úterý 9. června 2015

Komunální služby

Tomáš Krystlík
Úřední hodiny pro veřejnost jsou každý všední den s hodinovou přestávkou na oběd. Pro asi 25 tisícové německé město sedm úředníků sedících v jedné velké místnosti odhadem 35 x 6 m vyřizujících všechno (v jiných radnicích mohou sedět v oddělených místnostech, ale princip obsloužit zákazníka vším, aby nemusel chodit od dveří ke dveřím, se prosadil všude) – od změn bydliště do osobních průkazů (nová adresa se natavuje do průkazu bez nutnosti výměny), přes ověřování podpisů, listin, potvrzení o domicilu v obci (v Německu nejsou osobní průkazy povinné, lze mít pouze cestovní pas a ten je bez adresy), výpisů z rejstříku trestů až po matriční záležitost a vydávání nových personálních průkazů, cestovních pasů včetně vybírání poplatků na místě. Tedy žádné putování k centrální pokladně a s potvrzením o zaplacení zpět.

Úředníci žadatele o vystavení nových dokladů nefotografují, upravují však fotografie z automatů do potřebného formátu, snímají otisky prstů pro biometrické pasy. Nikdo nic nenamítá, přijdou-li k vyřízení věci za jedním úředníkem dvě nebo tři osoby, pokud k sobě nějak patří. Ne jako v Česku, kde to nejde, protože úředníci včetně šéfa odboru jsou sledováni podle vytažených lístků, jak dalece jsou vytíženi. V Německu je to jedno. Jedině pro příjem žádostí o starobní, vdovské, sirotčí, invalidní důchody a o sociální podporu důchodců jsou obvykle vyčleněny dvě úřednice radnice například podle příjmení žadatelů (A-K, L-Z).

Formuláře se nevyplňují - žadatel prozradí jméno, identifikuje se nějakým průkazem. V paměti počítače jsou uloženy jeho nacionále, takže příslušné žádosti, potvrzení a podobně vyjíždějí z tiskárny již vyplněné a připravené jen podepsat. Nově vystavený pas nebo personální průkaz může za žadatele vyzvednout kdokoliv. Z tiskárny vyjede plná moc s údaji zmocnitele s evidenčním číslem žádosti. Pak je třeba někdy později vyplnit nacionále zmocněnce, doplnit datum, místo podepsání a připojit podpis zmocnitele. Neověřený! V Česku je to nemožné. I když podle zákona se kdokoliv kýmkoliv může nechat zastupovat (nutnost úředně ověřeného podpisu!), neplatí to pro vyzvednutí občanského průkazu nebo cestovního pasu. Český stát tak vlastně porušuje svoje vlastní zákony a rovnost zacházení ze strany úřadů.

Tento text vyšel na autorově blogu a je zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.