neděle 24. března 2013

Selektivní a instrumentální využívání práva? Debatní klub o stíhání „extremismu“ v ČR

Miroslav Mareš, Tomáš Pecina. Foto: Debatní klub/kolektif1
Miroslav Mareš, odborník na extremismus a bývalý soudní znalec, spolu s Tomášem Pecinou, absolventem Matematicko-fyzikální fakulty a překladatelem, otevřeli v Debatním klubu téma „extremismu“ v České republice. Jak pracují soudní znalci a podle jakého klíče jsou schopní definovat - rozlišit, co je extremismus, který by měl být postihovaný zákonem - tedy trestně a co již extremismem není. Jak si má dnes občan představit svou zákonem danou svobodu slova a projevu a co si z takové představy vyloží, že slouží k ochraně demokracie a co je používáno politiky, justicí a bezpečnostním aparátem k represi. Je naše společnost nucena být pod kuratelou hlídající míru správnosti toho co je dobré pro demokracie a co ne. Je naše společnost neschopná rozlišovat a samotná se korigovat?

V debatě je např. tematizována míra omezování svobody projevu. Mareš uznává, že toto omezování „je určitě selektivní a je vázáno na to, čemu se všeobecně říká neonacismus“ a že tedy určitě existuje určitý nepoměr. Toto omezení svobody projevu má dle něj „určité historické důvody a historické konotace, které působí v tomto našem národním státě“ a souvisí s „negativním dědictvím nacismu“. Pecina se v reakci na to táže, zda nelze tedy hovořit o „selektivním a tedy instrumentálním využívání práva“. V téměř osmdesátiminutovém debatním pořadu přijde mj. také řeč na případ trestního stíhání Romana Elmara Skružného a aktuální obvinění aktivisty Jana Šinágla z důvodu údajného popírání genocidia, stejně jako na známou kauzu Vladimíra Stwory. Miroslav Mareš v debatě několikrát zmínil skutečnost, že akceptance k postihování projevů „neonacismu“ také všeobecně souvisí s vnímáním „neonacistických projevů“ jako formou neúcty k obětem „nacismu“. Předmětem debaty však bohužel nebyla otázka, zda nebo do jaké míry lze určité aktuální projevy „neonacismu“ nebo dokonce projevy „rasové nesnášenlivosti“ skutečně spojovat s nacionálněsocialistickou ideologií či s jejím odkazem, ačkoliv je právě poukazováno na onen údajný historický kontext. (-lb-)