pondělí 17. listopadu 2014

Vzpomínky na Listopad

Gustav M. Kališ 
Věnováno památce Karla Kryla. Text lze, s určitými „rytmickými omezeními“, notovat přibližně v rytmu vynikající básníkovy písně Veličenstvo Kat.
Každý den bitá, přes hřbet a tlamu,
S chutí do ní kopou, z boku, zprava, zleva,
Tupě zírá, bezejmenná, z páchnoucího chléva,
Chvástači rozžírána, z regálů cetkami narvaného krámu …
Pravda, láska, čest a sláva,
Slůvka včera ještě velebená,
Těmi samými, zákeřně podvedena,
Ještě že nepláče, hrdá nevěstka práva …

Vzpomínky na listopad, hnijí v bahně plutokracie,
Vzpomínky na listopad, zhrouceny do paragrafů,
Vzpomínky na listopad, čtvrtstoletí blafů,
Vzpomínky na listopad, hynou v suterénu demo-Grácie *).

Starý kapitán dávno neřídí svěřenou mu bárku,
Bez kompasu neznámo kam pluje,
V podpalubí, ve strojovně těžko se pracuje,
Slepci shora maják nevidí, mají na kahánku!

Rozsévačům demokracie i obecního blaha,
Z druhého břehu moře ostatním se to káže!
Přísahají na sněmu pochybného lháře,
Povinně k víře v jediného Boha – vraha!

Poslechneš? Jistě; se samopalem za zády!
Možná tak konečně budem mít se dobře,
Bez svědomí, bez páteře, ale moudře,
Mlaskat „hrdě“, u boku nejudatnější armády.

Vzpomínky na listopad …

Poznámka:

*) Bohyně půvabu krásy. Původně byly tři – Aglasia, Eufrosiné a Thálie.