úterý 26. srpna 2014

Po zmanipulované výroční zprávě pražská židovská obec opět polarizuje – její vrchní rabín bagatelizuje zabíjení civilistů v Gaze

Česká televize mezitím nadále kryje podvod ŽOP v její „zprávě o antisemitismu“. Tomáš Pecina ve stížnosti Radě ČT píše: „Z hlediska zpravodajské významnosti je odhalení nepoctivého jednání židovské obce v její výroční zprávě patrně ještě významnější, než ona samotná zpráva“. Poslanec Vladimír Koníček označuje manipulace židovské obce za „děsivé“.
Za „možná nejobscénnější text, jaký vyšel v českých médiích za poslední čtvrtstoletí“, označuje aktuálně na Britských listech publicista a šéfredaktor Jan Čulík rozhovor s nově jmenovaným vrchním pražským rabínem Davidem Peterem, který byl před několika dny zveřejněn v Lidových novinách. Přesněji řečeno jde o některé výroky, které Peter v interview pronesl. Redaktorka LN se v rozhovoru s ním odkazuje nejprve na „zprávu o vzrůstajícím antisemitismu“, jehož vlna se podle ní zvedá od roku 2011, a ptá se rabína, „proč se tomu děje“. Peter odpovídá, že dnešní antisemitismus plyne z „přehlcení holocaustem“ u lidí, kteří se „raději podívají na válečné filmy o tom, jak sovětská armáda zabíjela Němce“. Současný impuls antisemitismu podle rabína dávají „muslimští představitelé“, kteří „umějí narafičit dobré záběry“ pro zahraniční reportéry a novináře v Gaze: „Naranžují kečup, přivedou reportéry: ,Jaká hrůza! Izraelská armáda zase zabila civilní obyvatelstvo!' Pak se ti figuranti provětrají a už zase přichází nová skupina reportérů… Potom vycházejí články, jak izraelská armáda ničí a zabíjí ty chudáky. Nikdo se moc neptá, zda do toho domu, který vybouchl, volala předem izraelská armáda, ať jej vyklidí, že za hodinu bude bombardovaný. Ale pánové z Hamasu zamkli dveře a to už reportér nevidí, nebo nechce vidět. Pak svět volá: ,Podívejte se na ty Židy, na ten apartheid!‘ “

Jan Čulík: "Peterovy řeči jsou sprosťárnou, jakou svět neviděl"

„Pan David Peter projevuje absolutní neúctu k faktům“, kritizuje Jan Čulík a připomíná, že mnoho mezinárodních médií informovalo, že mezi upozorněním, že izraelská armáda bude obytné domy bombardovat, a bombardováním, uplynulo často pouhých pět minut, „takže řeči o varování hodinu předem protiřečí faktům.“ A konstatuje: „Tváří tvář vyvraždění 487 palestinských dětí izraelskou armádou jsou však Peterovy řeči o kečupu sprosťárnou, jakou svět neviděl. Člověku opravdu zatrne.“

Navíc se redaktorka Lidových novin, Magdalena Sodomková, opírá ve svém interview s Davidem Peterem o kontroverzní výroční zprávu pražské židovské obce (ŽOP) „o stavu antisemitismu“ v roce 2013, jež – jak informoval Náš směr, ale v první řadě Tomáš Pecina a několik českých publicistů – se zakládá na hrubé manipulaci s daty. Kromě toho je kvalifikování některých textů na internetu ze strany ŽOP jako „antisemitských“ (mezi nimi i některé články Našeho směru) dle Lukáše Beera, jehož texty se také octly na „indexu“, „naprosto vykonstruované“. Beer, opírající se o konkrétní Pecinovy údaje o manipulacích ŽOP, se na jaře obrátil na Českou televizi s dotazem a vzápětí obdržel pouze vyhýbavou odpověď Diváckého centra této instituce.

Nato – jak informujeme na jiném místě – zaslal Tomáš Pecina Radě České televize konkrétní stížnost, na kterou mu bylo předsedou Rady ČT, Jaroslavem Dědičem, v půli července zamítavě odpovězeno: z Pecinovy stížnosti prý totiž nevyplývá, k jakému konkrétnímu pořadu se jeho výtky vztahují: „Ve Vašem dopise rozporujete nesrovnalosti ve výroční zprávě, není však jasné, co má Česká televize s touto zprávou dočinění nebo v jakém pořadu a jak tuto zprávu citovala a využila.“

Tomáš Pecina: „Zpravodajskou povinností ČT je o manipulaci ve zprávě židovské obce informovat“

Pecina se s touto odpovědí nehodlá spokojit a odeslal Radě ČT nový dopis, ve kterém upřesňuje, že ČT o obsahu výroční zprávy ŽOP informovala ve svém pořadu „Studio 24“ dne 5. května 2014 a stejně tak lze nalézt na webu televize i odpovídající textovou zprávu. Právní znalec v dopise podotýká: „Je-li České televisi poskytnuta relevantní informace dokládající, že jí odvysílaná zpráva byla založena na zjevně manipulativním, případně fraudulentním podkladu, je její zpravodajskou povinností tyto skutečnosti prověřit a o odhaleném podvodui informovat, nikoli jej krýt, jak televise dosud činí. Z hlediska zpravodajské významnosti je přitom fakt, že bylo odhaleno nepoctivé jednání židovské obce v její výroční zprávě, minimálně stejně významné, patrně však ještě významnější, než samotná zpráva.“

Ohrazují se i Haló noviny

Před třemi týdny se nad odhaleným podvodem pozastavil i list Haló noviny, jehož některé články se taktéž ocitly na seznamu údajně antisemitských textů. Poslanec Vladimír Koníček (KSČM) v rozhovoru pro deník taktéž uvedl, že zpráva obsahovala odkazy na „incidenty“, které se nestaly v roce 2013, ale v letech předcházejících, a přesto byly vykazovány za rok 2013, a že židovská obec v tichosti zprávu později přepracovala a na svém webu zveřejnila zprávu novou, která se však přesto tvářila jako zpráva původní. „Mně připadá děsivé, že je možné jen tak během pár dní »vyrobit« nové antisemitské incidenty, které nebyly zahrnuty v původní zprávě, jen proto, aby bylo zachováno číslo, tedy počet incidentů, které někdo stanovil. To se v nové zprávě neměnilo, jen někdo přepracoval ty »správné« odkazy“, upozorňuje poslanec na tuto nesrovnalost a podobně jako Lukáš Beer připomíná, že problém zdaleka nespočívá pouze ve špatně datovaných odkazech, ale v mnoha případech vůbec i v jejich kvalifikaci jako „antisemitský incident“. Koníček říká, že ve většině odkazovaných textů z Haló novin se jednalo o zpravodajství převzaté z České tiskové kanceláře. Koníček: „Samotné články ČTK však do výroční zprávy zařazeny nebyly a ani články se stejným obsahem zveřejněné na jiných zpravodajských serverech. To považuji za velmi znepokojivé a svědčí to o velmi subjektivním výběru do seznamu antisemitských incidentů na internetu.“ (-lb-)