neděle 23. února 2014

„Deislamizátor“ a vyznavač rasového promíšení debatuje s arabistou o hrozbě islámu

Martin Konvička a Petr Pelikán v Debatním klubu.
Islám, jeho vyznavači a jejich působení v České republice je téma objevující se v mediálním prostoru poměrně frekventovaně, ale málokdy v pozitivním slova smyslu. Islám, alespoň jak se zdá, je hrozba. Pomineme-li burcující výkřiky Andora Šándora v souvislosti s výbuchem na palestinské ambasádě, kde upozorňoval na možné centrum sloužící k vyzbrojování muslimské teroristické soldatesky, což se ukázalo jako smyšlené, zůstávají zde výroky jiné, realističtější, zaměřené na srovnání kultur – civilizací a jejich schopnost či neschopnost vzájemného soužití. Tyto výroky ale vycházejí pouze z předpokladu domnělé kulturní odlišnosti („křesťansko-židovská kultura“ vs. islám), "rasová" podmíněnost není vůbec brána v úvahu. V nemalé míře hrají roli i jiné politické motivy (viz motto: „Od posedlosti kritikou celosvětového islámu není nikdy daleko ke Zdi nářků“). A čeští odpůrci islámu už se sotva hodlají zabývat otázkou, které hybné síly vůbec připustily popř. mohly mít zájem na tom, aby takovéto počty islámských přistěhovalců „zaplavily“ evropský kontinent, nýbrž spatřují původní „zlo“ v islámu samotném a vymýtili by jej neraději i v původních islámských zemích a zavedli tam „západní kulturu a demokracii“.

Do Debatního klubu pozvali jeho tvůrci reprezentanta takzvaných „deislamizátorů“, kteří chtějí s islámem bojovat na všech frontách a podle svých ideálních představ ho úplně vymýtit z povrchu zemského, jako něco špatného a zhoubného. Přírodovědec - zoolog a ekolog, Martin Konvička, vysokoškolský učitel a jak sám o sobě říká lenoch, věčný rebel, provokatér a amatérský deislamizátor a debatuje s arabistou, znalcem islámu, Petrem Pelikánem, který má za sebou studium orientalistiky-arabistiky na FF UK v Praze, studijní stáže na Univerzitě Al-Azhar v Egyptě, Africké světové univerzitě v Súdánu, Kábulské univerzitě v Afghánistánu, Burgibově ústavu živých jazyků v Tunisu, Ústavu právních studií v Bejrútu a v Univerzitě Al Mustafa v Komu. Je honorárním konzulem Súdánu.

Richard Nicolaus Coudenhove
Kalergi (1894-1972)
Nastolená otázka tedy zněla: Je tedy islám respektive jeho vyznavači ohrožením pro Českou republiku?

Tříhodinový záznam debaty působí tak, že Petr Pelikán je poněkud v defensivní pozici a Martin Konvička sám udává tón. V pořadu zazní jeho názor, že „islám by se měl stíhat stejně jako nacismus, který se prostě nesluší“. Na druhou stranu požaduje Konvička přísnou repatriaci všech příznivců islámu z Evropy. Co v pořadu nezazní, jsou jiné "deislamizátorovy" názory, se kterými se čtenář může seznámit na jeho blogu. Konvička, jako člověk zjevně bytostně nesnášející islám, je na druhé straně příznivcem „mezirasového sexu“ a doporučuje Čechům genetické promíšení s cikánským etnikem jako nejlepší cestu k dosažení vzájemného porozumění. Zajímavá myšlenka – ale je skutečně originální? Říká Konvičkovi něco jméno hraběte Richarda Nicolause Coudenhove Kalergiho a jeho myšlenka „člověka budoucnosti“ jako rasového míšence? Možná by se mu pozadí přílivu přistěhovalců z islámských zemí do Evropy poté jevilo třeba v jiných souvislostech. (-lb- s použitím textu -dk-)