neděle 7. září 2014

Problém Hitler

Václav Junek 
Už nějakou dobu se z médií dozvídám o procesu, jenž se chystá v Brně s vydavateli a také s autory knihy, kterou pod názvem „Adolf Hitler – Projevy“ vydalo v roce 2012 tamní nakladatelství guidemedia etc. A protože mne současně s tím zaujal také rozsah a zejména druh reakcí na tento titul, knížku jsem si koupil.

Kniha je to věru objemná a kromě osmnácti komentovaných českých překladů Hitlerových projevů, které měl pronést mezi roky 1939 až 1942, obsahuje předmluvu, úvod na téma „Vůdce jako řečník“, doslov a k tomu i sice sporý, nicméně věcný a fungující aparát.

Je pravda, že témata „Hitler“, „nacionální socialismus“, „druhá světová válka“ a podobně, patří zejména po roce 1989 (ale zdaleka ne jen u nás a teď) k osvědčeným vydavatelským hitům. Málo platné, čtenáře zajímají a proto je kupují, zejména v tolik populární a oblíbené formě literatury faktu. Něco o tom vím, protože se této tvorbě věnuji také a už docela dlouho. Jenomže dotyčná kniha se tomuto okruhu vymyká – nejen svým perfektním designem a zpracováním, ale zejména svou pultovou cenou. Takže ji příliš mnoho těchto čtenářů ve skutečnosti vlastnit nebude, natož aby ji detailně znali.

Přitom je jisté, že právě ta sociální skupina, jíž je brněnská publikace Hitlerových projevů takovým trnem v očích a tak velkým morálně-politickým proviněním, na ni naprosto přirozeně nedosáhne. Dílem pro vlastní předpojatost, dílem právě pro tu její značnou pořizovací cenu, která je mimo jejich běžné možnosti. To celé řadě těchto jí dotčených ovšem naprosto nebrání, aby ji tupili, odsoudili a skandalizovali. Obvykle jen proto, že „zase vyšel Hitler“ a že se toto vydání ještě ke všemu jednoznačně povedlo.

Avšak právě proto, že se tímto druhem literatury po léta zabývám, mám možnost přímého srovnání. Takže dobře vím, že se potrefený spis vcelku neliší jak od prvního, ještě předválečného českého vydání „Mein Kampfu“, tak od jiných porevolučních reedic. A pokud jde o vydavatelům (a autorům) knihy „Adolf Hitler – Projevy“ vyčítanou apologii „Vůdce“ a nacismu vůbec, to už je naprostý nesmysl, protože v předmětné knize nic takového nenajdete. Kdyby ji její zatracovatelé opravdu četli, nemohli by nic podobného tvrdit.

Koupil bych si tu knížku v každé případě, i bez přidané aktuální reklamy. Já ano. Jistě – její vydání lze přijmout v duchu vyjádření vydavatele asi v tom smyslu, že „Hitler je vynikající obchodní marka“. Tedy jako klasický komerční počin. To je možné chápat, avšak otázku, zda to je obchodní úspěch či ne, neřeším. Pro mne totiž představuje především jen další informační zdroj, jeden z celé dlouhé řady dokumentů, které potřebuji ke své práci.


Aby bylo jasno: nejsem pro volnou publikaci libovolných nacistik, bezuzdné chválení německé praxe za druhé světové války se mi příčí a jsem proti zpochybňování výsledků tohoto konfliktu. Jenomže se současně s tím celkem snadno rozpomenu na řadu jiných, v tomto směru mnohem nebezpečnějších titulů, které u nás sice vyšly také, nicméně zcela bez podobně negativního humbuku. A to z obou extrémních stran politického spektra. S tímto „Hitlerem“ mám však problém, protože nevyhnutelně docházím k názoru, že se trestní stíhání původců brněnské publikace děje z důvodů, které neznám, na zřetelnou politickou objednávku. Patrně z kruhů, které nepřejí nakladatelství, anebo jejím autorům osobně. Připočtu-li k tomu zjevnou nekvalifikovanost v tisku uvedených žalobců, je mi pak už docela jasné, že se blíží skandál, který bude ve svém výsledku jednoznačně negativní a kontraproduktivní.

Pokud ovšem šlo žalobě nakladatelství guidemedia etc o medvědí službu propagace českého neonacismu, mohu panu státnímu zástupci a jeho k tomu přizvanému „znaleckému“ týmu upřímně gratulovat: nemohli si v tomto směru počínat lépe a s větším úspěchem!

Václav Junek (rvj@cbox.cz)