pondělí 19. dubna 2010

Projev ministra Moravce v rozhlase

Emanuel Moravec (20. 4. 1945)
Předcházející články: Tlak války - Jejich šálení a naše skutečnost - Syn proti otci - Bolavé místo - Není diváků! - Žizň a mír v naší zemi - Trojí ofensiva stepi - Mezi Evropou a Pacifikem - Opět válečné Vánoce - Bláhové touhy a konce - Bezmocné rozpaky - Procitnutí - Jedna ku čtyřem - "NEP" a "NIP" - Nápor nevěřících - Dnes jako tehdy - Není Canossy! - Pro silný český národ ... - O pořádek v národě - Zrazeni a zaprodáni - Smysl dnešního boje - K velikému týdnu
Ministr lidové osvěty E. Moravec promluvil v pátek 20. t. m. večer u příležitosti Vůdcových narozenin rozhlasem k českému lidu. V úvodu připomněl, že české země žily až do posledních dnů uprostřed této hrozné války v klidu chráněny Říší a že skutečnost války připomínají pouze škody, napáchané nepřátelskými nelidskými letci. Pražská vláda, jež vždy pracuje ve prospěch svého národa mlčky, přivedla český národ spořádaně až do poslední fáze této války.

Blízkost východní fronty poněkud pozměnila tvářnost českých pohraničních krajů, ale neohrozila plynulost českého života národního a hospodářského. V uplynulých čtyřech týdnech se ovšem událo mnoho. Fronta se k nám přiblížila od severozápadu a také od jihovýchodu, kde bolševický nepřítel překročil hranici Protektorátu a vnikl na jižní Moravu, kde se chová tak, jak jsme předpokládali. Pražská vláda je si vědoma následků a počítá s hromadným útěkem českého obyvatelstva na západ, kdyby se říšským divisím nepodařilo zastavit sovětský nápor. Od východu se blíží něco nevyzpytatelně tvrdého - bolševická sfinga. V Košicích sedí vláda, která si říká demokratická a která se snaží vemluvit dobrého českého Vaška do bolševického chomoutu. Ti páni utvořili vládu, která je plně pod bolševickou kontrolou.


Byli jsem svědky smrti národa Čechoslováků, který si vymyslil Beneš před 30 lety,a slyšeli jsme z úst jednoho z Benešových komunistů, že Slovensko dostalo takovou samostatnost politickou, která se navenek skoro nic neliší od samostatnosti Slovenska z 13. března 1939.

Co tehdy bylo křiku, že Slovensko si založilo samostatnost na podpoře Říše. Dnes ji ve stejné době nabízí Moskva ústy komunisty Gottwalda, zřejmě za těžkých rozpaků Benešových. Pokud jde o český národ, Moskva nemůže se svými plány vyrukovat dříve, než úplně obsadí české území. Ona potřebuje českého krátkozrakého demokrata k povstání proti Říši.

Připomenuv osud demokratické vlády republiky Dálného východu, která trvala jen dvě léta a r. 1922 byla bolševiky likvidována, ministr zdůraznil, že podobný osud čeká také košické dobrodružné sdružení, které si říká vláda. Jak těsně je Beneš už teď připoután k Moskvě, to ukázal projev jeho vlády, prohlašující, že košická vláda bude všemi prostředky podporovat postup rudé armády na českém území. Nemluví se o spojencích, ač Američané mají z Rudohoří do Prahy právě tak daleko, jako bolševici od Krkonoš. Beneš zkrátka už nemůže dělat nějakou politiku spojeneckou, nýbrž pouze politiku moskevskou.

Z tohoto otrockého chování košické t. zv. vlády musí vláda pražská přirozeně odvodit všechny nutné důsledky v zájmu štěstí a budoucnosti českého národa. Německá branná moc bude i nadále bránit s krajní houževnatostí české země proti bolševismu. A to je také program pražské české vlády, která za žádných okolností nedá souhlas k okupaci českých zemí bolševismem. U nás kolchozy zřizovány nebudou. Od nás nepůjdou transporty nevolníků do Asie. U nás nebude zestátněn majetek drobných přičinlivých lidí. U nás budou zachována a ještě zdokonalena všechna dosavadní sociální opatření. České země budou socialistické, ale tak, aby socialismu mohla užívat ještě tato generace v plné jeho blahodárnosti. Říše během této války poznala, že její existence je podmíněna existencí Evropy. Bez Evropy nemůže být Říše a bez Říše nemůže být Evropa. České země byly a zůstanou srdcem Evropy. Ony nebudou žádným pomezím evro-asijské Bolševikije! V tom směru bude učiněno vše, co je v našich silách pořádného českého vlastence.

Ministr dále vzpomněl Vůdcových narozenin a oceniv jeho význam pro německý národ a pro Evropu prohlásil: Adolf Hitler společně s Emilem Háchou položili základ k novému evropskému životu českého národa. Společný česko-německý postoj protibolševický se již nezmění. Vše, co se okolo nás odehrává, stále potvrzuje správnost Háchovy říšské politiky národní a křesťanské.

Nikdy jsme tolik nepřemítali, nepočítali a nehospodařili pro budoucnost jako právě dnes — pravil ministr v závěru svého rozhlasového projevu. Benešovi pochopové hrozí soudy všem Čechům, kteří zavinili připojení českých zemí k Říši. Bude-li Beneš důsledný, musí si sám první sednout na lavici obžalovaných. On přivodil Mnichov a zbaběle opustil národ v jeho nejtěžší hodině. Nás nikdo nevystraší a nepřinutí, abychom tuto zemi vydali v plen východní divočině. Zde zůstaneme. Naše účty budou v pořádku, až si je vyžádá vysoká kontrola, které se říká historie. Na to spoléhej, český člověče. Jsme tu, abychom sloužili tobě, jedině tobě, dětem české líchy.

(Text převzat z Národní politiky ze dne 22. dubna 1945)