čtvrtek 18. června 2015

Pecina: „Odpovědní z mnichovského spolku se musí veřejně omluvit a odstoupit“

SL v Mnichově říká, že postup byl ale v pořádku. Witikobund kritizuje bavorského ministerského předsedu Seehofera: „Difamoval sudetské Němce“ 
"Patron" sudetských Němců a bavorský ministerský předseda Horst
Seehofer (CSU) byl podle všeho o zamítnutí registrace změny stanov SL
mnichovským soudem obeznámen. Je za to napadán Witikobundem. 
Foto: Ralf Roletschek / Wikipedia

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku, zapsaný spolek, přijalo dle svého prohlášení s velkým znepokojením zprávu o tom, že rejstříkový soud v Mnichově odmítl zaregistrovat změnu stanov německého spolku Sudetendeutsche Landsmannschaft Bundesverband e. V., k jehož cílům se české sdružení ve svých stanovách hlásí. „Nejde o změnu stanov samotnou“ , říká člen výkonného výboru a jeden ze zakladatelů českého spolku Tomáš Pecina, „ale o to, že podle všeho byl dopis soudu notáři, který obstarával registraci změny, odeslán ještě před konáním sudetoněmeckého sněmu v Augsburgu. Jestliže na sněmu představitelé spolku přítomné s faktem, že soud změnu neakceptoval, neseznámili, a své projevy pojali dokonce jako oslavu těchto změn, znamenala by možnost, že o nich již věděli, jediné: že se na členech spolku dopustili podvodu. A ani nechci domýšlet, jaké důsledky by mělo, kdyby se ukázalo, že o rozhodnutí soudu věděl i bavorský ministerský předseda Horst Seehofer, který rovněž na sněmu vystoupil s projevem a změnu stanov v něm chválil. To by byl neobyčejný skandál a těžko smazatelná kaňka na jeho renomé.“

Sudetoněmecké krajanské sdružení v Čechách, na Moravě a ve Slezsku proto vyzývá německý spolek k důkladnému vyšetření záležitosti. „Odmítáme jakkoli spolupracovat s lháři a podvodníky; kdokoli z vedení spolku je za to, co se stalo, odpovědný, se musí veřejně omluvit a odstoupit, aby dále nepoškozoval pověst sudetských Němců“, dodává kategoricky Pecina.

Sudetoněmecké krajanské sdružení z. s. (SL) se sídlem v Mnichově vydalo mezitím také prohlášení k tiskovým zprávám, podle nichž byly stanovy této organizace odmítnuty: „Není to pravda. Sice existují námitky protivníků změny stanov, ke kterým jsme zaujali postoj. Zde se jedná o zcela normální postup a jsme si jisti, že nakonec nám bude dáno za pravdu.“ Již celá řada podobných procesů v podobných případech prý potvrzuje mnichovské Sudetoněmecké krajanské sdružení v tomto právním výkladu. Mluvčí Bernd Posselt přitom zdůrazňuje: „Ještě důležitější než změna stanov je s devadesáti procenty našeho spolkového shromáždění potvrzené Zásadní prohlášení, jež platí již dnes. Také změna stanov se sedmdesáti procenty vyjádřenou vůlí našeho shromáždění potvrdila jasně náš budoucí politický kurs.“

Witikobund – nacionálně-konzervativní sdružení sudetských Němců, kterému bylo letos zabráněno v účasti na Sudetoněmeckých dnech – však nejen ostře kritizuje vedení mnichovského SL, ale i samotného bavorského ministerského předsedu Horsta Seehofera (CSU): „Na Sudetoněmecký den 2015 bylo SL z. s. známo, že změna stanov nebude registrována a právně zůstává neplatnou. Tato důležitá skutečnost byla na Sudetoněmeckém dni cíleně zatajena. Sudetoněmecký den 2015 byl zneužit k tomu, aby se oslavovala změna účelu spolku, ačkoliv je tato změna účelu právně neplatná.“ Tento postup prý neodpovídá zájmům sudetských Němců a bavorský ministerský předseda Horst Seehofer, jenž měl na Sudetoněmeckém dni v Augsburgu koncem května slavnostní projev a prohlásil zde, že „Bavorsko nedá extremistům ani milimetr prostoru“ (čímž narážel především na Witikobund), tím „difamoval všechny ty sudetské Němce, kteří, opírajíce se o platné stanovy, se vším právem a navzdory všem pokusům o zastrašování odvážně hájí právo na vlast sudetských Němců před egománií a narcismem několika současníků.“ Ingolf Gottstein, který pomáhal Witikobundu při právním napadení změn stanov SL z konce letošního února, navíc navrhuje, aby se Sudetoněmecký den konal letos znovu. (-sks-, -wb-, -skp-, -lb-)