sobota 27. září 2014

Zeihsel: Sudetští Němci jsou v Rakousku znevýhodněni

Spolkový předseda Sudetoněmeckého krajanského sdružení v Rakousku Gerhard Zeihsel se vyjadřuje k otázce vlastnictví následovně: Řešení otázky vyvlastnění sudetských Němců v letech 1945/1946 je v Rakousku jiné než v Německu. Zatímco se v Německu brzy po vyhnání podařilo prostřednictvím politické strany vyhnanců „Svaz vyhnanců z vlasti a občanů zbavených práv“ (BHE, Bund Heimatvertriebener und Entrechteter) dosáhnout kompenzaci nákladů jako startovací pomoc pro vyhnance (zaplaceno z německých daňových poplatků), byl v Rakousku zvolen jiný postup:

a) Pro rakouské státní občany, kteří žili v ČSR a byli ještě před rokem 1938 „Rakušané“, byla začátkem sedmdesátých let mezi vládou komunistického Československa a vládou Rakouska uzavřena „Rakousko-československá smlouva o vlastnictví“. Přitom Československo zaplatilo zhruba 40.000 - 50.000 starorakouským sudetským Němcům („předváleční Rakušané“) 1,4 miliard šilinků jako odškodnění. Vyplácení provádělo Rakousko, přičemž maximální hranice vyplácené hodnoty nepřekračovala 1 milión šilinků.

b) Dohoda z Bad Kreuznachu upravovala „odškodnění za věci v domácnosti“ všech sudetských Němců z ČSR v Rakousku a byla uzavřena německou a rakouskou vládou. Financovalo to Německo a horní hranice vyplácených obnosů činila 30.000 šilinků. Zamýšlely se i další rakouské příspěvky, ale nikdy nebyly realizovány.

c) V období vlády koalice FPÖ a ÖVP (Svobodní a lidovci, v letech 2002-2006 – pozn. překl.) byl pro internované civilisty zaveden ministrem pro sociální věci, Herbertem Hauptem, malý, měsíčně vyplácený důchod.

Z toho lze rozpoznat, že sudetští Němci vyhnaní do Rakouska byli po finanční stránce znevýhodněni. Je proto pochopitelné, že se Sudetoněmecké krajanské sdružení v Rakousku (SLÖ) jako demokraticky legitimovaný zastupující orgán sudetských Němců v Rakousku zasazuje o rehabilitaci – zrušení Benešových dekretů, odporujících lidským právům, o restituci majetkových hodnot nebo jejich odškodnění, obracejíc se na adresu demokratické vlády České republiky v Praze, a požaduje přitom podporu aktuální rakouské vlády.


Tento text byl redakcí měsíčníku “Sudetenpost” laskavě poskytnut k překladu do češtiny a zveřejnění na stránkách Náš směr. Vyšlo dne 6. září 2014.