pátek 22. února 2013

Válečný zločinec?

Z přísně juristického hlediska to vskutku není vcelku korektní, označovat Edvarda Beneše za válečného zločince. Karel Schwarzenberg to ale také ve skutečnosti neudělal, nýbrž právě poukázal pouze na to, že tehdejší československý prezident by dnes stál před soudním dvorem kvůli válečným zločinům. V tomto smyslu a odpovídajíc dnešním zvyklostem by korektní označení pro Beneše mělo podle toho spíše znít „pravděpodobný válečný zločinec“, pro kterého platí presumpce neviny. Ovšemže se na tom už nic nedá změnit, protože není možné odsoudit mrtvého. Soud historiků byl ale už dávno vysloven. A ten se určitě nekryje se způsobem nahlížení, který byl v Česku ze zákona předepsán již v roce 2004 a který říká: „Edvard Beneš se zasloužil o stát.“

Ostatně: kdo chce věc brát přesně podle právní terminologie jako Miloš Zeman, ten by neměl označovat za válečného zločince ani Adolfa Hitlera. Protože on jak známo už Norimberské procesy nezažil a také tedy nemohl být formálně odsouzen. Nikdo ovšem nebude namítat, když se na Adolfa Hitlera bude nahlížet jako na hlavní odpovědnou osobu za léta 1933 až 1945 a proto se bude označovat za válečného zločince. Také v případě zločinů spáchaných na sudetských Němcích by nemělo být žádných pochyb, kdo byl hlavní odpovědnou osobou a kdo se proto má ohodnotit jako válečný zločinec, ač už jej sice také nelze v právním smyslu odsoudit. (-mm-)

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 14. února 2013.