úterý 19. února 2013

Wikipedia poupravila svůj článek o „konečném řešení české otázky“

Stalo se tak po zveřejnění série článků, které vyšly na Našem směru
České vydání Wikipedie v reakci na články, které koncem minulého roku vyšly na Našem směru, poupravila svůj příspěvek uváděný pod názvem "Konečné řešení české otázky". V původním textu na Wikipedii byl jako směrodatný uváděn údajný projev Adolfa Hitlera o Češích, který měl být přednesen v létě roku 1932 v Mnichově. V tomto projevu měl Adolf Hitler o svých záměrech v Evropě mj. doslovně říci, že „českou pánev a Moravu a východní regiony na hranici Německa osídlíme německými sedláky“ a „Čechy vysídlíme na Sibiř nebo do oblasti Volyně, přidělíme jim rezervace s novými federativními státy. Češi musí opustit střední Evropu“. Na tento citát se dodnes odvolává řada českých publicistů a někteří historikové. Zpravidla však nikdy není uváděn původní zdroj, ze kterého je tento citát převzat.

Jak bylo poukázáno v příspěvcích zveřejněných v prosinci loňského roku na Našem směru, je skutečným zdrojem tohoto citátu publikace německého emigranta Hermanna Rauschninga, která byla v češtině poprvé vydána roku 1946 pod titulem „Mluvil jsem s Hitlerem“ a měla obsahovat více méně autentický přepis důvěrných Hitlerových proslovů a projevů. Předním světovým historikům se však již před čtvrt stoletím podařilo prokázat, že Rauschningovo dílo je pamfletem a že si autor převážnou část údajů uváděných v knize sám za úplatu přijatou od prominentního novináře a Churchillova osobního přítele Imreho Rosenbauma vymyslel. Dílo mělo sloužit jako prostředek protihitlerovské propagandy a stalo se v některých západních zemích a v USA už během války a nějakou dobu poté bestsellerem, nemá však prakticky žádnou historickou hodnotu.

Wikipedia nyní k uváděnému citátu Adolfa Hitlera, který má sloužit jako příklad jedné z prvních úvah o vysídlení Čechů z Evropy Němci, doplnila poznámku. „O pravosti tohoto výroku však dnes existují pochybnosti a může se jednat o podvrh ze strany spojenců“, uvádí se v ní. V návaznosti na tuto poznámku se v závorce dále píše: „Podobně jako u výroku: Stokrát opakovaná lež se stává pravdou, přisuzovaného dlouhou dobu Goebbelsovi.“ Autor Radek Satoranský totiž na stránkách Našeho směru taktéž koncem minulého roku odhalil  tento ve velké míře rozšiřovaný údajný citát říšského ministra propagandy jako podvrh. Autor Lukáš Beer, který se Rauschningovým knižním podvrhem zabýval, pracuje v současné době na novém knižním titulu, který se bude z velké míry soustředit na otázku pohlížení na český národ v kontextu nacionálněsocialistické rasové nauky a sociální antropologie, tudíž se bude v knize oblastí, která je na Wikipedii tematizována jako "konečné řešení české otázky", detailněji zaobírat. Předpokládaný termín vydání titulu je na jaře letošního roku. (-lb-)