neděle 7. září 2014

Den domoviny v Klosterneuburgu již příští neděli

Náš směr přinese fotoreportáž 
Setkání v Klosterneuburgu 2013: Lukáš Beer, vydavatel Pavel Kamas a mluv-
čí FPÖ pro rodinnou politiku, Anneliese Kitzmüllerová. Foto: A. Nechvatal
Za týden, v něděli 14. září, proběhne další tradiční setkání rakouského Sudetoněmeckého krajanského sdružení (SLÖ) v dolnorakouském Klosterneuburgu poblíž Vídně. „Sudetoněmecký den domoviny 2014“ bude v poledne zahájen slavnostním koncertem na hlavním náměstí města a ve 14 hodin zde začíná krojovaný průvod k Sudetoněmeckému náměstí. Od 15 hodin pak zahajuje slavnostní shromáždění v Babenbergerhalle, která se nachází hned u centrálního náměstí. Hlavní projev zde pronese lidovecký politik Othmar Karas, viceprezident Evropského parlamentu. Stejně tak promluví i starosta města a zástupci jednotlivých rakouských politických stran, které mají své vlastní „vyhnanecké mluvčí“. V případě politické strany FPÖ je jím Anneliese Kitzmüllerová, nejvýznamnější ženská politička ve straně a zároveň mluvčí pro rodinnou politiku. Na setkání tradičně dominují i místní politici FPÖ, ale také mnozí sociální demokraté a lidovci. Loni na shromáždění v Klosterneuburgu promluvil jako hlavní řečník vydavatel Pavel Kamas. Za Náš směr se letos akce zúčastní Lukáš Beer.

Přímo v Klosterneuburgu probíhá při příležitosti setkání výstava „Významní občané Klosterneuburgu z Čech, Moravy a Slezska“. Mnoho bývalých obyvatel českých zemí odcházelo už v dávných dobách do Klosterneuburgu a našlo zde nový domov. Souvisí to zejména s jistým augustiánským řádem, jehož kláštěry byly za císaře Josefa II. uzavřeny. V Klosterneuburgu se nacházel kláštěr pod přímou ochranou Habsburků. Dle kláštěrního katalogu, vedeného již od roku 1624, byl podíl mladých mužů pocházejících z Čech a Moravy, kteří se zde usadili, velký. Následovalo často jejich příbuzenstvo a mnoho významných řemeslníků, učitelů, umělců a techniků se po ukončení svých studií ve Vídni do nedalekého Klosterneuburgu stěhovalo. Klosterneuburg byl mimochodem po „anšlusu“ 1938 nacionálními socialisty správně přičleněn k „Velké Vídni“ a až v roce 1954 připadl opět pod Dolní Rakousko. Výstava probíhá v „Moravsko-slezském muzeu domoviny“ (Schießstattgasse 2), které ve mestě působí již čtyřicet let. (-lb-)