského historického ústavu, však ve svém nejznámějším díle (Protektorát Čechy a Morava v obrazech, 2008) prokazatelně umístil podvrh citátu známého nacionálněsocialistického ideologa Alfreda Rosenberga, aby jím podtrhl jednu ze svých kontroverzních tezí. Beer: „To si lze vysvětlit pouze dvěma způsoby: vědomým úmyslem autora padělat dějiny, abebo jednoduše amatérskostí.“

Právního znalce Tomáše Pecinu odmítnutí návrhu na přibrání odborného znalce nepřekvapuje: „Důvod je zřejmý: státní zástupce Jan Petrásek má panickou hrůzu z toho, že by se znalec J. B. Uhlíř musel v soudní síni utkat s dobře připravenou obhajobou. Před dvěma lety totiž takový souboj prohrál ,jeho‘ znalec Ivo Svoboda v kause strasserovského trička K.O. a proto Petrásek usoudil, že bude lépe znalce vůbec nepřibírat a předstírat, že úplně postačí odborné vyjádření, tedy dokument, který znalecký posudek nenahrazuje, ale dobře ,předzpracovaný‘ soudce bude ochoten ho jako důkaz proti obžalovaným použít“, uvádí Pecina na svém oblíbeném blogu.

O případu vědí už lidé v Německu a Rakousku

Informace o blížícím se procesu v Česku mezi tím naráží na zájem i mezi německy hovořícími uživateli sociálních sítí. Na Facebooku jeden z německých uživatelů poznamenal: „Mimochodem právě v Německu v poslední době povícero doktorů zakoplo díky svému obsahově jednoduše nesprávnému nebo dokonce vědomě zfalšovanému způsobu citování a také přišli nectihodným způsobem, ale naprosto právem, o své tituly. Jan B. Uhlíř zde vstupuje na tenký led, tím že zde odkrývá, že jsou pro něj důležitější pochybné sekundární zdroje, když se mu zrovna lépe hodí, než důkladně rešeršované citáty z původních zdrojů – pokud tyto byly k dispozici jako v právě zmíněném případě.“ (-lb-)