neděle 10. srpna 2014

Video: Americký archiv zveřejnil historické záběry letního tábora „German-American Youth“

Americký národní archiv nyní veřejnosti zpřístupnil zajímavý filmový materiál z léta 1937, na kterém jsou zachyceny momentky z letního tábora „Windham“ (New York), pořádaného pro mladší ročníky chlapců „Jungenschaftu“ stejně jako zvlášť pro dívky („Mädchenschaft“). Jednalo se o mládež německého původu žijící v USA, organizovanou Německoamerickým spolkem (DAB, Amerikadeutscher Bund, German-American Bund) podle vzoru říšskoněmecké Hitlerovy mládeže a Svazu německých dívek. Mládežničtí vůdci z „German-American Youth“ jezdili také na školení do Německa. K těmto nyní zveřejněným záběrům doposud veřejnost neměla přístup. Po celých Spojených státech bylo zřízeno 27 rekreačních stanových táborů DAB, jako např. „Camp Sutter“ nebo „Camp Siegfried“ na Long Islandu, nebo „Deutschhorst“ v Pensylvánii, „Efdende North“ v Michiganu, „Nordland“ v Andoveru a „Camp Bergwald“ v Riverdale (New Jersey), stejně jako „Hindenburg“ ve Wisconsinu a „Windham“ ve spolkovém státě New York, které však byly zvenčí často napadány a v některých spolkových státech i zakázány.

Velkým protivníkem činnosti DAB na půdě americké legislativy byl politik Demokratické strany Samuel Dickstein, který dal v roce 1934 podnět k založení k „Výboru pro průzkum neamerické činnosti“ (předchůdce pozdějšího antikomunistického „Výboru pro neamerickou činnost“). Dickstein, který byl sám synem židovských přistěhovalců z Litvy, odhadoval počet členstva DAB na 480.000 lidí. (-lb-)