pátek 11. března 2016

Bývaly doby

Související text: Jak Jan Čulík „hluboce trapně“ dezinformuje své čtenáře 
Tomáš Pecina  
Bývaly doby, kdy Jan Čulík, vysokoškolský učitel bohemistiky na University of Glasgow a vydavatel Britských listů, hájil svobodu projevu. V oněch dávných časech jsem s ním spolupracoval a aktivně se snažil uvést deník do podoby, jež by byla slučitelná jak s ochranou autorského práva (Čulík běžně bez povolení překládal a publikoval části článků z britského tisku, ač to bylo v tiráži výslovně zakázáno), tak s požadavkem redakční vyváženosti a neutrality, což se mi posléze nezdařilo, a dále mi bylo než sledovat cestu Britských listů k intolerantně-levicovému pohledu na svět.

Zatímním vrcholem Čulíkovy cesty je udání, kterým obvinil českého kardiologa pracujícího v Sheffieldu Vladimíra Rogozova z islamofobního verbálního trestného činu:

In his letter of complaint sent in January, Dr Culik said he believed Dr Rogozov, who has worked in Sheffield for ten years, has been making ‘biased, Islamophobic public statements’.

He said the comments ‘seem to be inappropriate from a professional point of view’ and has also highlighted a number of blog posts that appear to have been written by Dr Rogozov in which other comments relating to Muslims are made.

Nezbývá než věřit, že britské trestní orgány budou tolerantnější než tenhle bigotní hlupák.

Tento text vyšel na Παραγραφος a je zde převzat s laskavým souhlasem autora. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.