čtvrtek 4. září 2014

"Etický kodex" firmy Euromedia: Obscénnost ano, historická fakta nikoliv?

Euromedia nemá problém poskytovat v nabíd-
ce fekální tvorbu Lukáše Palána, kvůli knize
Hitlerových projevů má však "etické" zábrany.

Jedna z největších firem na českém knižním trhu, Euromedia Group, nabízí ve svém internetovém obchodě v současné době více než 670 titulů, které se týkají postavy Adolfa Hitlera nebo období nacionálního socialismu. V nabídce lze nalézt skutečně širokou škálu knih, které více či méně participují na úspěšné „obchodní značce Hitler“ – od kvalitních historických studií a přetisků dobových knih, které oslavují postavu Adolfa Hitlera a nacionální socialismus (od Našeho vojska), přes nové zajímavé práce týkající se i česko-němekých vztahů (zajímavá kniha Václava Junka Hitler před branami) až po pamflety vytvářené dvojicí autorů Josefem Dvořákem a Jánem Dziakem (Démon z jiného světa; o komentovaném českém vydání Goebbelsových projevů, podepsaném jejich společným pseudonymem, jsme informovali na jiném místě).

V červenci loňského roku však vedoucí nákupu jmenované společnosti, Šárka Nováková, „vzhledem k soudnímu procesu a k etickému kodexu naší firmy“ odmítla odebrat do vlastní distribuce knihy, nabízené brněnskou společností guidemedia etc. Nováková vedení brněnského vydavatelství navíc vyřídila: „Pokud budete mít nějaký nový titul, který nebude tematicky zaměřen na nacismus, velice rádi jej do distribuce zařadíme.“ Zarážející na věci ovšem je, že Euromedia Group již v onu chvíli měla s brněnskou společností guidemedia etc uzavřenu patřičnou smlouvu o distribuci svých knih. Majitel brněnského vydavatelství Pavel Kamas však na smluvenou objednávku zboží k naskladnění čekal marně. Komunikace ze strany Euromedia náhle bez dalšího utichla. Vedoucí nákupu Šárka Nováková reagovala až na opakovaný dotaz z Brna..

Kamas, jenž na sebe loni v médiích mimochodem upozornil výrokem „Hitler je lepší značka než Coca-Cola“ (v celostránkovém rozhovoru pro MF Dnes), se ptá: „V čem jsou naše tituly jiné, než oněch ostatních nabízených 670 knih?“ Obrátil se tedy na vedoucí nákupu společnosti Euromedia znovu mailem, který má redakce k dispozici: „Skutečně pořád nechápu, v čem by problém měl spočívat, když se to ve Vašem obchodě Hitlerem jenom hemží, včetně přetisků originálních propagandistických nacistických pamfletů ze 30tých let, které vydalo Naše vojsko.“ Dostalo se mu i zdvořilé odpovědi, ve které stálo, že kámenem úrazu je kniha s Hitlerovými projevy, „okolo které se toho hodně povídá v médiích“. A pak je tu zřejmě ještě jiná „závadovost“ – je tím národnost Adolfa Hitlera: „My měli zájem o Hitlerovy Čechy. Jsme bývalá německá firma jak jistě víte, i náš ředitel je Němec, takže toto spojení by s knihou Hitlerovy projevy mohlo vyvolat špatnou reakci. Je to jen opatrnost z naší strany“, uvedla Nováková.

Lukáš Palán se představuje na svém blogu.
Kamas tedy také zaslal mail generálnímu řediteli společnosti, Andreasu Kaulfussovi: „Zajisté budete mít porozumění pro to, že takto nejednoznačně (ne)odůvodněné odepření vlastně ani nezapočaté spolupráce nedokáži pochopit. Proto bych Vás chtěl zdvořile požádat, zda byste se nemohl ujmout iniciativy a záležitost neprošetřil. Jedná se zřejmě o fatální nedorozumění, které lze rychle Vaším zásahem vyjasnit.“ Ačkoliv byl tento mail odeslán již 12. července, neobdržel Kamas od Kaulfusse dodnes žádnou odpověď.

Zařazení knižního titulu s fekálním titulem a obscénním obsahem – Píča, hovna, Hitler, Praha – který si lze v nabídce společnosti taktéž vyhledat, ovšem nějakou „špatnou reakci“ v dnešní, mediálně převychované společnosti sotva vyvolá, neboť takovýto produkt zcela nudně zapadá do široké plejády zjevů a výjevů, produkovaných jako na běžícím pásu dnešním hodnotovým „západním“ kulturním a mediálním světem. Proto jej společnost Euromedia zřejmě může mít v nabídce – neodporuje jejímu "etickému kodexu". A tak se v anotaci ke knize Lukáše Palána zájemce v internetovém prodeji společnosti Euromedia může sozvědět, jak „vyzrálé a originální jeho texty jsou“. (-lb-)