úterý 19. srpna 2014

Znovu David Navara

Tomáš Pecina 
Nikoli s nadšením nebo potěšením, víceméně jen z povinnosti zveřejňuji dnešní korespondenci s Davidem Navarou: druhá (a, jak vyzyvatelem slibně naznačováno, poslední) výzva a moje odpověď. (Článek o předchozí výzvě zde – pozn. red.)

Wikipedie, jak uvedeno při minulém Navarově vstupu, o recurring characters praví, že "The character's return is often based on popularity and liking from fans". O míře oblíbenosti této postavy mezi svými čtenáři mám důvodné pochybnosti, ba domnívám se, že v rámci zde provozované justiční telenovely by byl David Navara předním diváckým kandidátem na brutální vraždu v příštím díle, a pevně proto doufám, že onen doporučovanou konsultaci absolvuje a poté napře své úsilí jiným směrem.

Aktualisováno: Podobnými výzvami jako mne oblažuje D. Navara i společnost guidemedia; ty však zůstávají zcela bez odpovědi.

Tento text vyšel původně na stránkách Παραγραφος a je zde převzat se souhlasem autora. Pod původním odkazem lze o článku diskutovat.