čtvrtek 25. září 2014

Coco v. Petrásek aneb Fair trial v Bystrci

Tomáš Pecina 
Foto: Lukáš Novák
Úternímu jednání ve věci ratlíka Coco viněného ze zaštěkání na státního zástupce Jana Petráska předcházela důrazná intervence ze strany státního zastupitelství, provedená buď samotným Petráskem, nebo – jak bychom se spíše domnívali – jeho šéfkou, městskou státní zástupkyní v Brně Kateřinou Jiráskovou.

Při ní bylo přestupkové komisi vysvětleno, že se nejedná o standardní (a banální) kausu, ale ve hře je dobrá pověst opilce Petráska, který nejenže nesmí být shledán vinným, ale také je nutné uchránit před veřejností obrazový záznam zachycující jeho opilecké blábolení do kamery strážníků Městské policie Brno.

První záchrannou akcí bylo zfalšování úředního záznamu, který strážníci na místě dne 8. července pořídili. Ten obsahoval zřejmě pravdivý popis incidentu, včetně zmínky o tom, v jakém stavu se Petrásek nacházel, a případně i další indiskrétní informace. Ty se veřejnosti nesměly dostat do rukou, proto byl po více než měsíci vytvořen úřední záznam nový, datovaný 13. srpna, a ve spisu přestupkové komise byl poté vyměněn. Důkaz? Vyrozumění z 9. července, k němuž byl úřední záznam, ten skutečný, původní, připojen jako příloha.

Dále vznikl problém, co s kompromitujícím videem. Vymyslelo se, že video se do spisu, do něhož má obhajoba přístup, vůbec nezaloží, přestože i to bylo k oznámení přiloženo, a když byl záznam obhajobou požadován jako důkaz o tom, v jakém stavu se Petrásek nacházel a nakolik lze tedy jeho výpovědi věřit (případně co jiného tvrdil původně a co tvrdí nyní), důkazní návrh byl zamítnut, neboť prý ostatní důkazy spáchání přestupku zaštěkání mimo výběh pro psy prokazují dostatečně.

S klientem jsme po jednání zašli na kávu. (Foto: L. Novák)
Ve druhém řízení, proti Petráskovi, vystupovala Cocova majitelka pouze jako svědkyně (podle stávajícího přestupkového zákona není poškozený, který neuplatňuje nárok v adhesi, účastníkem řízení), a průběh byl celkem neuvěřitelný: komise vůbec zásah do fysické integrity poškozené nezajímal, a dokonce se jeden její člen poškozené zeptal, proč se opilému Petráskovi neomluvila. Div že k omluvě nebyla vyzvána dodatečně (to bych už asi nevydržel a dopustil se urážky orgánu). Petrásek, jemuž byla nastalá situace evidentně nepříjemná, se nakonec zmohl na cosi vzdáleně připomínající omluvu sám.

První řízení bude pokračovat, až se rozhodne o námitce podjatosti, kterou jsem – připouštím, že naprosto účelově – vznesl, jak dopadlo druhé, se dozvíme až časem, v rámci vyrozumění oznamovatele.

Celé si to poslechněte sami, první jednání (cca 80 minut, MP3), část druhého jednání, na kterou jsme měli přístup (cca 50 minut, MP3), mapky okolí místa činu ([1], [2], [3]). Na počátku jednání se s předsedkyní komise trochu kočkujeme, ale jinak je průběh klidný, jen, vzhledem k okolnostem, opravdu hodně trapný.

Pocit trapnosti a studu za to, co komise předvádí, u mne postupně nahrazuje smíření s tím, že nejde o nic mimořádného, pouze o manifestaci železné logiky maloměsta, v němž ve sporu mocného státního zástupce, který je navíc známý jako mstivý primitiv, s nějakou ženskou, nikdy nemůže vyhrát druhá jmenovaná. Členové přestupkové komise, kteří před Petráskem místy téměř až panáčkovali, dobře vědí, že se jim vyplatí udělat si u státního zástupce "oko", protože taková úsluha se může jednou hodit: nikdy nevíte, kdy třeba někdo z příbuzenstva opilý nabourá.

U Gogola
Přirozeně, ve sporu budeme pokračovat, a v této fasi, kdy už je zřejmé, že docházelo k ovlivňování přestupkové komise a k falšování důkazů, jsme proti Petráskovi v určité výhodě.

Pokud jde o společenskou stránku jednání, jsem plně uspokojen. Seznámil jsem s oběma pejsky, již jsou skutečně milí a přátelští a nechali se ode mě hladit prakticky okamžitě poté, co jsme byli oficiálně představeni. Oba jsou bilingvní, i když, podle tvrzení majitelů, německy prý poslouchají o něco lépe než česky (jistě: befehl je befehl!).

Po jednání jsme spolu s klientem zašli obhlédnout restauraci, kde se podle vlastní výpovědi Petrásek před incidentem opil. Jde o vyhlášený podnik U Gogola, jenž se honosí výhledem na Prígl a dlouhodobou pověstí nejhorší a nejzaplivanější putyky ve městě. Bohužel, měli ještě zavřeno, takže původní plán, že hostům ukážeme Petráskovu fotografii a pozeptáme se, jakou má v restauraci pověst, budeme muset realisovat jindy.

Aktualisováno. 
Po úvaze jsem se rozhodl podat na předsedkyni přestupkové komise Šárku Sedláčkovou, strážníky Městské policie Brno Petra Baláše a Lubomíra Meda a státního zástupce Jana Petráska jako návodce trestní oznámení pro důvodné podezření ze spáchání přečinu zneužití pravomoci úřední osoby podle § 329 odst. 1 písm. a) TrZ, jehož se dopustili tím, že vyhotovili nepravdivý úřední záznam a ten založili místo původního do správního spisu.

Aktualisováno. 
Při styku s úřady je důležité kout úředníka, dokud je žhavý. Což činíme a těšíme se na reakci.

Tento text vyšel na stránkách Παραγραφος a byl zde převzat s laskavým souhlasem autora. Diskutovat je možné na našich Facebook-stránkách nebo pod uvedeným odkazem.