úterý 11. listopadu 2014

Brněnské drama dělá historii pro Čechy snesitelnější

Matka – hodná a citlivá Češka, otec – Němec, zlý tyran a "nacista"... 
Román spisovatelky Kateřiny Tučkové (34) se dočkal divadelní podoby.
Foto: screenshot Youtube – kanál Větrné mlýny.
Úspěšný román „Vyhnání Gerty Schnirch“ české spisovatelky Kateřiny Tučkové je uváděn v brněnském HaDivadle jako divadelní inscenace. Premiéra dne 28. října byla vyprodána, stejně jako všechna ostatní představení do konce listopadu. Román pro divadelní jeviště zpracoval Marián Amsler, který se také ujal režie. Tématem románu je vyhnání brněnských Němců po Druhé světové válce stejně jako osud těch Němců, kteří zůstali v Československu. Úspěch románu i divadelní hry si lze zřejmě ale také vysvětlovat tím, že příběh bezproblémově zapadá do chápání dějin, jež se prosadilo. Vyprávění se začíná v roce 1939 mládím Gerty v německo-české rodině Schnirchových a končí v roce 2001. Matka je Češka, otec je Němec – matka je je postavou kladnou, citlivou, otec je antisemita a domácí tyran, díky kterému se rodina rozpadá. Vinen je tedy Němec – vinu nese i na osudu vyhnání své dcery.

Dne 26. dubna 1945 jsou všichni brněnští Němci posláni na třicet kilometrů dlouhý pochod smrti do Pohořelic. Gerta přežije. Po několika letech se společně se svou malou dcerou vrací do moravské metropole, ale město se jí odcizilo. Jako poloviční Němka se pohybuje na kraji české společnosti, která se odmítavě staví ke všemu německému. Osamělá Gerta Schnirch umírá v náručí své dcery. Příčina jejího duševního utrpení je přenášena na postavu německého otce. Tento rodinný příběh zprostředkovává – ať už chtěně nebo nechtěně – metaforickým způsobem historický obrázek, se kterým se v Česku dá spokojeně žít.

***

Doplněk Lukáše Beera: Příznačné je i koneckonců i to, že samotný příběh se začíná psát až teprve v roce 1939. V předchozím krátkém článku „Sudetenpost“ se navíc ještě nedočteme, že hlavní hrdinka Gerta měla i bratra. Ostatně za vše hovoří toto krátké obrazné vysvětlení rodinných poměrů hlavní hrdinky z Deníku Referendum: „Gerta Schnirch je dcerou silně se angažujícího, pro nacistickou myšlenku nového a lepšího světa zapáleného Němce a Češky, která přesvědčení svého muže nesdílí. Jelikož má ale pan otec násilnické manýry (a to bez legrace) a dokáže vyvinout na svou ženu tlak, vyrůstá Gerta v prostředí, kde se proti nacistické expanzi nikterak rozhodně nevystupuje. Gertin bratr se potatí a jako voják nastoupí na východní frontu. I přes ideologický tlak Gerta žije vzpouru proti otci, má svou vlastní představu o budoucnosti a pro velkoněmeckou ideologii nulové pochopení. ,Do Svazu německých dívek přestala chodit (...). Nedalo se to vydržet. Ten tíživý pocit hrdinství, o který nestála.‘ Doma mluví nazapřenou česky, přestože jí otec i bratr vnucují němčinu.“

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 6. listopadu 2014.