pondělí 17. listopadu 2014

Seehofer: Na stůl musí i nejobtížnější body

Téměř dvě hodiny diskutovalo spolkové předsednictvo Sudetoněmeckého krajanského sdružení nedávno s patronem, bavorským ministerským předsedou Horstem Seehoferem. Bez diplomatických floskulí se pod vedením Seehofera a mluvčího sudetoněmecké národnostní skupiny Bernda Posselta šlo hned na věc: Intenzivně se rozebíraly cesty ministerského předsedy a několika státních ministrů do Prahy, přičemž patron opětovně podtrhl, že také v budoucnu mají být takováto setkání připravována a zpětně zpracovávána se sudetskými Němci a jejich vedoucími reprezentanty.

Seehofer ještě jednou ujasnil, že se v žádném případě nehodlá odklonit od zapojování sudetských Němců do všech těchto aktivit, stejně jako od tématických otázek, které jsou s tím spojené. Také ty nejobtížnější body v bavorsko-českých vztazích, jež se v neposlední řadě neustále zlepšují díky práci čtvrtého kmene, se prý postupně musí pokládat na stůl. Vedle široké palety politických otázek týkajících se vlasti a Evropy šlo při rozmluvě o udržování a další rozvoj sudetoněmeckého kulturního dědictví, o budoucí uspořádání vyhnaneckého vzpomínkového dne, o společné aktivity v Čechách a ve spolkovém hlavním městě Berlíně, o projekty s dobovými svědky a o práci s mládeží, o Sudetoněmecký den 2015, který se bude konat při příležitosti sedmdesáti let vyhnání v Augsburgu a o svatodušní setkání v roce 2016 v Norimberku. To má být zcela věnováno evropským koncepcím a 700. výročí narození císaře Karla IV. Tématem bylo také museum Němců v českých zemích v severočeském Ústí nad Labem, které se nachází ve výstavbě, a Sudetoněmecké museum v Mnichově. Obě tato musea Seehofer opětovně označil za majákové projekty německo-české spolupráce, jež by v zájmu generace pamětníků měly být rychle dobudovány.

Jakákoliv umělá blokáda prý musí být jak v Čechách, tak i v Bavorsku překonávána s masivní podporou vlád obou stran. Ministerský předseda vyzval nanovo sudetské Němce, aby se nenechali zmást publicistickými nebo politickými experimenty, v rámci kterých byly prostřednictvím nesprávných tvrzení o skutečnostech vyvíjeny pokusy vrážet klín mezi patrona a sudetoněmeckou národní skupinu. Úspěchy posledních desetiletí, ale také nejnovější doby, se prý zakládají na těsném a produktivním důvěrném vztahu mezi těmito oběma stranami.

Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. 
Vyšlo dne 6. listopadu 2014.