středa 10. září 2014

„Obžalovaní zproštěni viny“: Jak média referovala o procesu s Hitlerovými projevy (rozcestník)

Zprošťující verdikt v procesu s vydavateli Hitlerových projevů vyvolal v redakci hlavního večerního zpravodajského pořadu České televize „Události“ očividně potřebu preventivně uvést obsah knihy širokému publiku v odpovídajícím výkladovém světle. V mluveném komentáři se totiž mj. uvádí, že ve vydané knize „podle některých historiků přitom chybí ty projevy, které by Hitlera ukázaly pravdivě. Jsou tam jen takové, které zlehčují jeho odpovědnost za rozpoutání II. světové války i holocaustu.“ Na obrazovce se během toho objeví divoce gestikulující a křičící Hitler. Které konkrétní projevy mají Hitlera naproti tomu ukazovat „pravdivě“, však v reportáži dotazovaný Pavel Zeman z Ústavu pro studium totalitních režimů neuvádí.

Doporučeníhodná je taktéž reportáž TV Prima, která poskytla prostor i dvěma návštěvníkům soudu – jednomu „příznivci“ a jednomu „odpůrci“ knihy. V seznamu je také odkaz na úvahu advokáta Jana Vučky o procesu – autor, který se seznámil s obsahem knihy, mj. píše: "Nemáme-li zavést jakýsi nedemokratický kastovní režim, není ani přípustné dovolit čtení historických dokumentů jen vybrané kastě profesionálních historiků s tím, že prostý občan by tomu nerozuměl nebo mohl být sveden, a tak smí číst jen závěry schválených historiků, obsah schválených učebnic a jen ty správné dokumenty a správné komentáře. To by nastolilo přesně ten totalitní režim kontroly myšlení, kterému by se tím mělo zabránit. Ani by tak nemohla panovat důvěra ve „správné“ názory, když by informace k jejich ověření byly veřejnosti odpírány."

Následující rozcestník uvádí odkazy na několik mediálních zpráv z dnešního dne, týkajících se procesu.