pátek 16. ledna 2015

Ředitel vyhnanecké nadace vyhozen navzdory varování sudetoněmeckého landsmanšaftu

Důvod: příliš málo prý hovořil o holocaustu a Druhé světové válce 
Ředitel Nadace Útěk, vyhnání, usmíření Manfred Kittel byl v polovině prosince nadační radou s okamžitou platností zbaven své funkce. Kittel, který nadaci vedl od jejího založení v roce 2009, byl v poslední době vystaven masivnímu tlaku. Historikovi je vytýkáno, že se „ve své vědecké práci koncentruje na vyhnání Němců“, jak uvedl list Süddeutsche Zeitung. Státní ministryně kultury Monika Grüttersová se od Manfreda Kittela distancovala. Jeho chování je podle ní „hodné kritiky“.

Podnětem pro vyhazov zřejmě byla výstava o vzájemném vyhánění Řeků a Turků v roce 1923, za kterou Kittel zodpovídal. „Vědecký kruh poradců“, grémium sestávající ze zahraničních historiků, měl při předávání koncepce, sestavené v Řecku, pocit, že jej Kittel obchází. Historikové z „Vědeckého kruhu poradců“ nadace kritizovali přehnané počty obětí, špatně přiřazené fotografie a „chybějící kontext“, protože se podle kritiků příliš málo hovořilo o holocaustu a Druhé světové válce. Pro budoucí práci je „nezbytné spolupůsobení obou grémií, nadační rady a Vědeckého kruhu poradců“, uvádí se. Nástupce po Kittelovi v této chvíli není ještě jmenován. Nadace „uspořádá vypsání konkurzu za účelem získání nástupkyně nebo nástupce“, oznámilo vedení. Prozatím v současné době stojí k dispozici tři vedoucí vědci z nadace jako kontaktní osoby „v těsné koordinaci“ se spolkovým pověřencem pro kulturu a sdělovací prostředky (BKM). Do komise, která má za úkol hledat vhodné kandidáty pro tuto pozici, jsou zapojeni zástupci parlamentu, církví, Svazu vyhnanců stejně jako jeden reprezentant BKM. Na rozhodnutí o udělení funkce se bude podílet i onen Vědecký kruh poradců.

Před odvoláním Kittela varoval Bernd Posselt, mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny, že „nadaci hrozí závažný problém s akceptovatelností ve vyhnaneckých kruzích“, pokud by měl „ředitel nadace prof. Manfred Kittel, jenž se těší velkému respektu z hlediska odbornosti a lidských kvalit, být skutečně odstraněn na základně neférových útoků.“

Po Kittelově odvolání konstatoval Posselt „závažný problém s akceptováním“, se kterým se spolková nadace Útěk, vyhnání, usmíření v kruzích vyhnanců musí potýkat. „Neférové a z věcného hlediska naprosto neodůvodnitelné“ odvolání Kittela „vzbuzuje nedůvěru a jeho nástupci by se měli chopit této příležitosti a předvést vědecký výkon, který by se vysoké úrovni Kittela alespoň přibližně vyrovnal“. Tento člověk je podle Posselta „obětí jednostranné ideologické kampaně, kterou spolková ministryně kultury musí zastavit, pokud se na celý projekt nemá vrhnout špatné světlo“. Do té doby bude Sudetoněmecké krajanské sdružení sledovat události v Berlíně „krajně kriticky“. Posselt poděkoval Kittelovi za jeho „dlouholeté přesvědčivé nasazení za pravdomluvnou a evropskou dokumentaci vyháněčského bezpráví“.

Kittel oficiálně, jak je to bývá běžné, nedostal vůbec vyhazov. Nadační rada přesněji řečeno, jak to stojí psáno v tiskovém prohlášení, „vyhověla přání prof. dr. Manfreda Kittela angažovat se jinde a zprostila jej jeho úkolů“.

Nadační rada dle tohoto vyjádření poděkovala prof. Kittelovi za jeho angažovanou práci jako zakládajícího ředitele. Během jeho úřadování mohlo být dosaženo důležitých milníků. K tomu v první řadě patří „koncepce práce Nadace, Útěk, vyhnání, usmíření a směrnice pro plánovanou trvalou výstavu“, jednohlasně schválená nadační radou a Vědeckým kruhem poradců. Nadační rada potvrdila, že tato koncepce zůstane i nadále závazným podkladem práce nadace a zároveň nosným fundamentem, na němž spočívá její nutná společenská a vědecká akceptace.

Na tomto základě se má s prací nadace „Útěk, vyhnání, usmíření“ plynule pokračovat. Pro tento účel zůstává nezbytnou spolupráce obou grémií, nadační rady a Vědeckého kruhu poradců, spočívající v důvěře.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 15. ledna 2015.