čtvrtek 11. června 2015

Sporná změna kurzu zastínila Sudetoněmecký den

Šedesátý šestý Sudetoněmecký den v Augsburgu byl zastíněn spornou, nadále neprávnoplatnou změnou stanov krajanského sdružení (SL). Spolkový předseda SL Bernd Posselt si musel vyslechnout pískot a projevy nevole. Na pokraji akce se kritikové dožadovali na plakátech a letácích jeho odstoupení. Mluvčí sudetoněmecké národnostní skupiny apeloval na krajany, aby demonstrovali semknutost a agitoval za tímto účelem na jedné straně viditelnými pokroky v podobě odsouzení vyhnání, usneseného správou města Brna, jednak mnohoslibnými procesy, které se prozatím odehrávají za kulisami. Posselt se ve svém projevu na hlavním veřejném politickém shromáždění vyslovil pro to, aby by se v tomto procesu trpělivě pokračovalo dále, „dokud se nedostanou na stůl také politicky nejobtížnější věci“. Skutečnost, že spornou změnu stanov, díky které se má vyškrtnout jako účel spolku SL nejen „znovuzískání vlasti“, ale také usilování o restituci respektive odškodnění, odsouhlasilo pouze 70 procent spolkového shromáždění SL, bránil poukázáním na to, že sto procent může existovat pouze v diktaturách. Jiní ovšem vědí, že také v právním státě může existovat požadavek na 100 %. Například právě v případě změny stanov spolku, která si vyžaduje souhlas všech jeho členů. Tento spor budou muset rozhodnout soudy.

Steffen Hörtler, předseda zemské organizace SL v Bavorsku, se ve svém pozdravném projevu ke změně stanov vyjádřil pouze krátce, aniž by ji konkrétně jmenoval. Řekl: „V tomto roce spolkové předsednictvo a spolkové shromáždění uvedlo do chodu reformní proces, který považovali za nutný naši předchůdci už od konce 60. let, jenž ale neustále odkládali. Nyní jsme se do toho konečně pustili. A úspěch nám dává za pravdu.“ Bavorský ministerský předseda Horst Seehofer se ale ve svém projevu na setkání o svatodušních svátcích nechtěl prostřednictvím překypujícího chválení stále ještě reálně neexistující změny stanov opakovaně dostat do nepříjemné situace, a tak se omezil pouze na všeobecné ocenění sudetoněmeckých výkonů. Současně s otevřením reprezentace Bavorska v Praze „jsme učinili historický krok do budoucna“, řekl Seehofer. Tato nová epocha porozumění a vzájemných styků „vděčí z podstatné míry sudetoněmecké práci pro budoucnost“. Seehofer pozoruje v Česku nový postoj vůči vyhnání. Čím dal více politiků se jím podle něj zabývá. „Tento proces je nezvratný“, řekl Seehofer, ale vyžaduje si určitou trpělivost.

Tento text byl redakcí listu “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a ke zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 5. června 2015.