pátek 15. března 2013

Peníze státu si zaslouží mnohem více jiné organizace než ty sionistické

Související text: Kyslík sionismu a princip trestu a vyvolenosti
Gerard Menuhin
Mimochodem řečeno - dobročinné organizace. Porovnejme například WWF nebo Greenpeace nebo Amnesty International, velké organizace, které skutečně sledují prospěšné cíle v oblasti životního prostředí nebo humanity. Na tyto organizace se hospodářství a vlády často dívají jako na pohromu. Určitě nemají stejný přístup k nevyšším vládním kruhům jako řekněme například , B’nai Brith nebo Jewish Claims Conference nebo Anti-Defamation League, abychom jen jmenovali některé z odhadovaných 35 významných mezinárodních židovských organizací. Stejně tak nemohou WWF, Greenpeace nebo Amnesty International doufat v to, že dostanou miliony Euro z veřejných (německých) finančních zdrojů. Tyto důležité organizace ve službě všeobecna si musí vystačit se soukromými milodary.

Pokud srovnáme práci a výkon organizací, které se starají o životní prostředí a o lidská práva, s prací a s výkony významných sionistických organizací, hned rozpoznáme, kdo si zaslouží více veřejné podpory.

Otázkou je, co je důležitější: Stále z prostředků již úplně přetížených rozpočtů stavět do středu pozornosti připomínání si určité kapitoly dějin, k čemuž se zřizují nesčetné pomátníky na hodnotných pozemcích v centrech měst a z čehož nanejvýš profituje jedna skupina lidí? Nebo pokus zastavit nebo alespoň držet pod kontrolou téměř nepřekonatelné nerovnosti, další katastrofy postihující životní prostředí, jedovaté emise, ničení pralesů, mučení a další nelidské zacházení, což prospívá celému lidstvu?

Nejsem bezvýhradným podpůrcem ekologických organizací, ale přimlouvám se pro okamžité zavedení částicových filtrů, a sice na sionistické spolky. Škodlivé látky, kterých se zbavují, jdou totiž na újmu celému lidstvu, včetně Židů.

Jak přeci řekl Goethe Eckermannovi: „Pravda se musí stále opakovat, protože také omyl kolem nás je kázán stále dokola, a sice ne jednotlivci, ale masou, v novinách a encyklopediích, na školách a univerzitách. Všude má mýlka navrch, a je jí dobře a útulně v pocitu majority, která je na její straně.“

Majority? V našem případě jde o 0,2% světové populace, vážené dámy a pánové – 0,2%! A jenom velmi malá část z těchto 0,2% je údajně obzvlášť citlivá na antisemitismus a dostává se prostřednictvím chytrého využívání „antisemitismu“ k pákám moci....

Gerard Menuhin na své přednášce na téma „Antisemitismus jako politická zbraň“, která se konala v červenci 2007 v Německu.