pondělí 11. srpna 2014

Videodebata: "Můj vztah k Čechům"

Tomáš Krystlík a Radek Velička v Debatním klubu 
Tomáš Krystlík a Radek Velička v Debatním klubu
Pohledy některých osobností na český národ se značně liší. Alois Jirásek viděl v národu českém většinou jen pozitiva a důrazně tento svůj postoj vtěloval do řady knih, které napsal. Češi tak byli většinou stateční, hrdí, bojovní a nepoddajní. Naproti tomu Václav Havel v rozčilení označil Čechy za pokrytce, když mu byl veřejně vytýkaný prodej jeho podílu paláce Lucerna agentu StB Václavu Junkovi. Je to asi nejtypičtější příklad, který ilustruje situaci, kdy etické a mravní normativy definují s velikou oblibou lidé, kteří rádi kázali vodu a přitom pili víno. Jsou takoví všichni Češi? Tedy, že na ostatních vidíme jen to špatné a sami na sebe nahlížíme jako na ideální představitele dokonalosti?

 Na internetu se dočteme, že Češi jsou skvělí, báječní, nejlepší, ale také burani, lháři a podvodníci. Zjistíme, že někdy podporujeme Wehrmacht jindy zase sionistický Izrael a k tomu navrch banderovce na Kyjevské Rusi. Čeští vojáci bojují tam kde je třeba a česká národní banka prodala "velmi výhodně" český zlatý poklad, na který se skládaly chudé babičky, které věřili po roce 1918, že se vznikem nového státu vznikne něco úžasného a dobrého pro všechny. Během historie trvající ani ne sto let se na Českém území mluvilo převážně německy, pak výhradně česky, pak zase německy, pak zase česky, do toho se významně přimíchala ruština, která byla po převratu zvaném sametový nahrazena angličtinou...

Dá se z toho všeho odvodit jediné - Češi to rozhodně nemají jednoduché... Jaký je můj vztah k Čechům - je tématem Debatního klubu, do kterého přijali pozvání pánové Tomáš Krystlík a Radek Velička, kteří se pokusí otevřít témata o českém jazyku, vztahu k Němcům, kultuře a hlavně k tématu Českého národního obrození, které podle jejich názoru stále v Českém národu přežívá v podobě nacionálního šovinismu. (Text Debatní klub)
Index:

02:33: co si představuji pod pojmem vlast
04:33 Češi nerozumí sudeťákům/ právo na vlast
06:41 Národ může být soubor jedinců, kteří žijí v jednom státě
08:11 Češi si nevypěstovali zemský patriotismus
09:47 existují národy organické a smluvní
11:43 Jungman a Palacký udělali chyby
13:10 Češi neměli jazyk odpovídající potřebám doby
15:59 gestapo vyzývalo Čechy aby nechodili tolik udávat
19:28 obrození je malér
21:59 české elity
29:03 tady se tvrdí, že národ je vždy dán jazykem, proto sudetští Němci nemohou být Češi
34:17 Co je národ? Popření etnik, které tady žijí.
43:47 jak se na Čechy dívají jiné národy?