pátek 20. srpna 2010

Zeitzeugen-Aufruf: Tschechisches Filmprojekt „Schlüssel-Geschichten“ / Výzva dobovým svědkům: Filmový projekt „Příběhy klíčů“

Ein Prager Filmemacher und Regisseur plant ein Filmprojekt mit dem Arbeitstitel „Schlüssel-Geschichten“. In dieser Dokumentation sollen vertriebene Sudetendeutsche, die das „Antlitz“ ihrer verlassenen Häuser bzw. Wohnungen quasi vor ihrem geistigen Auge noch gut in Erinnerung behalten konnten, zu Wort kommen. Sie dürften nach der Vertreibung noch nie ihre Wohnorte aufgesucht haben!
.
Anhand ihrer Erinnerungen würde ein vom Projektteam „zur Verfügung gestellter“ Maler versuchen, das Aussehen dieser verlassenen Objekte zu rekonstruieren!

Eine wichtige Voraussetzung wäre auch der Besitz der Hausschlüssel – von daher wird auch die Benennung dieses Dokumentarfilmes symbolisch abgeleitet.

Dieser Aufruf richtet sich nicht nur an die Zeitzeugen selbst, sondern an all jene, die uns bei dieser Suche, in welcher Form auch immer, behilflich sein können. Mittlerweile haben uns auch unsere Freunde in Österreich und hierzulande ihre Unterstützung bei der Suche zugesagt.

Rückfragen und Anregungen richten Sie bitte an: nas.smer@yahoo.de

Ihre Post wird umgehend an den erwähnten Filmemacher und gleichzeitig an Hrn. Chocholaty Gröger weitergeleitet.

V současné době se nachází v přípravě filmový projekt českého filmaře a režiséra, nesoucí pracovní titul „Příběhy klíčů“. V dokumentárním pořadu se ke slovu mají dostat vyhnanci z Čech a Moravy, kteří si ještě alespoň z části dokážou vybavit podobu svých opuštěných domů či obytných objektů. Podstatným předpokladem projektu je, že pamětníci dodnes místo svého bývalého bydliště nenavštívili. Na základě vzpomínek by se pak malíř pokusil rekonstruovat podobu těchto objektů. Dalším důležitým předpokladem by mělo být vlastnictví klíčů od domu či bytu, který postižení museli opustit. Z toho byl také odvozen název tohoto filmového projektu.

Tato výzva je určena nejen dobovým svědkům samým, nýbrž všem, kteří nám při tomto hledání v nějaké formě mohou pomoci. Mezitím nám přislíbili pomoc jak přátelé v Rakousku, tak i v naší zemi.

Dotazy směřujte prosím na: nas.smer@yahoo.de

Vaše maily budou okamžitě přeposlány zmíněnému režisérovi a zároveň panu Chocholatému Grögerovi.