neděle 22. listopadu 2015

Česko-židovští poslanci orodují za Izrael a ve jménu České republiky – nelíbí se jim rozhodnutí Evropské komise o označování zboží

Za „šokující“ označila nadstranická skupina 23 židovských a českých poslanců parlamentu ČR rozhodnutí Evropské komise o speciálním označování izraelského zboží z Judska, Samaří a z Golanských výšin (Náš směr informoval). Evropská komise podle nich tímto krokem „podniká na svého klíčového spojence (Izrael – pozn.) a reprezentanta západní politické kultury v regionu propagandistický a potenciálně i ekonomicky citelný úder“. Dle znění oficiálního prohlášení skupiny poslanců pěti politických stran, které prezentoval židovský politik Robin Böhnisch (ČSSD), se Evropská komise takto „otevřeně staví proti zájmům židovského státu“. V prohlášení, jehož autorem je pravděpodobně sám Böhnisch, se „argumentuje“, že by „ohrožení či ztráta spojenectví se Státem Izrael“ dopadla negativně pro Evropu. „Ta by se zvláště po útocích v Paříži měla právě od Izraele začít učit, jak zacházet s teroristy“, doporučuje skupina židovsko-českých politických činitelů oficiální reprezentaci Evropy. Nadstandardně proizraelská pozice politické reprezentace České republiky ve srovnání s jinými evropskými zeměmi je podle těchto poslanců „racionální pozicí“ a tito dále doporučují: „Česko by se mělo podobně chovat i v případě prvního kroku k centrálně organizovanému bojkotu izraelských výrobků, takovou praxi hlasitě odmítnout a rozhodnutí Evropské komise neaplikovat.“ V textu prohlášení se navíc opatrně naznačuje, že napříště by se do struktur evropské administrativy neměly zapojovat „osoby s politicky extrémistickou minulostí“.

Robin Böhnisch je předsedou skupiny Přátel Česká republika - Stát Izrael v Meziparlamentní unii a česká Wikipedia o něm uvádí, že „pochází z rodiny se sudetoněmeckými kořeny“. Jeho předci prý byli před rokem 1938 aktivní v Německé sociálně demokratické straně dělnické na Trutnovsku. Böhnisch má ve skutečnosti kořeny židovské, podobně jako celá řada dalších politiků ze skupiny poslanců, jež prohlášení podepsala. Celý text prohlášení a seznam zmíněných poslanců otiskly Židovské listy.  Česká republika je středoevropskou zemí s poměrně vysokým podílem zastoupení osob židovského původu ve významných politických funkcích, ve sdělovacích prostředcích a v oblasti kultury a veřejného života. (-lb-)