sobota 21. listopadu 2015

Jan Schneider: Žid může přestat být židem, ale zůstává nadále Židem, praví Halacha

Bezpečnostní analytik a bývalý zpravodajec Jan Schneider, hlásící se k judaismu, patří mezi kritiky protiruské hysterie v České republice. V rozhovoru pro Parlamentní listy navíc prohlásil, že „zájmy Spojených států by se měly rozcházet se zájmy evropských zemí“. Dodal tehdy: „Není normální, když jsou svazky mezi zeměmi ,nerozborné‘ a jejich směřování ,na věčné časy a nikdy jinak‘. Je mi šoufl z lidí, kteří se chovají vůči Západu stejně devótně, jako jejich předchůdci před sedmašedesáti lety vůči Východu.“ Schneider stejně tak upozorňoval na masáž v podobě psychologického tlaku na veřejnost, aby si udělala „správný“ názor.

Alexandr Vojta pozval Jana Schneidera do Dotazníku na téma „Judaismus“ a položil mu mimo jiné otázky na téma židovského extremismu, fundamentalismu a ortodoxie, či zda lze judaismus chápat jako nástroj politiky a ovládání společnosti. (-lb-) INDEX:
00:13 Abrahám je podle vás historická postava nebo mýtus
08:03 Mohli se následovníci Abrahama, respektive Mojžíše v něčem mýlit?
11:55 Jste vyznavačem judaismu - tedy židem?
20:42 Křesťané i muslimové mají svůj univerzalismus. Co mají vyznavači judaismu?
26:38 Jsou v judaismu nějaké rozpory?
29:51 Islám má šaríu, křesťanství katechismus, co má judaismus
33:20 Role ženy v v judaismu
42:29 Je možné odejít od judaismu, přestat být judaistou – židem?
44:27 Židovský extremismus, fundamentalismus, ortodoxie
48:52 Judaismus a homosexuaita
52:39 Měl by se judaismus liberalizovat?
56:47 Judaismus, jako nástroj politiky a ovládání společnosti?
01:13:47 Židé a zázraky - léčitelé, divotvůrci