neděle 10. srpna 2014

Pochvala a důtka za Seehoferovu čtvrtou návštěvu Prahy

Mnoho pochvaly v německých sdělovacích prostředcích a nejednu rozhněvanou námitku z řad sudetských Němců sklidil bavorský ministerský předseda Horst Seehofer kvůli své poslední návštěvě v Praze. Šéf CSU se začátkem července poprvé setkal s českým premiérem Bohuslavem Sobotkou. Oba podepsali dohodu o zesílené spolupráci v oblastech výzkumu a vědy. Seehofer oznámil, že plánované bavorské zastoupení v Praze bude otevřeno ještě tento rok. Sobotka potvrdil dosavadní pozici Prahy k otázce vyhnání. Sociální demokrat poukázal na Česko-německou deklaraci z roku 1997, ve které česká strana vyjádřila „politování“ nad skutečností, že vyhnáním bylo způsobeno utrpení a bezpráví nevinným lidem. Zrušení Benešových dekretů Česko nadále odmítá a považuje to za „uzavřenou věc“, kterou by se měli zabývat už jen historikové. Seehofer hovořil o „kontinuitě na velmi přátelském základě“ a už jen málo o tom, co zajímá sudetské Němce. Noviny Augsburger Allgemeine k tomu napsaly: „Od roku 2010 existuje pouze jedna věta, kterou Seehofer pronáší k staré sporné tématice. A sice: ,Co se týče Benešových dekretů, tak existují rozdílné právní postoje na obou stranách.‘ Také nyní v Praze tu větu opakuje, akorát jen po opakovaném dotazování.“ Deník to konstatuje bez zjevné kritiky, ale naopak příznivě nakloněným tónem.

Obzvlášť nápadná byla také absence jednoho muže: Bernd Posselt na rozdíl od předchozích tří návštěv Seehofera v Česku v bavorské delegaci chyběl. Mluvčí národní skupiny to odůvodnil tím, že ve stejný den s ním probíhalo rozloučení v Evropském parlamentu ve Štrasburku (Posselt jak známo v květnu přišel o svůj mandát při volbách EU) a proto nemohl přijmout pozvání patrona země [Seehofera – pozn. překl.]. Deník Die Welt Posseltovo vysvětlení zjevně neznal nebo mu nechtěl věřit a interpretoval jeho neúčast takto: „Seehofer a tehdejší premiér Petr Nečas před čtyřmi roky ukončili debatu o Benešových dekretech. ... V tomto moudrém pragmatismu chtějí Seehofer a Sobotka pokračovat. Seehofer to zdůraznil skutečností, že tentokrát s sebou Bernda Posselta nevzal.“

V krajanském sdružení mazlivý kurs Horsta Seehofera nevyvolává zrovna nadšení. „Seehoferovo smířování se zakládá na akceptování vyháněčských dekretů, zákonů osvobozujících některé zločiny z trestní relevantnosti a na pokračující diskriminaci celé národní skupiny“, kritizuje krajský předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení Horní Bavorsko, Johann Slezak.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 7. srpna 2014.