pondělí 13. října 2014

Bývalý německý kancléř Kohl kritizuje Světový židovský kongres za „obzvláště odpornou roli“ v „aféře Waldheim“

Světový židovský kongres zahájil v polovině 80. let ostrou
kampaň proti tehdejšímu rakouskému prezidentovi. V důsledku
toho na něj byl uvalen zákaz vstupu do USA.
Bývalý rakouský spolkový prezident Kurt Waldheim (v letech 1986-1992), proti kterému byla v osmdesátých letech po celém světě vedena kampaň pro jeho údajnou účast na páchání válečných zločinů a který měl zákaz vstupu do USA, byl prý „slušný muž“, jenž „byl příliš zbabělý na to, aby mohl být neslušný“. Těmito slovy je citován bývalý spolkovoněmecký kancléř Helmut Kohl – zdrojem citátu je kontroverzní kniha „Odkaz. Kohlovy protokoly“, která v posledních dnech budí v Německu velký rozruch. (Podrobné informace o skandálu v češtině.)

Waldheim prý byl klasickou obětí sdělovacích prostředků, uvedl dlouhodobý kancléř Spolkové republiky (v letech 1982-98) v rozhovoru s Heribertem Schwanem, jenž Kohlovy citáty zveřejnil ve své kontroverzní knize. Kohl v knize mj. kritizuje Světový židovský kongres ohledně tehdy po celém světě tematizované „Waldheimovy aféry“ (rakouský prezident měl totiž zamlčet svou minulost jako voják Wehrmachtu na Balkáně) a doslova říká, že židovský kongres tehdy přitom „hrál obzvlášť odpornou roli“. Waldheimovi se prý stala „do nebe volající nespravedlnost“. Kohl v zaznamenaném interview dále říká, že „sice nebyl žádným Waldheimovým fanouškem“, ale: „Jsem svobodný občan ve svobodné zemi. Nemusím se přizpůsobovat vývodům těchto nepřátel Waldheima. Vždyť to jsou ti stejní lidé, kteří bez jakýchkoliv zábran holdují udavačství, pokud se jim to hodí.“

Bývalému rakouskému prezidentu Kohl prý radil, aby zorganizoval delší výstup v televizi a vyjádřil se tam o své minulosti se slovy politování. Konkrétně mu doporučoval, aby si od veřejnoprávní televize vynutil minimálně hodinové vysílání v nejlepším čase. „A pak povyprávíš, kde byl tvůj rodný dům a že existovalo dalších deset tisíc Rakušanů, kteří byli německými důstojníky. A tys byl jedním z nich. Ty jsi s těmito věcmi sice neměl přímo nic do činění, ale samozřejmě jsi věděl, že to bylo dějiště barbarské války na západě. V Jugoslávii se staly strašné věci, ale také se páchaly strašné věci na německých vojácích. A řekni, že ti je to líto!“ Tyto věty podle Kohla měly Waldheimovi přinést úspěch. Kurt Waldheim zemřel v červnu 2007. (-lb-, zdroj: APA/Die Presse)