neděle 22. listopadu 2015

Rabín Daniel Mayer: Vysídlení sudetských Němců bylo správné, situace palestinských uprchlíků v roce 1948 je něco podobného

Propalestinská aktivistka diskutuje s rabínem
Daniel Mayer a Jana Ridvanová v novém Debatním klubu.
Blízký východ je nekončícím zdrojem témat a bohužel i konfliktů. Nejdelší z nich je palestinsko-izraelský nebo chcete-li židovsko-arabský. Konflikt provází termíny a pojmy, jako jsou například sionismus, právo na návrat, historická Palestina, arabské území, střet islámu a judaismu, střet civilizací.  Je zřejmé, že autoři zmíněných termínů sledují vždy nějaký cíl a ti, kteří se o problematiku zajímají nebo jsou sympatizanty jedné ze stran, pak někdy i žasnou, co vše lze v rámci argumentací vyprodukovat a tvářit se u toho vážně. Úvodem této debaty si dovolíme uvést jeden z příkladů výuky dějepisu pro 6. ročník základní školy, kde se doslovně píše: "Od dávných dob bylo území Kanaán osídleno Kananejci. Ve 13. století př. n. l. začaly na toto území pronikat kmeny Hebrejců (Židů) a stalo se jejich vlastí. Krátce po usazení Židů v Kanaánu začali na toto území, ale i na Egypt útočit ,Mořské národy', mezi ně patřilii Pelištejci - Filištíni, kteří se usadili při pobřeží Kanaánu a útočili na Židy." Z této krátké ukázky se tak děti v základní škole dozvědí, že Židé na území "pronikají a usazují se na něm" - což předpokládá dobrovolný odchod Kananejců, a naopak "Pelištejci - Filištíni na Židy útočili." - Jedni tedy pronikají a druzí útočí...

Jaká je informovanost lidí o zvoleném tématu. Co kdo přečetl nebo si nastudoval? Kdo si dal práci s hledáním a srovnáváním zdrojů, hledání odpovědí i za cenu, že přijde iluze? Takoví lidé jsou a najdeme je i mezi samotnými Židy, Norman Finkelstein, Šlomo Sand, Miko Peled, Ilan Pappé a celá řada dalších. Do Debatního klubu na téma Palestina - Izrael přijali pozvání lidé, zastávající principiálně odlišné pozice. Rabín Daniel Mayer a propalestinská aktivistka Jana Ridvanová. (-av-, titul -lb-)