neděle 23. listopadu 2014

Špatný slavnostní řečník – muž bez potlesku

Kritický čtenář píše listu „Sudetenpost“ 
Loni zazněla na sudetoněmeckém setkání v Rakousku kritika EU z úst hosta 
z České republiky Pavla Kamase jako hlavního řečníka. Letos si účastníci 
pro změnu mohli poslechnout projev lidoveckého politika Othmara Karase
viceprezidenta EU. Karas v podstatě přirovnal vyhnance po roce 1945 k
dnešním žadatelům o politický azyl v Evropě. Foto: Alfred Nechvatal (vlevo) 
a Othmarkaras/Wikipedia CC BY-SA 3.0
Loni byl na Den domoviny v dolnorakouském Klosterneuburgu jako hlavní slavnostní řečník pozván Pavel Kamas, který se svým projevem sklidil vřelé a nadšené přijetí účastníky a řadou přítomných politiků – v první řadě nejvýznamnější poslankyní rakouského parlamentu za FPÖ, Anneliese Kitzmüllerovou, a tehdejším poslancem Evropského parlamentu Ewaldem Stadlerem, který je ostrým kritikem politiky Bruselu a zúčastnil se jako nezávislý pozorovatel hlasování na Krymu a nedávných voleb ve východní části Ukrajiny. Na každoročních shromážděních promlouvá v Klosterneuburgu pokaždé jiný host. Letos jím byl politik Rakouské strany lidové a viceprezident Evropského parlamentu Othmar Karas (Náš směr informoval). Tiskový orgán rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení "Sudetenpost" zveřejnil ve svém posledním čísle zpětně i tento kritický čtenářský dopis. (-lb-)

Sudetoněmecký den vlasti 2014 v Klosterneuburgu: JUDr. Othmar Karas, viceprezident Evropského parlamentu, člen Rakouské strany lidové (ročník 1957), přednáší „pohřební řeč“: Jeho slova nejsou ale určena Evropské unii, ohrožené rozpadem – je v ní cítit všudypřítomný optimismus, nýbrž jeho slova jsou určena vyhnancům, kterým se pokouší namluvit bezvýchodnost jejich úsilí o obnovení práva a odstranění Benešových dekretů.

Brzy uplyne 70 let od pražské genocidy spáchané na Němcích. Ale české učebnice dějepisu tráví mládež a tvrdí, že vyhnání bylo oprávněné. Široké vrstvy národa v Benešově zemi nesmýšlí jinak. Není divu, při této dvojité morálce „evropského společenství hodnot“, která podle určitého výběrového principu toleruje vraždění a vyhánění a neoponuje nesprávnému obviňování.

Karas je příliš horlivým aktérem demolice rakouské neutrality – plně ve službách americké obkličovací politiky vůči Rusku schvaluje vyhlášené sankce Evropské unie.

Škoda, která nám tím byla způsobena, není bezvýznamná. Pracně vybudované hospodářské vztahy s Ruskem byly našimi politiky zničeny. Co je nápadné, je hlasitost doprovázející jejich špatně odvedenou práci – hrozící zadluženost a objednaný chaos místo řádu.

Anneliese Kitzmüllerová [poslankyně rakouského parlamentu za FPÖ, která na setkání také promlouvala – pozn. překladatele] si zasluhuje dík. Pokusila se jít opačným směrem. Jednalo se ale o poslední Den domoviny? A vrátí se ti rozčilení účastníci, kteří se sem letos nedostavili proto, aby si museli vyslechnout propagandu Evropské unie? Způsobená škoda je značná!

V Sudetoněmeckém krajanském sdružení v Rakousku (na vídeňské Steingasse) už dlouhou dobu pár věcí nefunguje tak, jak by mělo. Působí zde cizí vlivy jako ničivá síla.

Ale tyto svízele se nedostavují osamoceně. Z programu 14. sympózia VLÖ [střešní organizace rakouských krajanských sdružení, mezi kterými je i to sudetoněmecké – pozn. překl.] národnostních skupin v „Domě domoviny“ ve Vídni vybírám: „60 let zájmového zastupování prostřednictvím VLÖ a zástupci Evropy regionů“, 11. až 13. září 2014. Program: Slavnostní akt v parlamentu. Německé menšiny rozvíjejí projekty Evropské unie společně s VLÖ (Svaz krajanských sdružení národních Němců v Rakousku) – projekty EU jako šance naší společné práce ve východní a střední Evropě. Evropa občanů. Evropské historické uvědomění...

Zářivá fasáda a velký nástup našich prominentů z EU, humbuk kolem toho, a za tím se skrývá temná stránka akce: vyháněčské dekrety a napravení škod nestojí za zmínku... Praha může být spokojená.

Prof. Alois Jahn, Vídeň

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 6. listopadu 2014.