neděle 14. června 2015

Novinář Erik Best nesmyslně kritizuje dokument BBC

Není pravda, že by K. H. Frank organizoval vyhlazení Lidic a Ležáků
Tomáš Krystlík
V dokumentárním pořadu televize BBC "The Savage Peace" lze možno 
vidět i několik málo záběrů ze slavností českého Kuratoria pro výchovu 
mládeže v červenci 1944 na Strahovském stadionu. Záběr zachycuje předsedu 
Kuratoria Emanuela Moravce a Fritze Knoopa, oblastního vedoucího 
Hitlerovy mládeže z pražské velitelny HJ.
V článku Zapomeňte na Rusy, pozor na Brity!, též ZDE, uvádí Erik Best lety osvědčený český blábol: „Dokument (BBC) rovněž úplně přehlíží mnichovskou dohodu v roce 1938, kterou Velká Británie podepsala a jež vedla k vyhnání Čechů ze Sudet.“ Ze Sudet odcházeli úředníci a zaměstnanci tam dosazení československým státem, kteří ztratili odstoupením území zdroj obživy a preventivně čeští nacionalisté, kteří se do Sudet mezi válkami nastěhovali a chovali se tam k místnímu obyvatelstvu jako kolonizátoři. Naprostá většina Čechů však v Sudetech zůstala. Není také znám jediný pokyn nebo příkaz německých úřadů, rozkaz ozbrojeným složkám k vystěhovávání Čechů z pohraničí. Všimněte si, prosím, také užívané terminologie: zatímco Němci nás (krutě) „vyháněli“ ze Sudet, my jsme je po válce pouze (mírumilovně) „odsouvali“!

Výrok Frank byl jedním z organizátorů vyhlazení Lidic a Ležáků“, není pravdivý. Když přiletěl z pohřbu Heydricha z Berlína do Prahy s oběma Heydrichovými syny, byla exekuce Lidic v plném proudu. Ani nařídit exekuci Ležáků nebylo v jeho pravomoci, o tom rozhodoval a rozkazy podepisoval říšský protektor v Praze. A tím Frank nebyl, ba ani dočasně na něj nebyly po smrti Heydricha pravomoce protektora přeneseny. Že Frank neměl na svědomí Lidice a Ležáky, dokázal již historik Detlef Brandes před 40 lety (Brandes, Detlef: Die Tschechen unter deutschem Protektorat. Teil I und II, R. Oldenbourg, München, 1969, 1975; česky: Češi pod německým protektorátem. Okupační politika, kolaborace a odboj 1939–1945. Prostor, Praha 1999). Proč čeští historici a s nimi i Erik Best dodnes opakují nepravdu?

Dokazovat absencí upozornění, že K. H. Franka „k soudu do Prahy vydala americká armáda“, propagandistické zaměření pořadu BBC, je úsměvné. Do seznamu válečných zločinců hledaných spojenci po celé Evropě zapisovaly provinilce jednotlivé státy, aniž se oprávnění zápisu jakkoliv zkoumalo. Tedy ČSR Franka do seznamu zanesla, Američané ho chytli a vydali.Tento text vyšel na autorově blogu a je zde převzat s jeho laskavým souhlasem. Do diskuse k článku se lze zapojit pod uvedeným odkazem.