neděle 10. srpna 2014

Hess, Hitler & Churchill (Opravdový mezník Druhé světové války – tajný příběh)

Recenze knihy "Hess, Hitler and Churchill. The Real Turning Point of the Second World War – A Secret History"
Renomovaný anglický historik námořnictva Peter Padfield zveřejnil pod nahoře uvedeným názvem v roce 2013 knihu, o které se intenzivně diskutuje v britských sdělovacích prostředcích. The Telegraph The Daily Mail důkladně referovaly o těchto senzačních odhaleních. Podílel se na tom i izraelský zpravodajský portál Ynet. Jedná se o odhalení, která by mohla vést k tomu, že oficiální historický výklad o letu Rudolfa Hesse v Messerschmittu Me 110 ze dne 10. května 1941 do Skotska s mírovými návrhy Anglii v zavazadlech by musel být posuzován pod úhlem nových aspektů. Samozřejmě včetně toho, co se odehrávalo po této události.

Již deset let předtím se touto tématikou kriticky zabýval britský publicista a historik Martin Allen v knize Churchills Friedensfalle („Churchillova mírová past“), která vyšla v německém jazyce. Tvrdil v ní, že Churchill nese zodpovědnost za pokračování války, což bylo ze strany bádání vědecké historie odmítnuto jako mylné a revizionistické.

Ve svém „tajném příběhu“ Peter Padfield potvrzuje, že legendární „mírová mise“ Hitlerova loajálního zástupce Rudolfa Hesse byla Hitlerem skutečně povolena. Heß měl při svém letu do Skotska u sebe Hitlerovu nabídku, která zamýšlela stáhnutí německých jednotek z okupovaných míst západní Evropy a ochotu platit reparace, stejně jako úmysl znovu obnovit „polský stát“. Mírová nabídka byla formálně napsána jazykem mírové smlouvy a na dopisním papíře říšského kancléřství.

Poté, co Rudolf Heß opustil své letadlo padákem, očekával vyslance britské vlády, kteří mu, jak Heß předpokládal, umožní zahájit mírová jednání. Dostavili se však pouze tajní agenti Churchilla, kteří Hesse zajali. Počínaje tímto dnem strávil čtyřicet šest let v samovazbě jako válečný zločinec vítězných mocností. Mírová smlouva, kterou měl Heß u sebe, byla Churchillovou vládou okamžitě označena nejvyšším stupněm uchování tajemství.

Winston Churchill se svým přítelem, židovským no-
vinářem Emery Revesem (vlastní jméno Imre Rosen-
baum, vpravo). V Churchillově zakázce vycházely člán-
ky v Rosenbaumově agentuře, která zásobovala 400
novin ze 70 zemí světa. Rosenbaum také zinicioval a
financoval ještě počátkem války vydání údajných
autentických výroků Adolfa Hitlera, které se stalo best-
sellerem a nástrojem spojenecké protihitlerovské
propagandy. Teprve až v 80. letech bylo toto dílo
sepsané Hermannem Rauschningem definitivně potvr-
zeno jako čistý podvrh.V Česku však jedno vydava-
telství stále obsah vydává za autentické Hitlerovy
výroky a projevy. Blíže o tom kniha Hitlerovi Češi.
Padfield zastává tezi, že Heß se stal obětí britské operace tajných služeb, která Churchillem nebyla pouze povolena, nýbrž která se také zrodila v jeho hlavě za účelem vlákání německého mírového strůjce do Velké Británie.

Jak napsaly noviny The Telegraph, neexistuje v žádném z oficiálních archivů poukázání na Hitlerův mírový návhr, ačkoliv je věc už dlouho známá. Padfield se domnívá, že Hitlerův mírový návrh nebyl zpřístupněn veřejnosti pouze proto, aby nebyla poškozena reputace některých historických osobností. Mimochodem – Padfield vlastní písemné pokyny k tomu, aby mírové návrhy Hitlera zůstaly utajeny.

Padfield cituje z dokumentu, že Churchill zvolil „morální rozhodnutí“ Hitlerův mírový návrh odmítnout. Přitom nabyl tento historik zjištění, že Churchill byl hnán planoucí vůlí vést proti Hitlerovi válku a zatáhnout do konfliktu Spojené státy. Churchillovi kritici naproti tomu objasňovali, že tato jeho touha vést proti Hitlerovi válku – v rozporu s přáním národa a královské rodiny – je odůvodněna tím, že Churchill několik let předtím zkrachoval a dokonce přišel o sídlo svých předků a poté byl od svých dluhů osvobozen skupinou finančníků, známých pod pojmem „Focus“. A proto musel vést politiku v jejich smyslu.

Adolf Hitler ve svých veřejných projevech často tema-
tizoval problematiku německo-britských vztahů. V knize
Adolf Hitler: Projevy čtenář nalézá hned několik Hitlerových
autentických projevů, ve kterých se hovoří o jeho snahách
udržet s Anglií mírový poměr. Je také historicky podloženo,
že cílem Hitlerovy zahraniční politiky bylo až do nástupu
Churchilla k moci získání spojenectví s Anglií.
Pozor: Nyní 40%ní sleva na všechny knihy guidemedia etc!
Kdyby se o mírové misi Hesse tehdy dozvěděla veřejnost, píše Padfield, zhroutily by se Churchillovy plány na rozšíření války na válku světovou. (Pozn.: dne 14. srpna 1941 byla vyhlášena Atlantická charta Churchilla a Roosevelta obsahující klausuli o nepřátelských státech Německo a Japonsko, která má platnost ještě dnes.)

Na této dokumentaci je pozoruhodné, že je rozšiřována pouze v Anglii, na Novém Zélandě, v Austrálii, Kanadě a v Indii, tedy ve starých zemích Dominia, a ne např. v USA nebo v Německu. Zde by tato odhalení pravděpodobně přivedla několik tamních historiků do argumentačních nesnází.

Kniha má 430 stran, z toho 361 stran textových, zbytek tvoří poznámkový aparát doplňující 19 kapitol, stejně jako rozsáhlá bibliografie. Kniha se nezabývá pouze Hessovým letem, ale zaměřuje se i na jinou problematiku tehdejší doby. Bohužel je k dispozici pouze vydání v angličtině a lze se obávat, že překlad do němčiny, pokud vůbec bude realizován, na sebe nechá dlouho čekat. Se znalostmi angličtiny z vyššího stupně škol je však kniha dobře čtitelná, přičemž někdy může být i dobrým pomocníkem slovník. (A.O.)

Peter Padfield: Hess, Hitler and Churchill. The Real Turning Point of the Second World War – A Secret History. 430 stran. ISBN 978-184831-661-4. Cena: EUR 12,80.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 7. srpna 2014.